We geloven in de kracht van samenwerking en hebben een speelse aanpak. We werken altijd in co-creatie. Vanuit onze rijke ervaring in onderwijs en een breed netwerk werken we aan een verbonden buurt, om de opvoed-community te versterken in de wijk waar kinderen opgroeien.
. .. Lees verder
Systemisch kijken naar opgroeien
Reflectie is onmisbaar
NL Leert door! Loopbaancoaching
Systemisch coachen

Vraag jij je wel eens af waarom je vaak in bepaald gedrag vervalt? Of misschien ervaar je emoties die je niet goed kunt plaatsen? Door je plek in een systeem te onderzoeken waar jij deel van uit maakt kun je zien waar je belemmeringen zitten. Die belemmeringen zijn vaak de boosdoeners die groei en persoonlijke ontwikkeling tegenhouden. Je kunt hierin gecoacht worden met systemisch werken. 

We werken altijd met drie basisprincipes: ordening en plek - recht en plicht om erbij te horen - evenwicht in geven en nemen                                                                                                                                                                                                                            

Wat kun je verwachten? Jouw coachvraagstukken kunnen we systemisch onderzoeken. Sommige mensen hebben het idee dat systemisch werken 'zweverig' is. Als we coachen met systemisch werk, bekijken we jouw situatie met de drie basisprincipes in gedachten. Systemisch werk is bij uitstek een methodiek die werkt op het niveau van bewustwording. Het zichtbaar maken van dynamieken in een systeem, het ervaren van een gewaarwording bij een kleine opstelling geeft inzicht en rust. Met name het genogram van het systemisch werk helpt je bij het terugkijken. Dit is een schematisch overzicht van het familiesysteem waarin feiten worden weergegeven uit jouw historie; zoals vroeg gestorven familieleden, oorlog, belangrijke liefdes van ouders. Samen gaan we op onderzoek uit om verborgen patronen en dynamieken uit de familie van herkomst , partnerrelatioe(s), of werkomgeving aan het licht te brengen en hanteerbaar te maken. Systemisch coachen is een diepwerkende vorm van coaching. Het effect is vergelijkbaar met dat van een opstelling.In je werk en leven ben jij je eigen instrument. Als je zicht hebt op belemmeringen; dynamieken die in jouw leven een rol spelen dan kun je verder groeien en ontwikkelen. 

 

 

Samenwerking met ouders
Leer een Meedenkdiner voor ouders organiseren
Leren cocreëren met Een Friese wind door Onderwijs
Nieuw West Thuis Best; leer je wijk verbinden
In de maak POP UP Raad van Leerlingen
Kwartiermakers pakken gedrag aan!

"Foeteren kan iedereen. Daarom laten wij ons van onze beste kant zien en maken iedereen in de Aker enthousiast. Wij zijn de Kwartiermakers van Morgen!"

Twaalf kinderen van drie Amsterdamse basisscholen maken zich hard voor een schonere Aker.  De Aker is hun wijk. Daar wonen en spelen ze, gaan er naar school. Kortom ze groeien erop.  Ze zijn behoorlijk onder de indruk hoeveel troep er in hun buurt ligt.  

Om hun acties nog meer kracht bij te zetten sluiten ze aan bij actieve buurtbewoners die zich inzetten voor het zelfde doel. Dezelfde betrokken inwoners die ook een convenant met afspraken hebben opgesteld en vooral de handen uit de mouwen willen steken om hun geliefde wijk schoon te houden.  
Jong en oud nemen de zelfde actieve houding aan ten aanzien van dit lokale milieuprobleem. 

Eerlijk gezegd viel het kwartje pas bij de kinderen toen ze gewapend met groene vuilniszakken de omgeving gingen scannen. Overal troep en vooral heel veel plastic. Pas toen iedereen het zó bewust met eigen ogen zag en we gingen praten over oorzaak en gevolg drong het tot de kinderen door dat het over gedrag van buurtbewoners gaat, van jong tot oud.  En ook dat als je een fijne leefomgeving wilt, je daar toch echt met elkaar iets aan kunt doen.

De Kwartiermakers van Morgen hebben daar allerlei ideeën over. Zo bedachten ze een opruimapp; ze willen een instagram account #TROEPisPOEP om mensen wakker te schudden door er foto's en filmpjes op te posten.  Ook dit: 'Met je klas een stuk buurt adopteren en met elkaar schoon houden' werd als  goed plan gezien.

En wat dacht je van dit idee: ' Posters ontwerpen om je achterban wakker te schudden  ;-)' '...Meer prullenbakken op het schoolplein. Maak het mensen makkelijk, ze lopen uitzich zelf niet als het te ver weg is'.  Ze hebben goeie ideeën en willen de boel niet laten verslonzen.

Deze generatie kinderen maakt zich meer dan ooit druk over het milieu. Ze horen het overal om zich heen en leeftijdsgenoten of oudere broers en zussen gaan de barricades op. Opruimen moet in het DNA van de wijkbewoners komen, van groot tot klein, aan de bak in je eigen opgroeiwijk.

Eigenlijk zijn mensen een beetje als schapen. Zodra er één over de dam is volgen er vanzelf meer. Zorg voor volgers. Doe iets waardoor anderen geinspireerd raken, dan komt het vast goed

School&Wijk: Opgroeien in Geuzenveld
Wat vind je leuk en waar ben je goed in ?
Verdiepingsslag Leerlingenraad De Odyssee
E-wall leer een nieuwe visuele manier van presenteren
Start bij kinderen
Leren in de echte wereld is veel leuker!
Pleidooi voor de Rechten van onze Kinderen

Deze foto’ van mijn jonge neef kijkt  je recht en doordringend aan.
Dat stemt hoopvol en vol vertrouwen. Je ziet een blik naar de toekomst. 

Hij heeft met verbazingwekkende snelheid, net belangrijke zaken geleerd zoals lopen en praten. Geheel uit zichzelf, vanuit een innerlijke drang om mee te doen, een onaflatend doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, met vallen en opstaan, met fouten maken. 

Hij gaat  straks als hij vier jaar is naar school.. en juist daar start onze zorg. Kinderen moeten naar school vanaf 5 jaar. Vanuit een goed bedoelde leerplichtwet opgesteld in 1902 om het leerrecht van kinderen veilig te stellen is datzelfde systeem verworden door allerhande aanpassingen in de wetgeving tot een systeem van gedwongen onderwijs. 
Hoe komt het dat we een onderwijssysteem hebben gecreëerd waar kinderen niets te zeggen hebben? Dat we een systeem hebben gecreëerd op basis van dwang en macht. Een systeem op basis van mythes.
Hoogleraar Rob Martens stelde; ‘Het grootste onderwijsexperiment van de laatste honderd jaar is het experiment dat wij nu regulier onderwijs noemen. Ik heb er, na jaren research, geen wetenschappelijke onderbouwing voor kunnen vinden’.  Peter Hartkamp stelt in zijn boek ‘ Het gedwongen onderwijs voorbij’, dat we zelf na meer dan honderd jaar gedwongen onderwijs zo geconditioneerd zijn dat we dit systeem nu als normaal beschouwen’.


leer hoe Je met een Raad van Leerlingen werkt
De Jonge Reporters; mediatraining
De stem van kinderen
Hackathon lerarentekort
Denktank Lerarentekort A'dam presenteert ideeën
Leren in cocreatie met hulp van een Imagineer

Imagineering is een samentrekking van de Engelse woorden 'imagination' (verbeelding) en 'engineering (techniek). Het is een vorm van belevingscommunicatie waarbij onze imagineer helpt de band tussen organisatie en doelgroep te versterken. De boodschap wordt krachtig verbeeld en andere zintuigen dan allen het rationele worden aangesproken. 

Het vakgebied van onze imagineers beslaan verschillende onderdelen die vaak in combinatie met elkaar worden toegepast:
 
business
: het creëren van economische waarde door het effectief overdragen van een communicatieve boodschap.

innovatie
: zoeken naar een nieuw concept dat realiseerbaar is binnen de randvoorwaarden van techniek, budget, boodschap en doelgroep.

creativiteit
: onbegaande paden bewandelen om de doelgroep te benaderen met nieuwe zienswijzen.

trendwatching
: op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen bij de opdrachtgever, bij de doelgroep en in de technische faciliteiten.

zingeving
: het kweken van loyaliteit bij de doelgroep door hen iets te laten beleven dat niet alleen in het belang is van de organisatie maar ook betrokkene een goed gevoel geeft omdat de activiteit zinvol is voor henzelf en anderen.

Beelden zeggen zoveel meer dan woorden en spreken tot de verbeelding. We leveren producten op die het samenwerken en leren ondersteunen. Ga gerust met ons in gesprek. samen gaan we op zoek naar wat jouw proces het beste ondersteunt.

Raad van Leerlingen OBS De Weidevogel Ransdorp
Durf te vertrouwen in plaats van controleren!
Het dreigende faillissement van het basisonderwijs
Zet pabo-student Kiki nu al voor de klas
leer zelf een Sprint/ Designathon of Hackathon te doen
Verbindend Samenwerken met ouders; leer het ons!
Diversiteit is goed voor ieder kind.

De helden in kinderboeken zijn nog vooral witte jongens. Het is tijd voor uitgevers om op zoek te gaan naar een diverser aanbod, aldus Reza Kartosen-Wong.

Wie op zoek is naar naar Nederlandstalige kinderboeken die diversiteit en inclusie uitstralen, heeft het niet makkelijk. Kinderboeken met meisjes in een hoofdrol of verhalen die draaien om  niet-witte-hoofdpersonages zijn schaars. Nog steeds zijn de helden vooral witte jongens. Dat is niet bevordelijk voor de sociaal culturele ontwikkeling van alle kinderen. 
Het is voor jong en oud van belang om zichzelf terug te zien in boeken en andere vormen van media- en cultuur. Wanneer bepaalde sociale groepen daarin niet of nauwelijks worden vertegenwoordigd, kan dat bij leden van die groepen- zeker bij kinderen- leiden tot gevoelens van uitsluiting en versterking van het idee dat ze ‘anders’, ‘niet normaal’ en ‘minderwaardig’ zijn.

Dat geldt bijvoorbeeld voor witte meisjes en niet-witte kinderen. Wanneer zij in boeken bepaalde personages tegenkomen waarmee zij zich wel kunnen identificeren, kan dat bijdragen aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en eigenwaarde, zoals uitgever/dichter Sayonara Stutgardook stelde (Het Parool, 16 december 2018).
Een meerdere diverse en inclusieve representatie van de samenleving is niet alleen goed voor de ontwikkeling van de kinderen die nagenoeg onzichtbaar zijn in kinderboeken. Bredere representatie is goed voor alle kinderen. Onderzoek laat zien dat kinderen al op jonge leeftijd heersende opvattingen en vooroordelen over bijvoorbeeld vrouwen en zwarte mensen hebben overgenomen. Die krijgen zij onbewust mee via onder andere opvoeding, onderwijs en kinderboeken. Dit betekent gelukkig dus ook dat kinderboeken die divers en inclusief zijn een bijdrage kunnen leveren aan het afbreken en voorkomen van die opvattingen en vooroordelen.

Transgenderprentenboek
Helaas is het met diversiteit en inclusie in Nederlandse kinderboeken slecht gesteld. Ook nu nog zijn de hoofdpersonages meestal witte jongens. De laatste jaren is het aanbod aan diverse en inclusieve kinderboeken mondjesmaat toegenomen. Dat komt vooral door een uitgever als Rose Stories, die zich volledig richt op kinderboeken die divers en inclusief zijn.
Ook traditionele uitgevers als Das Mag, Querido en Lemniscaat dragen daaraan bij.  Recente titels zijn bijvoorbeeld de twee delen van de internationale bestseller Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes, Tori en het vervolg Trobi, van de Amsterdamse kunstenaar Brian Elstak, Brown girl magic van de vlaamse schrijfster Dalilla Hermans, Rocca en het geheime toverrecept van Sharid Alles,Cyrus & Farnaz over 7 grenzen van Mark van Waes, over kinderen die zijn gevlucht naar Europa, en het eerste transgenderprentenboek Het lammetje dat een varken is  van Amsterdammer Pim Lammers. Vaak wordt gedacht dat deze boeken alleen geschikt zijn voor een specifieke doelgroep,doelgroep, zoals meisjes of niet-witte kinderen. Dat is raar. Zij lezen ook boeken waarin witte jongend de hoofdrol spelen en dat vinden wij niet raar. Andersom zou het dus ook moeten kunnen.

Vastgeroest idee
De verhalen over de beroemde vrouwelijke kunstenaars, wetenschappers en meer in Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes zijn inspirerend voor meisjes, maar kunnen net zo goed gelezen worden door jongens. Zwarte kinderen kunnen zich identificeren met zwarte kinderhelden Cel, Bones en Zi in Tori en Trobi, maar ook niet-zwarte kinderen kunnen natuurlijk genieten van hun spannende avonturen.  Veel uitgevers durven het nog niet aan om meer diverse en inclusieve kinderboeken uit te te geven. Ze hebben het vastgeroeste idee dat diversiteit ‘niet verkoopt’ of ‘ten koste gaat van de kwaliteit’. Maar de film- en muziekwereld bewijzen dat diversiteit en inclusie juist lonen.  Bovenstaande titels zijn artistiek succesvol. Zo heeft Tori een Zilveren Penseel gewonnen en kreeg Het lammetje dat een varken is een Zilveren Griffel. Rocca en het geheime toverrecept en Cyrus & Farnaz over 7 grenzen zijn genomineerd voor de Hotze de Roosprijs voor het beste kinderboekendebuut. 

Uitgevers van kinderboeken doen er dus goed aan meer werk te maken van diversiteit  en inclusie-
daar hebben de kinderen en zijzelf baat bij.

Reza Kartossen-Wong
is mediawetenschappers en publicist
Bron: Het Parool 6 januari  2019

 

Raad van Leerlingen
obs de Horizon, Amsterdam
Leer in School&Wijk leerwerkcommunities opzetten
Exnoveren is het nieuwe innoveren; wij leren het je!
Laten zien waar jij en jouw collega's goed in zijn!
The Future is loading
Leer met ons ondernemend samen te werken!

Met onze bus komen we naar je toe. We zetten verse koffie of thee en serveren exclusieve aandacht en een luisterend oor. Door met iedereen individuele gesprekken te voeren komen we al snel achter de potentie van het team en de thema's die er spelen. We verzamelen alle alle ingredienten die nodig zijn voor een leer-werkplaats.

Onze imagineer maakt van de ingredienten daar een prachtige visual van die de basis vormt om samen het vervolg proces te ontwerpen in een leerwerkplaats. Van schoolleiders vraagt dit durven loslaten om leerkrachten de ruimte te geven hun eigen ontwikkelproces vorm te geven. Samenwerken dus. Wij helpen de leerwerkplaatsen in te richten om met elkaar de regie te pakken op eigen ontwikkelpunten. Autonomie, verbondenheid en samen leren staat voorop.

Raad van Leerlingen OBS De Krijtmolen Amsterdam
Expertise centrum Innoord leert zichzelf op de kaart zetten!
Raad van Leerlingen OBS Aldoende Amsterdam
Leerwerkplaats voor actief burgerschap; Kwartiermakers van Morgen
Leer Jonge Denkers het schoolbestuur van Wereldkidz te adviseren bij het strategisch beleidsplan.!
Ontdek je talent en leer de regie te pakken!
De staat van de Leerling 2016

Opdrachtgever:

De Inspectie van het Onderwijs
naar aanleiding van de jaarlijkse presentatie:
de Staat van het Onderwijs.


Vraagstuk:

Als we de staat van het onderwijs jaarlijks beschrijven hoe betrekken we daar dan het perspectief van kinderen bij.

download hier het magazine.

Oplossing:

Met kinderen van verschillende basisscholen in het land zijn we aan de slag gegaan in Droomschool Werkplaatsen. Hun perspectieven hebben we opgehaald rond thema’s als;  de eigenschappen van een goede leerkracht, fijne manieren van leren, de schoolomgeving en omgaan met elkaar.
Kinderen vinden het fijn betrokken te worden bij de school. Ze hebben frisse en eigentijdse ideeën die voor ons een spiegel kunnen zijn.

De tips voor de minister zijn helder.
En natuurlijk was het hoogtepunt het aanbieden van het magazine aan de minister op de feestelijke presentatie van de Staat van de Leerling.
 

Ons onderwijs 2032
Leer van ons reportage maken! Duik in de wereld van filmen
Leer kijken met een nieuwe blik
Leer van ons hoe je wijk op de Kaart te zetten!
Leren Kijken door de bril van de leerling
Koersplan wordt playground door ervaringsleren.

Opdracht:

Directeuren stichting Innoord het nieuwe koersplan laten beleven.

Vraagstuk:

Ervaringsleren (leerwerkplaats op straat)  in het werkgebied naar aanleiding van het nieuwe koersplan met de titel: Hoe bereiden we de toekomst voor op onze kinderen.

Oplossing:

Belevingstocht door Amsterdam Noord met behulp van SEPPO, een interactieveleeromgeving.

 

Actie voor het te laat is
Leerwerkplaats: Meet-up met ouders, school en de wijk
Nu samenwerken aan de maatschappij van morgen
SAMENWERKENDE PARTIJEN

We werken graag met mensen, die beweging willen brengen. Samen kun je meer, weet je meer.