Wij geloven in de kracht van samenwerking. Daarin doen we niet hoogdravend, we werken laagdrempelig en houden van spelen met onze voeten in de klei. Wij werken dus niet vóór een opdrachtgever maar mét jou als opdrachtgever.
Vanuit onze rijke ervaring werken we samen aan het constant vernieuwen van jullie grote .. Lees verder
Kwartiermakers pakken gedrag aan!
School&Wijk: Opgroeien in Geuzenveld
Wat vind je leuk en waar ben je goed in ?
Verdiepingsslag Leerlingenraad De Odyssee

Opdrachtgever:

Basisschool De Odyssee
van de Stichting AMOS

Vraagstuk:

De bestaande leerlingenraad is toe aan een upgrade. Hoe veranker je de leerlingenraad
beter in de schoolorganisatie en welke eigentijdse manieren van organiseren horen daarbij?

Oplossing:

Wij zien de school als oefenomgeving voor een democratische samenleving. Het vak burgerschap is daarom een belangrijk onderdeel op school. Eigentijdse vormen van organiseren en meebeslissen horen daarbij.
Wij ontwikkelen samen met de raad en betrokken leerkrachten een raad die verankerd is binnen de schoolorganisatie. Zo vinden wij dat de stem van de leerling overal zichtbaar moet zijn en ze overal bij betrokken moeten worden als het om schoolzaken gaat. Maar hoe doe je dat dan? Hoe organiseer je dat en welke visie vraagt dat? Als hulpmiddel hebben we een toolkit ontwikkeld die de school stap voor stap in dit proces meeneemt. En het voornaamste is kinderen zelf te laten meebeslissen over de invulling  van de raad.

Onze  insteek is kinderen altijd actief laten meedenken over hun onderwijs en over hoe hun school gerund wordt.   Niet een vrijblijvend iets dus. Je gaat als school een serieus commitment aan als je een raad hebt of er één start! Daar zien wij op toe. En daarmee zetten we de school ook op de kaart. Later meer hier over.
Kinderen hebben veel relevante input, maar je moet wel écht in alle openheid naar ze luisteren. Hun stem moet gehoord worden en die moet net zo zwaar wegen als die van volwassenen.

Het gaat in de leerlingenraad over eigenaarschap. Het maakt kinderen verantwoordelijk en het motiveert zo enorm als je echt invloed hebt. Dat zou overigens door de hele school het leidend principe moeten zijn.
Het wakkert creativiteit aan, en oplossingsgericht denken. En heel belangrijk, het geeft kinderen zoveel zelfvertrouwen. Kinderen nemen geen blad voor de mond en zeggen puur en eerlijk wat ze vinden. Ze kijken door een andere bril. Dat levert een frisse blik op. Daar heb je als school veel aan!

Steeds vaker worden zetten wij  leerlingenraden op  of helpen we de school mee een verdiepingsslag te maken. Gelukkig want kinderen hebben het recht om mee te praten en mee te beslissen over dingen die hen aangaan. Dat staat zelfs genoteerd in het Kinderrechtenverdrag.  Ze doen niets liever.

Kinderen willen gezien en gehoord worden en bijdragen aan hun onderwijs.  Natuurlijk is er een verschil tussen kinderen een stem geven en ze echt alle beslissingen laten nemen. Bijvoorbeeld: Een jaarplanning waarin het programma van onderwijs staat beschreven, daar hebben kinderen zeker iets over te zeggen.  Maar dat de volwassenen de knoop doorhakken, dat is prima.

Wat ons betreft denken leerlingen dus over elk onderwerp mee en ervaren ze hoe krachtig het is om invloed uit te hebben en ieders sterke kanten te benutten. Wij vinden dat ieder kind moet kunnen meedenken over de kwaliteit van het onderwijs. En we gaan nog een stapje verder met ze. We geven de school tools om de raad te betrekken bij onderwijsinnovatie. De kinderen van bs De Odyssee kunnen niet wachten...

 

 

 

E-wall een nieuwe visuele manier van presenteren
Start bij kinderen
Leren in de echte wereld is veel leuker!
Pleidooi voor de Rechten van onze Kinderen
Raad van Leerlingen
De stem van kinderen

Nog veel te veel wordt er voor kinderen gedacht en over ze gesproken. En dát in onze democratie.
Wij denken dat de school bij uitstek de oefenomgeving is.
Als we democratisch burgerschap echt handen en voeten willen geven dan ontkom je er niet aan kinderen echt te betrekken.

De artikelen 12, 13 en 29 van het Kinderrechtenverdrag spreken expliciet over de mogelijkheid tot meningsuiting en de noodzaak om kindvriendelijk, kindgericht en emanciperend onderwijs te verzorgen.
Het verdrag noodzaakt scholen hierover na te denken en er inhoud aan te geven. Want ieder kind in Nederland verdient een kans om op te groeien en gevormd te worden door een school die de rechten van het kind respecteert en voorleeft.
Op dit moment ontwikkelen een toolkit waardoor scholen beter in staat zijn om de stem van de leerling een plek te geven en die te borgen in de organisatie.
Gehoor geven aan de stem van de leerling is niet zomaar iets. 
Echt samenwerken met jonge denkers vergt een paradigmashift van de scholen. Wij helpen je graag deze omslag te maken.

Hackathon lerarentekort
Denktank Lerarentekort A'dam presenteert ideeën
De Jonge Reporters
Durf te vertrouwen in plaats van controleren!
Het dreigende faillissement van het basisonderwijs
Zet pabo-student Kiki nu al voor de klas
Imagineering

Imagineering is een samentrekking van de Engelse woorden 'imagination' (verbeelding) en 'engineering (techniek). Het is een vorm van belevingscommunicatie waarbij onze imagineer helpt de band tussen organisatie en doelgroep te versterken. De boodschap wordt krachtig verbeeld en andere zintuigen dan allen het rationele worden aangesproken. 

Het vakgebied van onze imagineers beslaan verschillende onderdelen die vaak in combinatie met elkaar worden toegepast:
 
business
: het creëren van economische waarde door het effectief overdragen van een communicatieve boodschap.

innovatie
: zoeken naar een nieuw concept dat realiseerbaar is binnen de randvoorwaarden van techniek, budget, boodschap en doelgroep.

creativiteit
: onbegaande paden bewandelen om de doelgroep te benaderen met nieuwe zienswijzen.

trendwatching
: op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen bij de opdrachtgever, bij de doelgroep en in de technische faciliteiten.

zingeving
: het kweken van loyaliteit bij de doelgroep door hen iets te laten beleven dat niet alleen in het belang is van de organisatie maar ook betrokkene een goed gevoel geeft omdat de activiteit zinvol is voor henzelf en anderen.

Beelden zeggen zoveel meer dan woorden en spreken tot de verbeelding. We leveren praatplaten, schoolplannen op posters logo’s, tot een product naar wens op maat.

Raad van Leerlingen OBS De Weidevogel Ransdorp
Samenwerken met ouders
Diversiteit is goed voor ieder kind.
Sprint / Designathon / Hackathon
Laten zien waar jij en jouw collega's goed in zijn!
Raad van Leerlingen
obs de Horizon, Amsterdam

Opdrachtgever:

Openbare Daltonschool
De Horizon
Amsterdam

Vraagstuk: 

Kinderen actief betrekken bij de school en het schoolbeleid.

Oplossing:

We formeren een raad van leerlingen met 11kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.
Daarnaast ontwikkelen met de leerkrachten een Raad van Leerlingen pop-up die je met het team invult en de stem van de leerling borgt in de organisastie. We spreken met elkaar af hoe we de invloed van leerlingen binnen de overlegstructuren formaliseren.  

Overdraagbaar & Duurzaam
We ontwerpen en begeleiden 6 werkplaatsen.  Van het proces maken we een reportage. Deze wordt getoond aan alle leerlingen, team, ouders en genodigden. Kinderen mogen meedenken over echte schoolvraagstukken. Ook mogen de jonge denker meedenken met de directeur en zijn ze serieuze gesprekspartner voor alle geledingen binnen de school en daarbuiten.  Denk hierbij aan inspectie, bestuur, stadsdeel ambtenaren.  De school betrekt de kinderen actief bij  serieuze vraagstukken die spelen. 

Work in progress
 

School&Wijk
Exnoveren is het nieuwe innoveren
The Future is loading
Op de Koffie bij Suus en Jet
Raad van Leerlingen OBS De Krijtmolen Amsterdam
Expertise centrum Innoord op de kaart!
Raad van Leerlingen OBS Aldoende Amsterdam

Opdrachtgever:

obs Aldoende 

Vraagstuk:

Leerlingenraad impuls geven

Oplossing:

Toolkit en certificering volgt aan het einde van het schooljaar 

Kwartiermakers van Morgen
Op de koffie bij de Odyssee
Jonge Denkers adviseren schoolbestuur Wereldkidz
De staat van de Leerling 2016
Ons onderwijs 2032
de verbeelders

Verhalen op het witte doek.
Jouw verhaal kracht bijzetten in een korte reportage.

Nu samenwerken aan de maatschappij van morgen.  Onder de bouwsteen 'de verbeelders'  maken we korte reportages met deelnemers die verbonden zijn aan een thema. De reportage vertelt een klein, voelbaar menselijk verhaal. We gebruiken de reportages om de gekozen thema's kracht bij te zetten. 
In onze werkwijze nodigen we jou  uit om als maker  je eigen verhaal te vertellen of dat van iemand uit je omgeving of team. Je hebt geen professionele apparatuur nodig, een smartphone of tablet is al genoeg. Ook is ervaring niet nodig. Wel een dosis lef, plezier en liefde, dat is veel belangrijker. De reportages monteren we en vertonen we op het witte doek. Dan begint de magie...

Inzetbaar voor jong en oud.  
Verbeelding brengt je overaral!

Met nieuwe ogen
Aker op de kaart
Kijken door de bril van de leerling
Koersplan wordt playground!
Arie Slob over samenwerking met ouders
Actie voor het te laat is
Meet-up met ouders, school en de wijk

Opdrachtgever: 

Stadsdeel Amsterdam Nieuw West

Vraagstuk: 

Perspectief van ouders gebruiken naast dat van hun kinderen. Hoe is het om te wonen en te leven in de Aker.
Wat kunnen wij,volwassenen leren van onze kinderen?

Oplossing:

De inzichten van drie reporterteams van drie samenwerkende basisscholen  vormden  het uitgangspunt voor het pedagogisch gesprek. Bij deze meet-up waren  ouders,leerkrachten, directeuren van de basisscholen, beleidsmedewerkers van het stadsdeel, en een medewerker van het ouder-kind-team en andere buurtbewoners aanwezig. 

Deze avond heeft iedereen meegekeken door de bril van hun kinderen. We hebben samen de  filmpjes bekeken waarin  De Jonge Reporters vertellen hoe zij hun buurt zien en ervaren. Kinderen zijn heel hoopvol maar ook veel directer in wat ze vinden dat goed gaat en dat wat beter kan. Op hun ideeën werkten de volwassen de avond door.  

Een van de denkrichtingen die het heeft opgeleverd is  het voortgezet onderwijs meer te betrekken. Ook samen activiteiten opzetten rondom de kaart was een suggestie.
Inmiddels is er een koppeling gemaakt met het gebiedsplan en zijn de Kwartiermakers van Morgen vanuit drie basisscholen vertegenwoordigd om alle ideeën handen en voeten te geven.  Contacten met het voortgezetonderwijs zijn al gelegd. Wordt vervolgd.

Nu samenwerken aan de maatschappij van morgen
SAMENWERKENDE PARTIJEN

We werken graag met mensen, die beweging willen brengen. Samen kun je meer, weet je meer.