Wij geloven in de kracht van samenwerking en samen leren. Daarin doen we niet hoogdravend, we werken laagdrempelig en houden van spelen met onze voeten in de klei. Wij werken dus niet vóór een opdrachtgever maar mét jou als opdrachtgever. Wij leren het jou zelf te doen! We zijn tenslotte niet voor niets onderwijzers pur sang. Alles begint met een vraag. Dan staan we op scherp. Vanuit onze rijke ervaring werken we samen aan het constant vernieuwen van jullie grote .. Lees verder
Leer een Meedenkdiner voor ouders organiseren
Leren cocreëren met Een Friese wind door Onderwijs
Nieuw West Thuis Best; leer je wijk verbinden
In de maak POP UP Raad van Leerlingen

Ontwerpend denken en doen voor leerkrachten en schoolleiders.

Nog even en dan is  het zover.  Er komt een prachtig handboek aan dat jouw helpt een toekomstbestendige Raad van Leerlingen in de wereld te zetten. Wij zijn daarbij graag jullie inspiratiegidsen. We schreven dit handboek voor de leerlingen van nu en de leerlingen in de toekomst. Zij moeten straks hun weg in de wereld vinden. We geven handvatten aan leerkrachten en schoolleiders om leerlingen daarbij te helpen. 

Deze inspiratiegids is het resultaat van onze samenwerking met duizenden leerlingen, honderden leerkrachten en schoolleiders. De ideeën delen we graag als concrete tips. Waarom een Raad van Leerlingen op jouw school? Jouw school krijgt oplossingen waar de leerlingen zelf aan meewerkten. Met hun frisse ideeën krijg je een extra perspectief naast dat van ouders en leerkrachten. Kinderen ontdekken hoe ze kunnen bijdragen aan de samenleving. Zo draagt een Raad van Leerlingen bij aan de invulling van wereldburgerschap op school en aan de democratische vorming van jouw leerlingen.

Kijk hier naar de onthulling van het keurmerk op basisschool De Weidevogel van Innoord in Amsterdam

Iedere school verdient met het opzetten van een duurzame  Raad van Leerlingen een jaarlijks keurmerk. We zorgen uiteraard ook voor een persbericht zodat anderen kunnen zien dat jouw school de stem van de leerling écht serieus neemt. Bij het handboek bieden we ook werkplaatsen aan om je te helpen en samen te ontwikkelen. Hou onze aankondigingen in de gaten!

Kwartiermakers pakken gedrag aan!
School&Wijk: Opgroeien in Geuzenveld
Wat vind je leuk en waar ben je goed in ?
Verdiepingsslag Leerlingenraad De Odyssee
E-wall leer een nieuwe visuele manier van presenteren
Start bij kinderen

Opdrachtgever:

Stichting Surplus

Vraagstuk:

Hoe betrekken we kinderen bij onderwijsontwikkeling?

Oplossing:

We zetten kinderen in de rol van onderzoeksjournalisten. Ze gaan op onderzoek uit en leggen hun onderzoek vast met film. Hun bevindingen gven ze terug aan de school en aan het schoolbestuur.
Op basisschool de Meerkoet en de Zilvermeeuw hebben kinderen met brieven en filmpjes gesolliciteerd naar de functie van jonge reporter. Op iedere school zijn 9 reporters geinstalleerd die in 6 door ons begeleide Werkplaatsen aan het werk gaan. Nadat ze tijdens de eerste twee werkplaatsen, zijn ingewijd in de wereld van interviewen en filmmaken, gaan de mini journalisten  aan de slag met vraagstukken die op de verschillende scholen spelen. De directeur komt de tweede werkplaats langs om de kinderen in te schakelen bij het vraagstuk. 
Op de Meerkoet is de vraag: Hoe kunnen we duurzaam samenwerken met de bedrijven om onze school heen. En bij de Zilvermeeuw speelt de kwestie van de schooltuin. De leerkrachten vragen zich af hoe ze daar nu een echte leertuin van kunnen maken.

Er volgen werkplaatsen waar kinderen research doen. We bepalen de onderzoeksvragen en ze gaan op onderzoek uit. Ze bevragen kinderen, ouders, leerkrachten en experts. Ze maken zelf korte filmpjes en wij maken daarvan weer opnames. De beelden van de kinderen en onze eigen beelden vlechten we in elkaar tot een mooie onderzoeksreportage.
Uiteindelijk komen de reporters met hun aanbevelingen voor de school en het schoolbestuur. 

Het geheel sluiten we af met een rode loper. Een feestelijke première van de film voor de jonge reporters en hun genodigden.

Zie hieronder de 2 trailers van de reportages die nu worden gemaakt.

 

Leren in de echte wereld is veel leuker!
Pleidooi voor de Rechten van onze Kinderen
leer hoe Je met een Raad van Leerlingen werkt
De stem van kinderen
Hackathon lerarentekort
Denktank Lerarentekort A'dam presenteert ideeën
De Jonge Reporters; mediatraining

De 'Jonge Reporters' richt zich op bovenbouwleerlingen. Kinderen worden opgeleid tot onderzoekers en mediamakers. Leerlingen wordt gevraagd welk  vraagstuk zij willen onderzoeken of willen  oplossen.

De 'Jonge Reporters' halen  informatie, meningen, emoties en dilemma’s op in de wereld om hen heen.  Wat ze ophalen, geven ze terug: aan hun medeleerlingen, aan hun leerkrachten, aan ouders, aan de directeur maar ook aan beleidsmakers.
Daar onderscheiden we ons van andere media-projecten. Onze insteek is dat de opdrachtgever – of dat nu een school is of het schoolbestuur – bevindingen van kinderen ophaalt en het gedrag of beleid van de organisatie daarop aanpast. 

Wij leren je aldoende hoe dat zelf te doen.

Raad van Leerlingen OBS De Weidevogel Ransdorp
Durf te vertrouwen in plaats van controleren!
Het dreigende faillissement van het basisonderwijs
Zet pabo-student Kiki nu al voor de klas
Leren in cocreatie met hulp van een Imagineer
Verbindend Samenwerken met ouders; leer het ons!

Opdrachtgever:

Basisschool de Krijtmolen

Vraagstuk:

Hoe kun je ouders op nieuwe manieren betrekken bij schoolontwikkeling? Leer het ons!

Oplossing:

Wij bedachten het Mee-Denk-Diner. Samen eten zorgt altijd voor verbinding. Wij verzorgen  een home-made diner met drie gangen waar ouders en leerkrachten met elkaar eten. Zo leren ze elkaar niet alleen beter kennen; de opdrachten tussen de gangen door zorgen ervoor dat ouders en leerkrachten met elkaar samenwerken t.a.v thema’s die belangrijk zijn in de school.
De simpele werkvormen vormen een opbouw en werken toe naar presentaties aan het eind van de avond. Onze inmagineer brengen we ook mee, hij  legt het proces en de uitkomsten vast in een praatplaat. De maaltijd wordt verzorgd door de crew van de Samenwerking, inclusief de aankleding. Denk aan een mooi gedekte tafel met specviaal vormgegeven placemats.
De school wordt hierin geheel ontzorgd. De stem van ouders mag binnen de school niet ontbreken en heeft op verschillende, verrassende manieren structurele inbedding nodig naast de geijkte vormen als Medezeggenschapsraad en Ouderraad. Het mee-denk-diner ( of lunch) kan ieder jaar of twee keer per jaar een mooie werkvorm zijn om elkaar te informeren en samen te werken aan de ontwikkeling van de school. Uiteraard zijn er diverse variaties mogelijk die we graag delen.  Onze insteek is echter altijd de school te leren: hoe doen we het zelf ! Onze methode is voordoen, na doen en zelf doen. En waar nodig ondersteunen we dat leerproces in elke fase.

quote van ouder: ‘ wat een positieve avond, elkaar op een hele andere manier leren kennen, dat smaakt naar meer!’

Diversiteit is goed voor ieder kind.
leer zelf een Sprint/ Designathon of Hackathon te doen
Leer in School&Wijk leerwerkcommunities opzetten
Exnoveren is het nieuwe innoveren; wij leren het je!
Laten zien waar jij en jouw collega's goed in zijn!
Raad van Leerlingen
obs de Horizon, Amsterdam
The Future is loading

Opdrachtgever:

Basisschool de Krijtmolen, schoolbestuur Innoord

Vraagstuk:

Profilering basisschool De Krijtmolen en het zelf leren toepassen van tools en leerwerkplaatsen

Oplossing:

Onze procesbegeleiding kenmerkt zich door een mix van procesbegeleiding en proceskundige ondersteuning. en vooral  het inrichten van leer-werkplaatsen.We faciliteren de directeur in het vormgeven van het verandertraject op beide vlakken. We werken vanuit dat wat er al is en wat in de organisatie goed gaat. Kinderen, ouders en andere netwerken om de school heen worden betrokken. We faciliteren schoolbezoeken om inspiratie op te doen. Deze ervaringen en opgehaalde perspectieven zijn input voor co-creatie-sessies. We zetten passende bouwstenen in bij het proces en de ontwikkeling. Gaandeweg ontstaat een nieuw, door alle stakeholders gedragen profiel van de school en leren zij het zelf te doen. Dat laatste staat bovenaan.

Het proces behelsde sessies met de directeur, sessies met kinderen, sessies met het team, waaronder een twee-daagse en een mee-denk-diner voor ouders.
Alle sessie werden in beeld gebracht.  Het doel was ophalen van denkbeelden en visie voor de toekomst. Wat is belangrijk voor iedereen en welke gemene delers zien we.
Vraagstuk voor de directeur: hoe breng ik deze inzichten bij elkaar en leer ik deze tools zelf toe te passen.
Anderhalf jaar hebben we ervoor uitgetrokken.

Een nieuw door iedereen gedragen profiel is ontstaan.
En stappen worden gezet. Stappen waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich herkennen. 

Klik op de link voor het beeldverslag.

Leer met ons ondernemend samen te werken!
Raad van Leerlingen OBS De Krijtmolen Amsterdam
Expertise centrum Innoord leert zichzelf op de kaart zetten!
Raad van Leerlingen OBS Aldoende Amsterdam
Leerwerkplaats voor actief burgerschap; Kwartiermakers van Morgen
Ontdek je talent en leer de regie te pakken!

Opdrachtgever:

basisschool de Odyssee

Vraagstuk:

wie zijn we als team en waar willen we naar toe ?
hoe leren we daar zelf regie in te nemen?

Oplossing:

Interviews met alle teamleden. Met de bus van de Samenwerking rijden we voor, bij je school. Elk teamlid wordt uitgenodigd op de koffie bij Jet en Suus in de beslotenheid van de bus. Gewoon met een bakje vers gezette koffie of thee en een koekje. De opbrengsten en ingredienten uit de gesprekken vertalen we met een visual artist tot een beeld; een praatplaat. Want beelden zeggen soms meer dan woorden. Die geven we terug aan het team en daarmee richten we een leerwerkplaats in. Hier leren we teams zelf de regie te pakken en leerprocessen in te richten voor verdere schoolontwikkeling.

Leer Jonge Denkers het schoolbestuur van Wereldkidz te adviseren bij het strategisch beleidsplan.!
De staat van de Leerling 2016
Ons onderwijs 2032
Leer van ons reportage maken! Duik in de wereld van filmen
Leer kijken met een nieuwe blik
Leer van ons hoe je wijk op de Kaart te zetten!
Leren Kijken door de bril van de leerling

Opdrachtgever:

Samenwerkingsverband Kindkracht Oostvoorne Putten
met Kees van Wel,  directeur en Wil Bakker, onderwijskundig medewerker binnen het samenwerkingsverband Kindkracht.

Vraagstuk:

Leraren leren kijken  naar Passend onderwijs door de bril van kinderen . Opbrengst een magazine en leerwerkplaats.

Oplossing:

Het perspectief van 60 kinderen op Passend Onderwijs in 36 werkplaatsen onderzocht  en verwerkt in een magazine.
Bekijk hier het magazine

We hebben zes kinderredactieteams op poten gezet. Bovenbouwleerlingen van: de Marimba, de Piramide en de Montessorischool uit Hellevoetsluis. Uit Spijkenisse  de Montessorischool , de Hendrik Boogaardschool en De Wateringe zijn aan de slag gegaan als Reporters.

Heuse redacteuren die nieuws vergaren en verhalen opschrijven die kinderen belangrijk vinden en een spiegel vormen voor de volwassenen om hen heen.

 Koersplan wordt playground door ervaringsleren.
Arie Slob over samenwerking met ouders
Actie voor het te laat is
Leerwerkplaats: Meet-up met ouders, school en de wijk
Nu samenwerken aan de maatschappij van morgen
SAMENWERKENDE PARTIJEN

We werken graag met mensen, die beweging willen brengen. Samen kun je meer, weet je meer.