Projecten

Hier beschrijven we onze talloze projecten. Elk project is een geheel van activiteiten buiten de gewone bedrijfsvoering om waarbij het gaat om het realiseren van iets nieuws.
Onze projecten zijn spannend en brengen altijd beweging.
Leren cocreëren met Een Friese wind door Onderwijs

Opdrachtgever:

Stichting Ambion Holding gevestigd in Heerenveen.

Vraagstuk

Ambion is een vooruitstrevend bestuur dat met al haar vierentwintig scholen een identiteitsbewijs heeft vastgesteld en daaraan gekoppeld koersuitspraken. Het koersbewijs werkt als een kompas. Ambion staat voor ambities in onderwijs. Aan ons de vraag om de Ambion-identiteit met alle scholen handen en voeten te geven en  de identiteit tot een beleving te maken en team te leren co-creeren.

Oplossing

We gaan in twee-en half uur op zoek naar de identiteit van elke Ambionschool  en hun  unieke DNA. Dat doen we in cocreatie met het hele team. Zo ontstaat de merk-identiteit. Deze verbeelden we tijdens het proces in een schoolplaat. Het identiteitsbewijs van Ambion is hierbij het leidend principe  en we kijken naar wat elke school uniek maakt. Waar hun sterke kanten liggen en hoe ze hun visie verbeeld willen zien. Elke school wordt zo een verhaal. Een verhaal dat jezelf meemaakt.

Hoe het werkt?
Iedere school werkt twee-en-half uur uur met ons; een facilitator en een imagineer. We werken creatief, interactief ,vragen door en iedereen wordt betrokken. We sluiten aan op de alledsaagse schoolrealiteit. 
Inhoudelijke kennis van scholen vullen we aan met principes uit organisatie ontwikkeling, conceptontwikkeling, design thinking en merkbeleving; elk team leert hoe het werkt en kan het daarna toepassen. Gaandeweg ontstaan nieuwe ideeën en concepten voor Ambion. Iedere sessie levert weer nieuwe ideeën op voor verdere ontwikkeling.
We werken snel en wendbaar en gaan voor direct bruikbaar en toepasbaar materiaal. Alle platen worden snel na de sessie opgeleverd in pdf voor toepassingen als het drukken van posters, kaarten, placemats etc. Ze kunnen direct als content worden verspreid op onder andere: websites en sociale media kanalen.  

Ervaringen:
'Iedereen die een sessie met jullie heeft gehad is er heel positief over en is heel tevreden over de manier waarop de zaken die besproken zijn in de visual zijn verwerkt. Iedereen is onder de indruk van hoe de sessie verloopt, de vertaling naar een plaat en wat het met het team doet."

"Het geeft elk team een boost en bevestigt de gezamenlijke ambities.'

'Door met elkaar uit de waan van de dag te zijn besef je  dat je samen
aan mooie ontwikkelingen werkt.'  

Herman Gebben, directeur obs Akkrum en projectleider identiteit

 

School&Wijk: Opgroeien in Geuzenveld

Opdrachtgever:

Stadsdeel Nieuw West Amsterdam

Vraagstuk:

Hoe kunnen we positieve impact creëren voor het pedagogisch opvoedklimaat thuis, in de wijk en op school; waar de jongste kinderen van Geuzenveld in de eerste jaren van hun leven van kunnen profiteren. 

Oplossing:

De overtuiging van de scholen is dat voor een complex vraagstuk als dit geen simpele oplossing bestaat.  De oplossingsrichting  zoeken we met samenwerkende partijen in de wijk.  Op basis van de problemen die er spelen, gaan we in co-creatie aan de slag om positieve ontwikkelingen in gang te zetten.

Vanaf nu neemt de Samenwerking de procesbegeleiding over. Wij maken allereerst een rondje langs de scholen om in kaart te brengen welke groep bij elkaar gebracht gaat worden. We werken toe naar een eerste bijeenkomst in juni 2019. Onze denkrichting gaat naar het organiseren van een mee-denk-lunch en het organiseren van dialoogtafels waarbij de relatie centraal staat; elkaar leren kennen en in gesprek komen over wat er speelt en de verschillende perspectieven daarop in beeld brengen. samen de verbinding zoeken. We duiken met elkaar dieper in het vraagstuk: Hoe realiseren we samen een stimulerend en positief opvoedklimaat in deze buurt? 

Tijdens deze bijeenkomst brengen wij onze imagineer mee die de gebeurtenissen en denkrichtingen in beeld brengt en tevens zijn expertise inzet om te komen tot een helpend concept. Hierna bekijken we in co-creatie welke vervolgstappen logisch zijn. "We bouwen de brug terwijl we er op lopen", dat is onze werkwijze.

Wat vind je leuk en waar ben je goed in ?

Opdrachtgever:

Openbare Basisschool 'de Weidevogel' van de stichting Innoord

Vraagstuk:

De leerlingenraad wil een talentenweek organiseren.
Willen jullie ze daarbij helpen en daarnaast een draaiboek ontwikkelen
zodat we het jaarlijks kunnen herhalen.

Oplossing:

We geven jouw als geintresseerde lezer een inkijkje achter de schermen.
Dat doen we door hier de inhoud van de brief aan de ouders  te delen.

Toen de leerlingraad werd ingeschakeld bij het organiseren van de Talentenweek  op obs de Weidevogel gingen ze helemaal los. In no-time bedachten ze een mooie invulling. Ze wilden niet alleen hun talenten inzetten voor de Weidevogel maar hier ook een goed doel aan koppelen. Ze deden research en kwamen uit bij het fenomeen dat wereldwijd heel veel kinderen nog niet naar school gaan. Ze werken bijvoorbeeld voor schamele loontjes in textielfabrieken. Daar willen de kinderen van de leerlingraad wat aan veranderen. Ze vragen in deze week op allerlei manieren aandacht hiervoor. Zie hier hun actiepagina 
Inmiddels staat er een heel gaaf voorlopig programma dat ze met trots aan jullie presenteren.

Op donderdag 14 maart opent de leerling raad de talentenweek .Daarna een feestelijke dag met activiteiten van Circus Kristal.  Daarna volgen op maandag en dinsdag 18 en 19 maart de Talentendagen. Kinderen kunnen op deze dagen diverse workshops volgen en ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. 
We hebben een mooie programmering staan en zijn druk met het vervolmaken.
Dan werken alle kinderen op woensdag 20 maart mee aan het maken van de Talentenkrant.
We tuigen een redactieteam op dat die dag een krant mee helpt maken. Daarin geven we de stem van de leerling een prominentie plek. In de krant; tekeningen, teksten en interviews voor en door kinderen, leerkrachten. De krant wordt in ieder geval digitaal, zodat je ook nog eens thuis kunt meegenieten van deze leuke week. 

Digitale krant: De Jonge Denkers 

Op vrijdag 22 maart sluiten we dan deze feestelijke week af. Met in de middag de talentenshow; Weidevogel got talent! Vanuit iedere groep wordt een optreden verzorgd in de gymzaal, daarbij zijn ouders natuurlijk van harte welkom. En als kers op de taart een kleine afterparty als hekkensluiter, van 15:00 - 17:00 uur waarbij een hapje en een drankje natuurlijk niet ontbreken .
We maken er een geweldige week van en hopen iedereen te zien.

Verdiepingsslag Leerlingenraad De Odyssee

Opdrachtgever:

Basisschool De Odyssee
van de Stichting AMOS

Vraagstuk:

De bestaande leerlingenraad is toe aan een upgrade. Hoe veranker je de leerlingenraad
beter in de schoolorganisatie en welke eigentijdse manieren van organiseren horen daarbij?

Oplossing:

Wij zien de school als oefenomgeving voor een democratische samenleving. Het vak burgerschap is daarom een belangrijk onderdeel op school. Eigentijdse vormen van organiseren en meebeslissen horen daarbij.
Wij ontwikkelen samen met de raad en betrokken leerkrachten een raad die verankerd is binnen de schoolorganisatie. Zo vinden wij dat de stem van de leerling overal zichtbaar moet zijn en ze overal bij betrokken moeten worden als het om schoolzaken gaat. Maar hoe doe je dat dan? Hoe organiseer je dat en welke visie vraagt dat? Als hulpmiddel hebben we een toolkit ontwikkeld die de school stap voor stap in dit proces meeneemt. En het voornaamste is kinderen zelf te laten meebeslissen over de invulling  van de raad.

Onze  insteek is kinderen altijd actief laten meedenken over hun onderwijs en over hoe hun school gerund wordt.   Niet een vrijblijvend iets dus. Je gaat als school een serieus commitment aan als je een raad hebt of er één start! Daar zien wij op toe. En daarmee zetten we de school ook op de kaart. Later meer hier over.
Kinderen hebben veel relevante input, maar je moet wel écht in alle openheid naar ze luisteren. Hun stem moet gehoord worden en die moet net zo zwaar wegen als die van volwassenen.

Het gaat in de leerlingenraad over eigenaarschap. Het maakt kinderen verantwoordelijk en het motiveert zo enorm als je echt invloed hebt. Dat zou overigens door de hele school het leidend principe moeten zijn.
Het wakkert creativiteit aan, en oplossingsgericht denken. En heel belangrijk, het geeft kinderen zoveel zelfvertrouwen. Kinderen nemen geen blad voor de mond en zeggen puur en eerlijk wat ze vinden. Ze kijken door een andere bril. Dat levert een frisse blik op. Daar heb je als school veel aan!

Steeds vaker worden zetten wij  leerlingenraden op  of helpen we de school mee een verdiepingsslag te maken. Gelukkig want kinderen hebben het recht om mee te praten en mee te beslissen over dingen die hen aangaan. Dat staat zelfs genoteerd in het Kinderrechtenverdrag.  Ze doen niets liever.

Kinderen willen gezien en gehoord worden en bijdragen aan hun onderwijs.  Natuurlijk is er een verschil tussen kinderen een stem geven en ze echt alle beslissingen laten nemen. Bijvoorbeeld: Een jaarplanning waarin het programma van onderwijs staat beschreven, daar hebben kinderen zeker iets over te zeggen.  Maar dat de volwassenen de knoop doorhakken, dat is prima.

Wat ons betreft denken leerlingen dus over elk onderwerp mee en ervaren ze hoe krachtig het is om invloed uit te hebben en ieders sterke kanten te benutten. Wij vinden dat ieder kind moet kunnen meedenken over de kwaliteit van het onderwijs. En we gaan nog een stapje verder met ze. We geven de school tools om de raad te betrekken bij onderwijsinnovatie. De kinderen van bs De Odyssee kunnen niet wachten...

 

 

 

E-wall leer een nieuwe visuele manier van presenteren

Opdrachtgever:

Stichting Wereldkidz

Vraagstuk:

Wereldkidz is druk  bezig met het nieuwe strategisch beleidsplan. Alle stakeholders krijgen daarin een stem. Alle  Wereldkidz scholen, verdeeld over zeven clusters verzamelen voor beelden van goodpractice op de speerpunten 21ste eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling in twee bijeenkomsten. De tool die we  de deelnemers leren gebruiken is E-wall.

Oplossing:

In twee praktische werksessies gaan we een start maken met het vullen van de E-wall per scholencluster. In de E-wall gaan we van verschillende scholen foto's, teksten en korte filmpjes zetten, die de twee speergebieden presenteren. De E-wall geeft dan een overzicht van de huidige stand van zaken. Niet alleen is de E-wall, als hij straks gevuld is een mooie verzameling en een nul-meting, ze kan ook dienen als inspiratiebron voor andere scholen. Daarnaast kan ze gebruikt worden als ontwikkeldocument.

Start bij kinderen

Opdrachtgever:

Stichting Surplus

Vraagstuk:

Hoe betrekken we kinderen bij onderwijsontwikkeling?

Oplossing:

We zetten kinderen in de rol van onderzoeksjournalisten. Ze gaan op onderzoek uit en leggen hun onderzoek vast met film. Hun bevindingen gven ze terug aan de school en aan het schoolbestuur.
Op basisschool de Meerkoet en de Zilvermeeuw hebben kinderen met brieven en filmpjes gesolliciteerd naar de functie van jonge reporter. Op iedere school zijn 9 reporters geinstalleerd die in 6 door ons begeleide Werkplaatsen aan het werk gaan. Nadat ze tijdens de eerste twee werkplaatsen, zijn ingewijd in de wereld van interviewen en filmmaken, gaan de mini journalisten  aan de slag met vraagstukken die op de verschillende scholen spelen. De directeur komt de tweede werkplaats langs om de kinderen in te schakelen bij het vraagstuk. 
Op de Meerkoet is de vraag: Hoe kunnen we duurzaam samenwerken met de bedrijven om onze school heen. En bij de Zilvermeeuw speelt de kwestie van de schooltuin. De leerkrachten vragen zich af hoe ze daar nu een echte leertuin van kunnen maken.

Er volgen werkplaatsen waar kinderen research doen. We bepalen de onderzoeksvragen en ze gaan op onderzoek uit. Ze bevragen kinderen, ouders, leerkrachten en experts. Ze maken zelf korte filmpjes en wij maken daarvan weer opnames. De beelden van de kinderen en onze eigen beelden vlechten we in elkaar tot een mooie onderzoeksreportage.
Uiteindelijk komen de reporters met hun aanbevelingen voor de school en het schoolbestuur. 

Het geheel sluiten we af met een rode loper. Een feestelijke première van de film voor de jonge reporters en hun genodigden.

Zie hieronder de 2 trailers van de reportages die nu worden gemaakt.

 

Hackathon lerarentekort

Opdrachtgever:

Ons eigen initiatief uit grote betrokkenheid geboren

Vraagstuk:

Het Lerarentekort!
HackLerarentekort

Oplossing:

Hack het lerarentekort. 100 mensen bij elkaar brengen die 720 minuten non-stop werken aan 1 thema. Mensen die normaal niet automatisch samenwerken. Maar allemaal op één of andere manier probleemeigenaar zijn. Schooldirecteuren, kunstenaars, visual artists, opleiders, leerkrachten, ouders, zzp-ers, data analisten, bestuurders en ook kinderen. Via het design thinkings proces werken we in groepen 12 uur lang aan oplossingen. Nieuwe manieren van samenwerken helpen om anders te kijken naar vraagstukken en helpen bij het vinden van oplossingen.

Wat een dynamische dag was het 22 september 2018.
Waar we op gewone zaterdag bij elkaar kwamen in basisschool Aldoende in Amsterdam Oost. Mensen kwamen vanuit het hele land en gaven daarmee gehoor aan onze oproep die simpel weg startte met een post op Linked In.

Wij wilden iets doen, anders dan alleen roepen van de zij-lijn. 
En met ons waren er nog veel meer mensen ..ze haakten allemaal aan om samen te hacken.

En ineens was er toen een groep van 120 mensen die allemaal wilden meedenken. In now time organseerden we alles daaromheen. En we kregen daarbij veel hulp.
Allemaal mensen die kosteloos meewerkten om deze dag
te laten slagen.

We organiseerden een groep van 10 denkbegeleiders die gedurende die dag de groepen begeleidden. Ze kregen een korte opleiding van een dagdeel
en werden daarbij ondersteund door de Hackathon Factory.

Een team van journalisten werd op poten gezet; filmers en fotografen die die dag een digitale krant maakten met interviews in tekst, beeld en film.
We legden contact met bestuurders via het Breed Bestuurlijk Overleg. 

Ook data analisten konden die dag niet ontbreken. We vonden ze via de Gemeente Amsterdam. Ze konden de groepen  bijstaan met cijfers en belangrijke data. We trommelden kinderen op die we ook lieten meedenken .
Muzikale omlijsting ontbrak ook niet en tussendoor was er mogelijkheid voor het delen van verhalen en netwerken en ontspanning. En natuurlijk verzorgden we hapjes en drankjes voor tussendoor en het diner.

Zeer vereerd waren we met een bezoekje van de kersverse wethouder onderwijs; Marjolein Moorman.
Maar het hoogtepunt van de dag was rond half tien diezelfde avond toen de groepen hun bruizende ideeën presenteerden aan een groep van Amsterdamse schoolbestuurders.

Zes verschillende denkrichtingen zijn gepresenteerd.
Allemaal ontsproten vanuit samenwerking en desingthinking. 
En dit is nog maar het begin. Meerdere initiatieven lopen inmiddels in het hele land. Laten we krachten bundelen.
Van hieruit verder..het startsein is gegeven!

Raad van Leerlingen OBS De Weidevogel Ransdorp

Opdrachtgever:

obs De Weidevogel

Vraagstuk:

Leerlingenraad impuls geven 

Oplossing:

Leerlingen mogen een van hun aangedragen ideeen uitwerken. Er is gekozen voor het organiseren van een talentenweek voor de hele school. 
Ook volgt een certificering als de school de leerlingenraad daadwerkelijk betrekt in de schoolorganisatie en hun stem serieus neemt. 

De leerlingenraad is flink aan de slag gegaan en hier het eerste promofilmpje van hun hand.
Ze bruisen van de ideeën en wij zijn er om ze te ondersteunen. De school heeft ook een budget voor hen ter beschikking gesteld. Zo leer je hoe je een echt event organiseert.

Verbindend Samenwerken met ouders; leer het ons!

Opdrachtgever:

Basisschool de Krijtmolen

Vraagstuk:

Hoe kun je ouders op nieuwe manieren betrekken bij schoolontwikkeling? Leer het ons!

Oplossing:

Wij bedachten het Mee-Denk-Diner. Samen eten zorgt altijd voor verbinding. Wij verzorgen  een home-made diner met drie gangen waar ouders en leerkrachten met elkaar eten. Zo leren ze elkaar niet alleen beter kennen; de opdrachten tussen de gangen door zorgen ervoor dat ouders en leerkrachten met elkaar samenwerken t.a.v thema’s die belangrijk zijn in de school.
De simpele werkvormen vormen een opbouw en werken toe naar presentaties aan het eind van de avond. Onze inmagineer brengen we ook mee, hij  legt het proces en de uitkomsten vast in een praatplaat. De maaltijd wordt verzorgd door de crew van de Samenwerking, inclusief de aankleding. Denk aan een mooi gedekte tafel met specviaal vormgegeven placemats.
De school wordt hierin geheel ontzorgd. De stem van ouders mag binnen de school niet ontbreken en heeft op verschillende, verrassende manieren structurele inbedding nodig naast de geijkte vormen als Medezeggenschapsraad en Ouderraad. Het mee-denk-diner ( of lunch) kan ieder jaar of twee keer per jaar een mooie werkvorm zijn om elkaar te informeren en samen te werken aan de ontwikkeling van de school. Uiteraard zijn er diverse variaties mogelijk die we graag delen.  Onze insteek is echter altijd de school te leren: hoe doen we het zelf ! Onze methode is voordoen, na doen en zelf doen. En waar nodig ondersteunen we dat leerproces in elke fase.

quote van ouder: ‘ wat een positieve avond, elkaar op een hele andere manier leren kennen, dat smaakt naar meer!’

Raad van Leerlingen
obs de Horizon, Amsterdam

Opdrachtgever:

Openbare Daltonschool
De Horizon
Amsterdam

Vraagstuk: 

Kinderen actief betrekken bij de school en het schoolbeleid.

Oplossing:

We formeren een raad van leerlingen met 11kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.
Daarnaast ontwikkelen met de leerkrachten een Raad van Leerlingen pop-up die je met het team invult en de stem van de leerling borgt in de organisastie. We spreken met elkaar af hoe we de invloed van leerlingen binnen de overlegstructuren formaliseren.  

Overdraagbaar & Duurzaam
We ontwerpen en begeleiden 6 werkplaatsen.  Van het proces maken we een reportage. Deze wordt getoond aan alle leerlingen, team, ouders en genodigden. Kinderen mogen meedenken over echte schoolvraagstukken. Ook mogen de jonge denker meedenken met de directeur en zijn ze serieuze gesprekspartner voor alle geledingen binnen de school en daarbuiten.  Denk hierbij aan inspectie, bestuur, stadsdeel ambtenaren.  De school betrekt de kinderen actief bij  serieuze vraagstukken die spelen. 

Work in progress
 

The Future is loading

Opdrachtgever:

Basisschool de Krijtmolen, schoolbestuur Innoord

Vraagstuk:

Profilering basisschool De Krijtmolen en het zelf leren toepassen van tools en leerwerkplaatsen

Oplossing:

Onze procesbegeleiding kenmerkt zich door een mix van procesbegeleiding en proceskundige ondersteuning. en vooral  het inrichten van leer-werkplaatsen.We faciliteren de directeur in het vormgeven van het verandertraject op beide vlakken. We werken vanuit dat wat er al is en wat in de organisatie goed gaat. Kinderen, ouders en andere netwerken om de school heen worden betrokken. We faciliteren schoolbezoeken om inspiratie op te doen. Deze ervaringen en opgehaalde perspectieven zijn input voor co-creatie-sessies. We zetten passende bouwstenen in bij het proces en de ontwikkeling. Gaandeweg ontstaat een nieuw, door alle stakeholders gedragen profiel van de school en leren zij het zelf te doen. Dat laatste staat bovenaan.

Het proces behelsde sessies met de directeur, sessies met kinderen, sessies met het team, waaronder een twee-daagse en een mee-denk-diner voor ouders.
Alle sessie werden in beeld gebracht.  Het doel was ophalen van denkbeelden en visie voor de toekomst. Wat is belangrijk voor iedereen en welke gemene delers zien we.
Vraagstuk voor de directeur: hoe breng ik deze inzichten bij elkaar en leer ik deze tools zelf toe te passen.
Anderhalf jaar hebben we ervoor uitgetrokken.

Een nieuw door iedereen gedragen profiel is ontstaan.
En stappen worden gezet. Stappen waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich herkennen. 

Klik op de link voor het beeldverslag.

Raad van Leerlingen OBS De Krijtmolen Amsterdam

Opdrachtgever:

obs De Krijtmolen

Vraagstuk:

Leerlingenraad  borgen in de schoolstructuur

Oplossing:

Aanreiken handvatten en ontwikkeling toolkit. Er volgt een certificering als de school leerlingen daadwerkelijk betrekt in de school. 

 

Expertise centrum Innoord leert zichzelf op de kaart zetten!

Opdrachtgever:

Expertise Centrum 

Vraagstuk:

Hoe krijgen we het Expertisecentrum nog meer op de kaart? Leer ons de principes aldoende.

Oplossing:

Teamdag op inspirerende locatie. Interactieve werkvormen, groepswerk, presentaties, inspiratiefilmpjes en vooral aan de slag met elkaar wisselen elkaar in hoog tempo af. Geen gepraat maar actie! Een imagineer maakt beelden en wij als procesbegeleiders stellen schurende vragen en dagen mensen uit het achterste van hun tong te laten zien.
Aan het einde van de dag is er hard gewerkt, hebben mensen elkaar beter leren kennen en presenteren teams aan elkaar de ideëen en prototype producten van de dag. Iedereen heeft geleerd wat co-creatie is en wat de kracht van de toepassing oplevert.

Het Expertise Centrum van schoolbestuur Innoord  is nog maar pas geleden onstaan vanuit de behoefte van scholen. Het is een kennis- en adviescentrum voor de scholen. Soms heeft de school extra ogen nodig of expertise die ze zelf niet in huis heeft.
Dat kan gaan om hulp rond een individueel kind op het gebied van taal of rekenen. Of het gaat om gedrag en interactie. Het kan ook gaan om een teamtraining op gebied van bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie. 

Er werken op dit moment zo'n 20 onderwijsspecialisten die hun kennis en ervaring graag delen.
In 3 sessies werken we samen toe naar het op de kaart zetten van het Expertisecentrum. 

Concreet levert deze cocreatie  een nieuw samen bedacht logo op en een aantrekkelijke poster die aangeeft wat het Expertisecentrum in huis heeft. 
Daarnaast komt er een nieuw uithangbord voor aan de gevel en ontstaat er een Expertise team koffertje, gevuld met materialen die gebruikt kunnen worden in gesprekken met directeuren van de scholen en die het brede aanbod van het centrum inzichtelijk maken. Kortom een inspirende leer-werkplaats die vaker door het expertise team ingericht zal worden.

Leerwerkplaats voor actief burgerschap; Kwartiermakers van Morgen

Opdrachtgever:

Stadsdeel Nieuw West

Vraagstuk: 

Hoe kunnen we leren werken aan een sterkere verbonden buurt.


Oplossing: 

Het installeren van een Kinderraad .
De samenwerkende scholen zien het als hun pedagogische opdracht bij te dragen aan de pedagogische infrastructuur van de buurt. Kwartiermakers van morgen zoekt nadrukkelijk aansluiting bij de aandachtspunten uit het gebiedsplan: de Aker, Sloten en Nieuw-Sloten.

Elf kinderen uit de leerlingraden van drie Akerse basisscholen nemen zitting in 'de Kwartiermakers van Morgen'.  De raad gaat meedenken en meedoen in het uitrollen van de gebiedsplannen van Amsterdam Nieuw-West. De scholen vaardigen hun jonge denkers en makers af in het kader van hun pedagogische opdracht. Pedagogiek vanuit de school naar de wijk. Als eerste punt op hun agenda het convenant 'de schone Aker'.  Hoe zorgen we er met elkaar voor dat de buurt leefbaar en schoon blijft?  Een prachtig onderwerp waar deze raad haar stempel op gaat drukken. Op zoek naar echte ECO-helden in de wijk. Wordt vervolgt...

Raad van Leerlingen OBS Aldoende Amsterdam

Opdrachtgever:

obs Aldoende 

Vraagstuk:

Leerlingenraad impuls geven

Oplossing:

Toolkit en certificering volgt aan het einde van het schooljaar 

Leer Jonge Denkers het schoolbestuur van Wereldkidz te adviseren bij het strategisch beleidsplan.!

Opdrachtgever:

schoolbestuur Wereldkidz

Vraagstuk:

Kinderen betrekken bij het nieuwe strategisch beleidsplan voor 2019-2023.
Hen is gevraagd aanbevelingen te doen op de thema's  21st century skills  en talentontwikkeling voor Wereldkidz.


Oplossing:

Kinderen zijn onderzoekend aan de slag gegaan.
Ze ontdekten dat het niet om skills gaat en talent op zich maar dat de vraag in een breder perspectief gezien moet worden.
De vraag is eerder:  Wat is er nodig in de toekoms? In de toekomst hebben we gelukkige mensen nodig die kunnen samenwerken en hun bijdrage leveren aan een betere wereld.

Van het onderzoeksproces hebben de kinderen een reportage gemaakt.  Ze hebben diverse bronnen geraadpleegd waaronder de school, wetenschappers en een futoroloog.  Daartegenover hebben ze hun eigen ervaring gezet. Ze doen vijf aanbevelingen voor het strategisch beleidsplan van de stichting.

1. We willen meer doen wat we leuk vinden en waar we goed in zijn.
2. We willen samen werken met experts.
3. We willen aan de slag met echte problemen.
4. We willen meer samenwerken.
5. We willen ruimte voor experiment

Speciale dank aan Ruud Veltenaar die uitgebreid met het onderzoek mee heeft gedaan.

De reportage is om privacyreden hier nog niet geplaatst.  
Mocht je interesse hebben dan kunnen we een preview laten zien.

 

Ontdek je talent en leer de regie te pakken!

Opdrachtgever:

basisschool de Odyssee

Vraagstuk:

wie zijn we als team en waar willen we naar toe ?
hoe leren we daar zelf regie in te nemen?

Oplossing:

Interviews met alle teamleden. Met de bus van de Samenwerking rijden we voor, bij je school. Elk teamlid wordt uitgenodigd op de koffie bij Jet en Suus in de beslotenheid van de bus. Gewoon met een bakje vers gezette koffie of thee en een koekje. De opbrengsten en ingredienten uit de gesprekken vertalen we met een visual artist tot een beeld; een praatplaat. Want beelden zeggen soms meer dan woorden. Die geven we terug aan het team en daarmee richten we een leerwerkplaats in. Hier leren we teams zelf de regie te pakken en leerprocessen in te richten voor verdere schoolontwikkeling.

De staat van de Leerling 2016

Opdrachtgever:

De Inspectie van het Onderwijs
naar aanleiding van de jaarlijkse presentatie:
de Staat van het Onderwijs.


Vraagstuk:

Als we de staat van het onderwijs jaarlijks beschrijven hoe betrekken we daar dan het perspectief van kinderen bij.

download hier het magazine.

Oplossing:

Met kinderen van verschillende basisscholen in het land zijn we aan de slag gegaan in Droomschool Werkplaatsen. Hun perspectieven hebben we opgehaald rond thema’s als;  de eigenschappen van een goede leerkracht, fijne manieren van leren, de schoolomgeving en omgaan met elkaar.
Kinderen vinden het fijn betrokken te worden bij de school. Ze hebben frisse en eigentijdse ideeën die voor ons een spiegel kunnen zijn.

De tips voor de minister zijn helder.
En natuurlijk was het hoogtepunt het aanbieden van het magazine aan de minister op de feestelijke presentatie van de Staat van de Leerling.
 

Ons onderwijs 2032

Opdrachtgever:

Onderwijs 2032, September 2016 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
in samenwerking met  LAKS 

Vraagstuk:

Hoe denken leerlingen over het onderwijs
in vernieuwende schoolconcepten? 

Leerlingraden leren hun schoolvisie te verbeelden.

Oplossing:

We zijn maar liefst op vijftien vernieuwende scholen in het hele land geweest om te werken met de leerlingraden. Hoe vernieuwend is de school eigenlijk en waar merk je dat aan als leerling. We hebben thema’s als maatwerk en doorgaande leerlijnen met leerlingen onderzocht. We leerden ze onderzoeksvaardigheden en storytelling in a nutshell toe te passen.
Dit alles  brachten we met hen in  beeld. Vijftien inspirerende filmpjes die meegingen in de campagne van het ministerie. Maar vooral een leerexercitie voor jonge denkers en makers.

Leer van ons hoe je wijk op de Kaart te zetten!

Opdrachtgever:

Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West

Vraagstuk:

Hoe kan partnerschap tussen scholen in een wijk zorgen voor een verbonden buurt? 

Oplossing:

Basisschool Het Bovenland, De Odyssee en De Horizon werken samen. We brengen 12 bovenbouw kinderen van de 3 verschillende scholen bij elkaar.
Ook hier hebben we een  reportersteam opgezet.
Opdracht voor dit team; hoe is het om op te groeien, te wonen, te spelen en naar school te gaan in de Aker? Daarvan maken we een film en een fysieke kaart. De film vertonen we in de buurt, de kaart gaat mee met alle kinderen van de scholen en kan als startpunt dienen voor gezamenlijke activiteiten in de buurt.

De eerste werkplaats was er om kennis te maken met elkaar. Twaalf kinderen bij elkaar vanuit drie verschillende scholen.
In zes werkplaasten hebben we naast onderzoek en filmtechnische vaardigheden toegewerkt naar de eindproducten.
Het Reportersteam heeft de wijk op de kaart gezet. Daarvoor is designer Joska een keer aangeschoven.
Middels buurtonderzoek in de wijk en interviews met bewoners, is de wijk stukje bij beetje door de kinderen in kaart gebracht.
De kaart geeft zicht op hoe kinderen aankijken tegen leven, wonen, naar school gaan in deze wijk waarin zij opgroeien.

Er zijn mooie opbrengsten; de Jonge reporters hebben elkaar en elkaars scholen leren kennen. Ze hebben een echte kaart gemaakt om mee op pad te gaan en te verspreiden. Ze hebben beelden geschoten van hun onderzoek.
Wij  hebben van het hele proces weer een een documentaire gemaakt. Tussentijds zijn bevindingen in een meet-up verbreed naar leerkrachten, directeuren, ouders, beleidsmakers en andere partners.
Aan het eind gaat de  rode Loper uit voor de feestelijke eind-presentatie. Daarvoor waren we te gast bij de molenaar in de Molen van Sloten. Het was een feestelijke gebeurtenis en heel goed bezocht. Hier waren letterlijk school en buurt verbonden.

Het grote succes maakt dat de directeuren door willen ontwikkelen. Dit project krijgt in het voorjaar van 2019 een doorstart in ‘Kwartiermakers van Morgen’. Een team van jonge denkers krijgt een structurele plek binnen de wijk en het beleid tav buurt ontwikkeling.
De Akerse scholen openen zo letterlijk hun deuren naar elkaar en de buurt en hun pedagogische aanpak krijgt op deze manier een vaste plaats in de wijk.
Bekijk de trailer hieronder.

Leren Kijken door de bril van de leerling

Opdrachtgever:

Samenwerkingsverband Kindkracht Oostvoorne Putten
met Kees van Wel,  directeur en Wil Bakker, onderwijskundig medewerker binnen het samenwerkingsverband Kindkracht.

Vraagstuk:

Leraren leren kijken  naar Passend onderwijs door de bril van kinderen . Opbrengst een magazine en leerwerkplaats.

Oplossing:

Het perspectief van 60 kinderen op Passend Onderwijs in 36 werkplaatsen onderzocht  en verwerkt in een magazine.
Bekijk hier het magazine

We hebben zes kinderredactieteams op poten gezet. Bovenbouwleerlingen van: de Marimba, de Piramide en de Montessorischool uit Hellevoetsluis. Uit Spijkenisse  de Montessorischool , de Hendrik Boogaardschool en De Wateringe zijn aan de slag gegaan als Reporters.

Heuse redacteuren die nieuws vergaren en verhalen opschrijven die kinderen belangrijk vinden en een spiegel vormen voor de volwassenen om hen heen.

 Koersplan wordt playground door ervaringsleren.

Opdracht:

Directeuren stichting Innoord het nieuwe koersplan laten beleven.

Vraagstuk:

Ervaringsleren (leerwerkplaats op straat)  in het werkgebied naar aanleiding van het nieuwe koersplan met de titel: Hoe bereiden we de toekomst voor op onze kinderen.

Oplossing:

Belevingstocht door Amsterdam Noord met behulp van SEPPO, een interactieveleeromgeving.

 

Leerwerkplaats: Meet-up met ouders, school en de wijk

Opdrachtgever: 

Stadsdeel Amsterdam Nieuw West

Vraagstuk: 

Perspectief van ouders gebruiken naast dat van hun kinderen. Hoe is het om te wonen en te leven in de Aker.
Wat kunnen wij,volwassenen leren van onze kinderen? Leren scholen het zelf te doen!

Oplossing:

De inzichten van drie reporterteams van drie samenwerkende basisscholen  vormden  het uitgangspunt voor het pedagogisch gesprek. Bij deze meet-up waren  ouders,leerkrachten, directeuren van de basisscholen, beleidsmedewerkers van het stadsdeel, en een medewerker van het ouder-kind-team en andere buurtbewoners aanwezig. 

Deze avond heeft iedereen meegekeken door de bril van hun kinderen. We hebben samen de  filmpjes bekeken waarin  De Jonge Reporters vertellen hoe zij hun buurt zien en ervaren. Kinderen zijn heel hoopvol maar ook veel directer in wat ze vinden dat goed gaat en dat wat beter kan. Op hun ideeën werkten de volwassen de avond door.  

Een van de denkrichtingen die het heeft opgeleverd is  het voortgezet onderwijs meer te betrekken. Ook samen activiteiten opzetten rondom de kaart was een suggestie.
Inmiddels is er een koppeling gemaakt met het gebiedsplan en zijn de Kwartiermakers van Morgen vanuit drie basisscholen vertegenwoordigd om alle ideeën handen en voeten te geven.  Contacten met het voortgezetonderwijs zijn al gelegd. Wordt vervolgd.

SAMENWERKENDE PARTIJEN

We werken graag met mensen, die beweging willen brengen. Samen kun je meer, weet je meer en is het veel leuker.

Tekst