Raad van Leerlingen OBS De Krijtmolen Amsterdam

Opdrachtgever:

obs De Krijtmolen

Vraagstuk:

Leerlingenraad  borgen in de schoolstructuur

Oplossing:

Aanreiken handvatten en ontwikkeling toolkit. Er volgt een certificering als de school leerlingen daadwerkelijk betrekt in de school.