Wij geloven in de kracht van samenwerking. Daarin doen we niet hoogdravend, we werken laagdrempelig en houden van spelen met onze voeten in de klei. Wij werken dus niet vóór een opdrachtgever maar mét jou als opdrachtgever.
Vanuit onze rijke ervaring werken we samen aan het constant vernieuwen van jullie grote .. Lees verder
Kwartiermakers pakken gedrag aan!
School&Wijk: Opgroeien in Geuzenveld
Wat vind je leuk en waar ben je goed in ?
Verdiepingsslag Leerlingenraad De Odyssee

Opdrachtgever:

Basisschool De Odyssee
van de Stichting AMOS

Vraagstuk:

De bestaande leerlingenraad is toe aan een upgrade. Hoe veranker je de leerlingenraad
beter in de schoolorganisatie en welke eigentijdse manieren van organiseren horen daarbij?

Oplossing:

Wij zien de school als oefenomgeving voor een democratische samenleving. Het vak burgerschap is daarom een belangrijk onderdeel op school. Eigentijdse vormen van organiseren en meebeslissen horen daarbij.
Wij ontwikkelen samen met de raad en betrokken leerkrachten een raad die verankerd is binnen de schoolorganisatie. Zo vinden wij dat de stem van de leerling overal zichtbaar moet zijn en ze overal bij betrokken moeten worden als het om schoolzaken gaat. Maar hoe doe je dat dan? Hoe organiseer je dat en welke visie vraagt dat? Als hulpmiddel hebben we een toolkit ontwikkeld die de school stap voor stap in dit proces meeneemt. En het voornaamste is kinderen zelf te laten meebeslissen over de invulling  van de raad.

Onze  insteek is kinderen altijd actief laten meedenken over hun onderwijs en over hoe hun school gerund wordt.   Niet een vrijblijvend iets dus. Je gaat als school een serieus commitment aan als je een raad hebt of er één start! Daar zien wij op toe. En daarmee zetten we de school ook op de kaart. Later meer hier over.
Kinderen hebben veel relevante input, maar je moet wel écht in alle openheid naar ze luisteren. Hun stem moet gehoord worden en die moet net zo zwaar wegen als die van volwassenen.

Het gaat in de leerlingenraad over eigenaarschap. Het maakt kinderen verantwoordelijk en het motiveert zo enorm als je echt invloed hebt. Dat zou overigens door de hele school het leidend principe moeten zijn.
Het wakkert creativiteit aan, en oplossingsgericht denken. En heel belangrijk, het geeft kinderen zoveel zelfvertrouwen. Kinderen nemen geen blad voor de mond en zeggen puur en eerlijk wat ze vinden. Ze kijken door een andere bril. Dat levert een frisse blik op. Daar heb je als school veel aan!

Steeds vaker worden zetten wij  leerlingenraden op  of helpen we de school mee een verdiepingsslag te maken. Gelukkig want kinderen hebben het recht om mee te praten en mee te beslissen over dingen die hen aangaan. Dat staat zelfs genoteerd in het Kinderrechtenverdrag.  Ze doen niets liever.

Kinderen willen gezien en gehoord worden en bijdragen aan hun onderwijs.  Natuurlijk is er een verschil tussen kinderen een stem geven en ze echt alle beslissingen laten nemen. Bijvoorbeeld: Een jaarplanning waarin het programma van onderwijs staat beschreven, daar hebben kinderen zeker iets over te zeggen.  Maar dat de volwassenen de knoop doorhakken, dat is prima.

Wat ons betreft denken leerlingen dus over elk onderwerp mee en ervaren ze hoe krachtig het is om invloed uit te hebben en ieders sterke kanten te benutten. Wij vinden dat ieder kind moet kunnen meedenken over de kwaliteit van het onderwijs. En we gaan nog een stapje verder met ze. We geven de school tools om de raad te betrekken bij onderwijsinnovatie. De kinderen van bs De Odyssee kunnen niet wachten...

 

 

 

E-wall een nieuwe visuele manier van presenteren
Leren in de echte wereld is veel leuker!
Pleidooi voor de Rechten van onze Kinderen
Raad van Leerlingen
Start bij kinderen
Hackathon lerarentekort

Opdrachtgever:

Ons eigen initiatief uit grote betrokkenheid geboren

Vraagstuk:

Het Lerarentekort!
Hacklerarentekort.nl

Oplossing:

Hack het lerarentekort. 100 mensen bij elkaar brengen die 720 minuten non-stop werken aan 1 thema. Mensen die normaal niet automatisch samenwerken. Maar allemaal op één of andere manier probleemeigenaar zijn. Schooldirecteuren, kunstenaars, visual artists, opleiders, leerkrachten, ouders, zzp-ers, data analisten, bestuurders en ook kinderen. Via het design thinkings proces werken we in groepen 12 uur lang aan oplossingen. Nieuwe manieren van samenwerken helpen om anders te kijken naar vraagstukken en helpen bij het vinden van oplossingen.

Wat een dynamische dag was het 22 september 2018.
Waar we op gewone zaterdag bij elkaar kwamen in basisschool Aldoende in Amsterdam Oost. Mensen kwamen vanuit het hele land en gaven daarmee gehoor aan onze oproep die simpel weg startte met een post op Linked In.

Wij wilden iets doen, anders dan alleen roepen van de zij-lijn. 
En met ons waren er nog veel meer mensen ..ze haakten allemaal aan om samen te hacken.

En ineens was er toen een groep van 120 mensen die allemaal wilden meedenken. In now time organseerden we alles daaromheen. En we kregen daarbij veel hulp.
Allemaal mensen die kosteloos meewerkten om deze dag
te laten slagen.

We organiseerden een groep van 10 denkbegeleiders die gedurende die dag de groepen begeleidden. Ze kregen een korte opleiding van een dagdeel
en werden daarbij ondersteund door de Hackathon Factory.

Een team van journalisten werd op poten gezet; filmers en fotografen die die dag een digitale krant maakten met interviews in tekst, beeld en film.
We legden contact met bestuurders via het Breed Bestuurlijk Overleg. 

Ook data analisten konden die dag niet ontbreken. We vonden ze via de Gemeente Amsterdam. Ze konden de groepen  bijstaan met cijfers en belangrijke data. We trommelden kinderen op die we ook lieten meedenken .
Muzikale omlijsting ontbrak ook niet en tussendoor was er mogelijkheid voor het delen van verhalen en netwerken en ontspanning. En natuurlijk verzorgden we hapjes en drankjes voor tussendoor en het diner.

Zeer vereerd waren we met een bezoekje van de kersverse wethouder onderwijs; Marjolein Moorman.
Maar het hoogtepunt van de dag was rond half tien diezelfde avond toen de groepen hun bruizende ideeën presenteerden aan een groep van Amsterdamse schoolbestuurders.

Zes verschillende denkrichtingen zijn gepresenteerd.
Allemaal ontsproten vanuit samenwerking en desingthinking. 
En dit is nog maar het begin. Meerdere initiatieven lopen inmiddels in het hele land. Laten we krachten bundelen.
Van hieruit verder..het startsein is gegeven!

Denktank Lerarentekort A'dam presenteert ideeën
De Jonge Reporters
De stem van kinderen
Zet pabo-student Kiki nu al voor de klas
Imagineering
Raad van Leerlingen OBS De Weidevogel Ransdorp
Durf te vertrouwen in plaats van controleren!

Exnovatie werkt vanuit vertrouwen in vakmanschap

Van onze verslaggever Alice Somer.
In nauwe samenwerking met de Universiteit van Maastricht bereiden drie gedreven onderwijsprofessionals met diverse achtergronden een praktische en tegelijkertijd vernieuwende aanpak voor:'Exnovatie In Onderwijs'.

Tijd voor een gesprek over deze veelbelovende aanpak met Martijn Galjé, begeleidingskundige bij het Nivoz
en met Suzan Baldinger & Harriet Kollen, eigenaren van
De Samenwerking.nu,  voorheen Het Pakhuis van Onderwijsinnovatie.

Wanneer je met exnovatie in je school aan de slag gaat dan betekent dit dat je met een professionele 'insiders-blik' naar alledaagse beelden van jouw werkomgeving gaat kijken.

Samen met je team wordt een onderzoeksvraag geformuleerd, bijvoorbeeld: "Hoe ziet de start van de dag eruit in de klas". Dat moment ga je filmen in verschillende situaties. In drie verschillende klassen leg je bijvoorbeeld  vast hoe de start van de dag eruit ziet. Vervolgens worden de beelden naast elkaar gezet en bekeken.

Wat valt op, waar zitten de verschillen, de overeenkomsten en wat zijn de effecten. Als leerkracht heb je veel kennis over je vak, je hebt een ambachtelijk timmermans-oog ontwikkeld.
Met dit geoefende oog kun je heel goed kijken naar die vastgelegde beelden die als het ware de 'buitenstaandersblik' laten zien. Vervolgens voer je op een veilige manier met elkaar het professionele gesprek waarbij je gebruik maakt van elkaars kennis.

"Het mooiste is als je exnovatie een terugkerend onderdeel kan laten zijn binnen je vergaderstructuur", voegt Suzan toe.

Exnovatie werd ontwikkeld en uitgewerkt door de Universiteit van Maastricht waar Jessica Mesman aan de wieg stond van exnovatie in de gezondheidszorg.
Zij ging luisteren, kijken en met een camera in de hand volgde ze in eerste instantie de professionals op de afdeling neonatologie om de 'alledaagse routine' op deze afdeling zichtbaar en bespreekbaar te maken met behulp van video-beelden.
De uitkomsten waren verrassend.
Samen met haar vakgenoten schreef zij er een boek over.

In de medische wereld begint deze aanpak zich inmiddels met succes te verspreiden en daarom, werd het volgens de initiatiefnemers hoog tijd om Exnovatie ook binnen te halen in het onderwijs.Wij geloven in de kwaliteit, kennis en kunde van leerkrachten en zien hoe tegelijkertijd de niet aflatende stroom van regels en richtlijnen van inspectie en overheid alle plezier wegneemt en het werken in het onderwijs bijna onmogelijk maakt.

Het vak van leerkracht verliest in rap tempo haar status. De zoveelste 'motie van wantrouwen' van de overheid richting het onderwijs is het zogenaamde 'lerarenregister'.

Schoolbestuurders en onderwijsprofessionals ageren tegen dit register waarin het onderwijs zich wederom lijkt te moeten bewijzen. Het maakt mensen ongelukkig in hun vak wanneer er zo weinig vertrouwen is in hun deskundigheid. 

Exnovatie is een manier van onderzoeken die goed en inspirerend kan werken,  volgens de drie, omdat daarbij juist wordt uitgegaan van het vertrouwen in de kennis en het vakmanschap van schoolteams. Onderwijsmensen kunnen hun professionaliteit weer in eigen hand nemen.

Exnovatie in Onderwijs' zit nu in de fase van het transformeren van het succesverhaal in de gezondheidszorg naar het onderwijs. Directeuren en leerkrachten van scholen die nieuwsgierig en geïnteresseerd zijn in onze aanpak kunnen dat laten weten...

*NIVOZ onafhankelijk onderwijsinstituut gericht op versterking van de beroepsgroep (www.hetkind.org)** Het clubje gedreven professionals bestaat uit: Harriet Kollen en Suzan Baldinger van De Samenwerking.nu. , Dr. Jessica Mesman ( Universiteit Maastricht) en Martijn Galjé ( begeleidingskundige bij het NIVOZ).***Dr.Jessica Mesman is hoofddocent bij de vakgroep Technology &Society Studies aan de Universiteit van Maastricht.

Het dreigende faillissement van het basisonderwijs
Diversiteit is goed voor ieder kind.
Sprint / Designathon / Hackathon
Samenwerken met ouders
Laten zien waar jij en jouw collega's goed in zijn!
Raad van Leerlingen
obs de Horizon, Amsterdam

Opdrachtgever:

Openbare Daltonschool
De Horizon
Amsterdam

Vraagstuk: 

Kinderen actief betrekken bij de school en het schoolbeleid.

Oplossing:

We formeren een raad van leerlingen met 11kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.
Daarnaast ontwikkelen met de leerkrachten een Raad van Leerlingen pop-up die je met het team invult en de stem van de leerling borgt in de organisastie. We spreken met elkaar af hoe we de invloed van leerlingen binnen de overlegstructuren formaliseren.  

Overdraagbaar & Duurzaam
We ontwerpen en begeleiden 6 werkplaatsen.  Van het proces maken we een reportage. Deze wordt getoond aan alle leerlingen, team, ouders en genodigden. Kinderen mogen meedenken over echte schoolvraagstukken. Ook mogen de jonge denker meedenken met de directeur en zijn ze serieuze gesprekspartner voor alle geledingen binnen de school en daarbuiten.  Denk hierbij aan inspectie, bestuur, stadsdeel ambtenaren.  De school betrekt de kinderen actief bij  serieuze vraagstukken die spelen. 

Work in progress
 

School&Wijk
Exnoveren is het nieuwe innoveren
The Future is loading
Op de Koffie bij Suus en Jet
Raad van Leerlingen OBS De Krijtmolen Amsterdam
Expertise centrum Innoord op de kaart!
Raad van Leerlingen OBS Aldoende Amsterdam

Opdrachtgever:

obs Aldoende 

Vraagstuk:

Leerlingenraad impuls geven

Oplossing:

Toolkit en certificering volgt aan het einde van het schooljaar 

Kwartiermakers van Morgen
Op de koffie bij de Odyssee
Jonge Denkers adviseren schoolbestuur Wereldkidz
Ons onderwijs 2032
De staat van de Leerling 2016
de verbeelders

Verhalen op het witte doek.
Jouw verhaal kracht bijzetten in een korte reportage.

Nu samenwerken aan de maatschappij van morgen.  Onder de bouwsteen 'de verbeelders'  maken we korte reportages met deelnemers die verbonden zijn aan een thema. De reportage vertelt een klein, voelbaar menselijk verhaal. We gebruiken de reportages om de gekozen thema's kracht bij te zetten. 
In onze werkwijze nodigen we jou  uit om als maker  je eigen verhaal te vertellen of dat van iemand uit je omgeving of team. Je hebt geen professionele apparatuur nodig, een smartphone of tablet is al genoeg. Ook is ervaring niet nodig. Wel een dosis lef, plezier en liefde, dat is veel belangrijker. De reportages monteren we en vertonen we op het witte doek. Dan begint de magie...

Inzetbaar voor jong en oud.  
Verbeelding brengt je overaral!

Met nieuwe ogen
Aker op de kaart
Arie Slob over samenwerking met ouders
Actie voor het te laat is
Meet-up met ouders, school en de wijk
Nu samenwerken aan de maatschappij van morgen
Kijken door de bril van de leerling

Opdrachtgever:

Samenwerkingsverband Kindkracht Oostvoorne Putten
met Kees van Wel,  directeur en Wil Bakker, onderwijskundig medewerker binnen het samenwerkingsverband Kindkracht.

Vraagstuk:

Passend onderwijs door de bril van kinderen zichtbaarmaken. Opbrengst een magazine.

Oplossing:

Het perspectief van 60 kinderen op Passend Onderwijs in 36 werkplaatsen onderzocht  en verwerkt in een magazine.
Bekijk hier het magazine

We hebben zes kinderredactieteams op poten gezet. Bovenbouwleerlingen van: de Marimba, de Piramide en de Montessorischool uit Hellevoetsluis. Uit Spijkenisse  de Montessorischool , de Hendrik Boogaardschool en De Wateringe zijn aan de slag gegaan als Reporters.

Heuse redacteuren die nieuws vergaren en verhalen opschrijven die kinderen belangrijk vinden en een spiegel vormen voor de volwassenen om hen heen.

 Koersplan wordt playground!
SAMENWERKENDE PARTIJEN

We werken graag met mensen, die beweging willen brengen. Samen kun je meer, weet je meer.