Wij geloven in de kracht van samenwerking. Daarin doen we niet hoogdravend, we werken laagdrempelig en houden van spelen met onze voeten in de klei. Wij werken dus niet vóór een opdrachtgever maar mét jou als opdrachtgever.
Vanuit onze rijke ervaring werken we samen aan het constant vernieuwen van jullie grote .. Lees verder
Nieuw West Thuis Best
In de maak POP UP Raad van Leerlingen
Kwartiermakers pakken gedrag aan!
School&Wijk: Opgroeien in Geuzenveld

Opdrachtgever:

Stadsdeel Nieuw West Amsterdam

Vraagstuk:

Hoe kunnen we positieve impact creëren voor het pedagogisch opvoedklimaat thuis, in de wijk en op school; waar de jongste kinderen van Geuzenveld in de eerste jaren van hun leven van kunnen profiteren. 

Oplossing:

De overtuiging van de scholen is dat voor een complex vraagstuk als dit geen simpele oplossing bestaat.  De oplossingsrichting  zoeken we met samenwerkende partijen in de wijk.  Op basis van de problemen die er spelen, gaan we in co-creatie aan de slag om positieve ontwikkelingen in gang te zetten.

Vanaf nu neemt de Samenwerking de procesbegeleiding over. Wij maken allereerst een rondje langs de scholen om in kaart te brengen welke groep bij elkaar gebracht gaat worden. We werken toe naar een eerste bijeenkomst in juni 2019. Onze denkrichting gaat naar het organiseren van een mee-denk-lunch en het organiseren van dialoogtafels waarbij de relatie centraal staat; elkaar leren kennen en in gesprek komen over wat er speelt en de verschillende perspectieven daarop in beeld brengen. samen de verbinding zoeken. We duiken met elkaar dieper in het vraagstuk: Hoe realiseren we samen een stimulerend en positief opvoedklimaat in deze buurt? 

Tijdens deze bijeenkomst brengen wij onze imagineer mee die de gebeurtenissen en denkrichtingen in beeld brengt en tevens zijn expertise inzet om te komen tot een helpend concept. Hierna bekijken we in co-creatie welke vervolgstappen logisch zijn. "We bouwen de brug terwijl we er op lopen", dat is onze werkwijze.

Wat vind je leuk en waar ben je goed in ?
Verdiepingsslag Leerlingenraad De Odyssee
E-wall een nieuwe visuele manier van presenteren
Pleidooi voor de Rechten van onze Kinderen
Raad van Leerlingen
Start bij kinderen

Opdrachtgever:

Stichting Surplus

Vraagstuk:

Hoe betrekken we kinderen bij onderwijsontwikkeling?

Oplossing:

We zetten kinderen in de rol van onderzoeksjournalisten. Ze gaan op onderzoek uit en leggen hun onderzoek vast met film. Hun bevindingen gven ze terug aan de school en aan het schoolbestuur.
Op basisschool de Meerkoet en de Zilvermeeuw hebben kinderen met brieven en filmpjes gesolliciteerd naar de functie van jonge reporter. Op iedere school zijn 9 reporters geinstalleerd die in 6 door ons begeleide Werkplaatsen aan het werk gaan. Nadat ze tijdens de eerste twee werkplaatsen, zijn ingewijd in de wereld van interviewen en filmmaken, gaan de mini journalisten  aan de slag met vraagstukken die op de verschillende scholen spelen. De directeur komt de tweede werkplaats langs om de kinderen in te schakelen bij het vraagstuk. 
Op de Meerkoet is de vraag: Hoe kunnen we duurzaam samenwerken met de bedrijven om onze school heen. En bij de Zilvermeeuw speelt de kwestie van de schooltuin. De leerkrachten vragen zich af hoe ze daar nu een echte leertuin van kunnen maken.

Er volgen werkplaatsen waar kinderen research doen. We bepalen de onderzoeksvragen en ze gaan op onderzoek uit. Ze bevragen kinderen, ouders, leerkrachten en experts. Ze maken zelf korte filmpjes en wij maken daarvan weer opnames. De beelden van de kinderen en onze eigen beelden vlechten we in elkaar tot een mooie onderzoeksreportage.
Uiteindelijk komen de reporters met hun aanbevelingen voor de school en het schoolbestuur. 

Het geheel sluiten we af met een rode loper. Een feestelijke première van de film voor de jonge reporters en hun genodigden.

Zie hieronder de 2 trailers van de reportages die nu worden gemaakt.

 

Leren in de echte wereld is veel leuker!
De Jonge Reporters
De stem van kinderen
Hackathon lerarentekort
Denktank Lerarentekort A'dam presenteert ideeën
Imagineering
Raad van Leerlingen OBS De Weidevogel Ransdorp

Opdrachtgever:

obs De Weidevogel

Vraagstuk:

Leerlingenraad impuls geven 

Oplossing:

Leerlingen mogen een van hun aangedragen ideeen uitwerken. Er is gekozen voor het organiseren van een talentenweek voor de hele school. 
Ook volgt een certificering als de school de leerlingenraad daadwerkelijk betrekt in de schoolorganisatie en hun stem serieus neemt. 

De leerlingenraad is flink aan de slag gegaan en hier het eerste promofilmpje van hun hand.
Ze bruisen van de ideeën en wij zijn er om ze te ondersteunen. De school heeft ook een budget voor hen ter beschikking gesteld. Zo leer je hoe je een echt event organiseert.

Durf te vertrouwen in plaats van controleren!
Het dreigende faillissement van het basisonderwijs
Zet pabo-student Kiki nu al voor de klas
Diversiteit is goed voor ieder kind.
Sprint / Designathon / Hackathon
Samenwerken met ouders

Opdrachtgever:

Basisschool de Krijtmolen

Vraagstuk:

Hoe kun je ouders op nieuwe manieren betrekken bij schoolontwikkeling?

Oplossing:

Wij bedachten het Mee-Denk-Diner. Samen eten zorgt altijd voor verbinding. Wij verzorgen  een home-made diner met drie gangen waar ouders en leerkrachten met elkaar eten. Zo leren ze elkaar niet alleen beter kennen; de opdrachten tussen de gangen door zorgen ervoor dat ouders en leerkrachten met elkaar samenwerken t.a.v thema’s die belangrijk zijn in de school.
De simpele werkvormen vormen een opbouw en werken toe naar presentaties aan het eind van de avond. Onze inmagineer brengen we ook mee, hij  legt het proces en de uitkomsten vast in een praatplaat. De maaltijd wordt verzorgd door de crew van de Samenwerking, inclusief de aankleding. Denk aan een mooi gedekte tafel met specviaal vormgegeven placemats.
De school wordt hierin geheel ontzorgd. De stem van ouders mag binnen de school niet ontbreken en heeft op verschillende, verrassende manieren structurele inbedding nodig naast de geijkte vormen als Medezeggenschapsraad en Ouderraad. Het mee-denk-diner ( of lunch) kan ieder jaar of twee keer per jaar een mooie werkvorm zijn om elkaar te informeren en samen te werken aan de ontwikkeling van de school. Uiteraard zijn er diverse variaties mogelijk die we graag delen.

quote van ouder: ‘ wat een positieve avond, elkaar op een hele andere manier leren kennen, dat smaakt naar meer!’

Raad van Leerlingen
obs de Horizon, Amsterdam
School&Wijk
Exnoveren is het nieuwe innoveren
Laten zien waar jij en jouw collega's goed in zijn!
The Future is loading
Op de Koffie bij Suus en Jet
Raad van Leerlingen OBS De Krijtmolen Amsterdam

Opdrachtgever:

obs De Krijtmolen

Vraagstuk:

Leerlingenraad  borgen in de schoolstructuur

Oplossing:

Aanreiken handvatten en ontwikkeling toolkit. Er volgt een certificering als de school leerlingen daadwerkelijk betrekt in de school. 

 

Expertise centrum Innoord op de kaart!
Raad van Leerlingen OBS Aldoende Amsterdam
Kwartiermakers van Morgen
Jonge Denkers adviseren schoolbestuur Wereldkidz
Op de koffie bij de Odyssee
Ons onderwijs 2032

Opdrachtgever:

Onderwijs 2032, September 2016 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
in samenwerking met  LAKS 

Vraagstuk:

Hoe denken leerlingen over het onderwijs
in vernieuwende schoolconcepten?

Oplossing:

We zijn maar liefst op vijftien vernieuwende scholen in het hele land geweest om te werken met de leerlingraden. Hoe vernieuwend is de school eigenlijk en waar merk je dat aan als leerling. We hebben thema’s als maatwerk en doorgaande leerlijnen onderzocht.
Dat onderzoek brachten we met de leerlingen beeld. Vijftien inspirerende filmpjes die meegingen in de campagne van het ministerie.

De staat van de Leerling 2016
de verbeelders
Met nieuwe ogen
Aker op de kaart
Nu samenwerken aan de maatschappij van morgen
Kijken door de bril van de leerling
Koersplan wordt playground!

Opdracht:

Directeuren stichting Innoord het nieuwe koersplan laten beleven.

Vraagstuk:

Ervaringsleren in het werkgebied naar aanleiding van het nieuwe koersplan met de titel: Hoe bereiden we de toekomst voor op onze kinderen.

Oplossing:

Belevingstocht door Amsterdam Noord met behulp van SEPPO, een interactieveleeromgeving.

 

Arie Slob over samenwerking met ouders
Actie voor het te laat is
Meet-up met ouders, school en de wijk
SAMENWERKENDE PARTIJEN

We werken graag met mensen, die beweging willen brengen. Samen kun je meer, weet je meer.