Wij geloven in de kracht van samenwerking en samen leren. Daarin doen we niet hoogdravend, we werken laagdrempelig en houden van spelen met onze voeten in de klei. Wij werken dus niet vóór een opdrachtgever maar mét jou als opdrachtgever. Wij leren het jou zelf te doen! We zijn tenslotte niet voor niets onderwijzers pur sang. Alles begint met een vraag. Dan staan we op scherp. Vanuit onze rijke ervaring werken we samen aan het constant vernieuwen van jullie grote .. Lees verder
Leer een Meedenkdiner voor ouders organiseren
Leren cocreëren met Een Friese wind door Onderwijs
Nieuw West Thuis Best; leer je wijk verbinden
In de maak POP UP Raad van Leerlingen

Ontwerpend denken en doen voor leerkrachten en schoolleiders.

Nog even en dan is  het zover.  Er komt een prachtig handboek aan dat jouw helpt een toekomstbestendige Raad van Leerlingen in de wereld te zetten. Wij zijn daarbij graag jullie inspiratiegidsen. We schreven dit handboek voor de leerlingen van nu en de leerlingen in de toekomst. Zij moeten straks hun weg in de wereld vinden. We geven handvatten aan leerkrachten en schoolleiders om leerlingen daarbij te helpen. 

Deze inspiratiegids is het resultaat van onze samenwerking met duizenden leerlingen, honderden leerkrachten en schoolleiders. De ideeën delen we graag als concrete tips. Waarom een Raad van Leerlingen op jouw school? Jouw school krijgt oplossingen waar de leerlingen zelf aan meewerkten. Met hun frisse ideeën krijg je een extra perspectief naast dat van ouders en leerkrachten. Kinderen ontdekken hoe ze kunnen bijdragen aan de samenleving. Zo draagt een Raad van Leerlingen bij aan de invulling van wereldburgerschap op school en aan de democratische vorming van jouw leerlingen.

Kijk hier naar de onthulling van het keurmerk op basisschool De Weidevogel van Innoord in Amsterdam

Iedere school verdient met het opzetten van een duurzame  Raad van Leerlingen een jaarlijks keurmerk. We zorgen uiteraard ook voor een persbericht zodat anderen kunnen zien dat jouw school de stem van de leerling écht serieus neemt. Bij het handboek bieden we ook werkplaatsen aan om je te helpen en samen te ontwikkelen. Hou onze aankondigingen in de gaten!

Kwartiermakers pakken gedrag aan!
School&Wijk: Opgroeien in Geuzenveld
Wat vind je leuk en waar ben je goed in ?
Verdiepingsslag Leerlingenraad De Odyssee
E-wall leer een nieuwe visuele manier van presenteren
Leren in de echte wereld is veel leuker!

De Jonge Reporters werken niet zomaar aan een opdracht maar werken aan hun toekomst; een toekomst waarin het steeds belangrijker wordt om te weten welke leer-ervarings- mogelijkheden je hebt en waaruit je al jong kunt kiezen.

De Jonge Reporters in opleiding van basisschool de Meerkoet in Dirkshorn, gaan op bezoek bij verschillende bedrijven. De opdracht voor onze reporters is: ‘Ga op onderzoek uit bij bedrijven in de omgeving van de school… en kijk hoe je ze kunt verleiden om met de school samen te werken! In Dirkshorn willen bijna alle bedrijven dolgraag bij de school betrokken zijn en een bijdrage leveren om het leren levens-echt te maken. Eén van die bedrijven is Freeweld BV, een las- en montagebedrijf.

Samenwerken is een belangrijke skill, waar je je hele leven profijt van hebt; nú als kind en later als volwassene. Op die manier kom je er achter hoe je leert van het samenwerken met bedrijven en tegelijkertijd krijg je er een idee over waar je echt warm voor loopt. En ontdek je waar je goed in bent. Of kunt worden...

Waarom zou je dat doen als school?
Omdat de wereld om ons heen nu eenmaal in rap tempo verandert. Om met die veranderingen om te leren gaan is samen leren, ontdekken en oplossen belangrijk. Steeds belangrijker zelfs. Nu en in de toekomst hebben we elkaar meer dan ooit nodig. 

In de waan van de dag merk je het vaak niet eens... toch  zijn er op dit moment zoveel veranderingen aan de gang. Denk alleen maar eens aan de klimaatverandering waar we mee van doen hebben in de komende twintig jaar. Sta eens stil bij  de gevolgen die dat heeft voor ons eigen leven in alle facetten. Ook bijvoorbeeld voor de manier waarop we gaan wonen en hoe we willen werken.
We moeten met elkaar problemen leren oplossen of oplossingen vinden die bijdragen aan een prettige  wereld. Als je weet wat je wilt en wie je bent, kun je later passender keuzes maken, op het gebied van studie, leven en vrije tijd. En dan vanuit intrinsieke motivatie en persoonlijke drijfveren.

Structureel met bedrijven samenwerken gaat over leren in de context. Een onvergetelijke leerervaring buiten de muren van de school met rolmodellen, zorgt ervoor dat kinderen en leerkrachten nieuwe kansen en mogelijkheden zien. Hoe verrijkend is dat!
Freeweld BV biedt ambachtelijke 'snuffel-stages' aan voor kinderen die het leuk vinden om de beginselen van lassen en montage aan te leren. De Jonge Reporters vinden dat een super idee. Alle onderzoeksresultaten en ervaringen van de verschillende bedrijven gaan zij verwerken in een film-reportage. 

Onderzoekend leren met behulp van journalistiek en research, dat werkt als een speer en zet kinderen in positie.
Onze Reporters gebruiken hun ervaringen en bevindingen en geven dat terug aan de school in de vorm van een film. Zo maken we met elkaar zichtbaar wat kinderen motiveert, nieuwsgierig maakt en vooral… verder brengt in hun ontwikkeling. 

Hieruit kan niet anders dan een co-creatie sessie met onze imagineer volgen, waarbij we alle mogelijke perspectieven vertalen naar het hedendaags onderwijs en vooral dat van de toekomst!

Pleidooi voor de Rechten van onze Kinderen
leer hoe Je met een Raad van Leerlingen werkt
Start bij kinderen
Hackathon lerarentekort
Denktank Lerarentekort A'dam presenteert ideeën
De Jonge Reporters; mediatraining
De stem van kinderen

Nog veel te veel wordt er voor kinderen gedacht en over ze gesproken. En dát in onze democratie.
Wij denken dat de school bij uitstek de oefenomgeving is.
Als we democratisch burgerschap echt handen en voeten willen geven dan ontkom je er niet aan kinderen echt te betrekken.

De artikelen 12, 13 en 29 van het Kinderrechtenverdrag spreken expliciet over de mogelijkheid tot meningsuiting en de noodzaak om kindvriendelijk, kindgericht en emanciperend onderwijs te verzorgen.
Het verdrag noodzaakt scholen hierover na te denken en er inhoud aan te geven. Want ieder kind in Nederland verdient een kans om op te groeien en gevormd te worden door een school die de rechten van het kind respecteert en voorleeft.
Op dit moment ontwikkelen een toolkit waardoor scholen beter in staat zijn om de stem van de leerling een plek te geven en die te borgen in de organisatie.
Gehoor geven aan de stem van de leerling is niet zomaar iets. 
Echt samenwerken met jonge denkers vergt een paradigmashift van de scholen. Wij helpen je graag deze omslag te maken.

Het dreigende faillissement van het basisonderwijs
Zet pabo-student Kiki nu al voor de klas
Leren in cocreatie met hulp van een Imagineer
Raad van Leerlingen OBS De Weidevogel Ransdorp
Durf te vertrouwen in plaats van controleren!
Verbindend Samenwerken met ouders; leer het ons!

Opdrachtgever:

Basisschool de Krijtmolen

Vraagstuk:

Hoe kun je ouders op nieuwe manieren betrekken bij schoolontwikkeling? Leer het ons!

Oplossing:

Wij bedachten het Mee-Denk-Diner. Samen eten zorgt altijd voor verbinding. Wij verzorgen  een home-made diner met drie gangen waar ouders en leerkrachten met elkaar eten. Zo leren ze elkaar niet alleen beter kennen; de opdrachten tussen de gangen door zorgen ervoor dat ouders en leerkrachten met elkaar samenwerken t.a.v thema’s die belangrijk zijn in de school.
De simpele werkvormen vormen een opbouw en werken toe naar presentaties aan het eind van de avond. Onze inmagineer brengen we ook mee, hij  legt het proces en de uitkomsten vast in een praatplaat. De maaltijd wordt verzorgd door de crew van de Samenwerking, inclusief de aankleding. Denk aan een mooi gedekte tafel met specviaal vormgegeven placemats.
De school wordt hierin geheel ontzorgd. De stem van ouders mag binnen de school niet ontbreken en heeft op verschillende, verrassende manieren structurele inbedding nodig naast de geijkte vormen als Medezeggenschapsraad en Ouderraad. Het mee-denk-diner ( of lunch) kan ieder jaar of twee keer per jaar een mooie werkvorm zijn om elkaar te informeren en samen te werken aan de ontwikkeling van de school. Uiteraard zijn er diverse variaties mogelijk die we graag delen.  Onze insteek is echter altijd de school te leren: hoe doen we het zelf ! Onze methode is voordoen, na doen en zelf doen. En waar nodig ondersteunen we dat leerproces in elke fase.

quote van ouder: ‘ wat een positieve avond, elkaar op een hele andere manier leren kennen, dat smaakt naar meer!’

Diversiteit is goed voor ieder kind.
leer zelf een Sprint/ Designathon of Hackathon te doen
Laten zien waar jij en jouw collega's goed in zijn!
Raad van Leerlingen
obs de Horizon, Amsterdam
Leer in School&Wijk leerwerkcommunities opzetten
Exnoveren is het nieuwe innoveren; wij leren het je!
The Future is loading

Opdrachtgever:

Basisschool de Krijtmolen, schoolbestuur Innoord

Vraagstuk:

Profilering basisschool De Krijtmolen en het zelf leren toepassen van tools en leerwerkplaatsen

Oplossing:

Onze procesbegeleiding kenmerkt zich door een mix van procesbegeleiding en proceskundige ondersteuning. en vooral  het inrichten van leer-werkplaatsen.We faciliteren de directeur in het vormgeven van het verandertraject op beide vlakken. We werken vanuit dat wat er al is en wat in de organisatie goed gaat. Kinderen, ouders en andere netwerken om de school heen worden betrokken. We faciliteren schoolbezoeken om inspiratie op te doen. Deze ervaringen en opgehaalde perspectieven zijn input voor co-creatie-sessies. We zetten passende bouwstenen in bij het proces en de ontwikkeling. Gaandeweg ontstaat een nieuw, door alle stakeholders gedragen profiel van de school en leren zij het zelf te doen. Dat laatste staat bovenaan.

Het proces behelsde sessies met de directeur, sessies met kinderen, sessies met het team, waaronder een twee-daagse en een mee-denk-diner voor ouders.
Alle sessie werden in beeld gebracht.  Het doel was ophalen van denkbeelden en visie voor de toekomst. Wat is belangrijk voor iedereen en welke gemene delers zien we.
Vraagstuk voor de directeur: hoe breng ik deze inzichten bij elkaar en leer ik deze tools zelf toe te passen.
Anderhalf jaar hebben we ervoor uitgetrokken.

Een nieuw door iedereen gedragen profiel is ontstaan.
En stappen worden gezet. Stappen waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich herkennen. 

Klik op de link voor het beeldverslag.

Leer met ons ondernemend samen te werken!
Raad van Leerlingen OBS De Krijtmolen Amsterdam
Expertise centrum Innoord leert zichzelf op de kaart zetten!
Raad van Leerlingen OBS Aldoende Amsterdam
Leerwerkplaats voor actief burgerschap; Kwartiermakers van Morgen
Ontdek je talent en leer de regie te pakken!

Opdrachtgever:

basisschool de Odyssee

Vraagstuk:

wie zijn we als team en waar willen we naar toe ?
hoe leren we daar zelf regie in te nemen?

Oplossing:

Interviews met alle teamleden. Met de bus van de Samenwerking rijden we voor, bij je school. Elk teamlid wordt uitgenodigd op de koffie bij Jet en Suus in de beslotenheid van de bus. Gewoon met een bakje vers gezette koffie of thee en een koekje. De opbrengsten en ingredienten uit de gesprekken vertalen we met een visual artist tot een beeld; een praatplaat. Want beelden zeggen soms meer dan woorden. Die geven we terug aan het team en daarmee richten we een leerwerkplaats in. Hier leren we teams zelf de regie te pakken en leerprocessen in te richten voor verdere schoolontwikkeling.

Leer Jonge Denkers het schoolbestuur van Wereldkidz te adviseren bij het strategisch beleidsplan.!
Ons onderwijs 2032
De staat van de Leerling 2016
Leer van ons reportage maken! Duik in de wereld van filmen
Leer kijken met een nieuwe blik
Leer van ons hoe je wijk op de Kaart te zetten!
Koersplan wordt playground door ervaringsleren.

Opdracht:

Directeuren stichting Innoord het nieuwe koersplan laten beleven.

Vraagstuk:

Ervaringsleren (leerwerkplaats op straat)  in het werkgebied naar aanleiding van het nieuwe koersplan met de titel: Hoe bereiden we de toekomst voor op onze kinderen.

Oplossing:

Belevingstocht door Amsterdam Noord met behulp van SEPPO, een interactieveleeromgeving.

 

Arie Slob over samenwerking met ouders
Actie voor het te laat is
Leerwerkplaats: Meet-up met ouders, school en de wijk
Nu samenwerken aan de maatschappij van morgen
Leren Kijken door de bril van de leerling
SAMENWERKENDE PARTIJEN

We werken graag met mensen, die beweging willen brengen. Samen kun je meer, weet je meer.