Leer Jonge Denkers het schoolbestuur van Wereldkidz te adviseren bij het strategisch beleidsplan.!

Opdrachtgever:

schoolbestuur Wereldkidz

Vraagstuk:

Kinderen betrekken bij het nieuwe strategisch beleidsplan voor 2019-2023.
Hen is gevraagd aanbevelingen te doen op de thema's  21st century skills  en talentontwikkeling voor Wereldkidz.


Oplossing:

Kinderen zijn onderzoekend aan de slag gegaan.
Ze ontdekten dat het niet om skills gaat en talent op zich maar dat de vraag in een breder perspectief gezien moet worden.
De vraag is eerder:  Wat is er nodig in de toekoms? In de toekomst hebben we gelukkige mensen nodig die kunnen samenwerken en hun bijdrage leveren aan een betere wereld.

Van het onderzoeksproces hebben de kinderen een reportage gemaakt.  Ze hebben diverse bronnen geraadpleegd waaronder de school, wetenschappers en een futoroloog.  Daartegenover hebben ze hun eigen ervaring gezet. Ze doen vijf aanbevelingen voor het strategisch beleidsplan van de stichting.

1. We willen meer doen wat we leuk vinden en waar we goed in zijn.
2. We willen samen werken met experts.
3. We willen aan de slag met echte problemen.
4. We willen meer samenwerken.
5. We willen ruimte voor experiment

Speciale dank aan Ruud Veltenaar die uitgebreid met het onderzoek mee heeft gedaan.

De reportage is om privacyreden hier nog niet geplaatst.  
Mocht je interesse hebben dan kunnen we een preview laten zien.