Wij geloven in de kracht van samenwerking en samen leren. Daarin doen we niet hoogdravend, we werken laagdrempelig en houden van spelen met onze voeten in de klei. Wij werken dus niet vóór een opdrachtgever maar mét jou als opdrachtgever. Wij leren het jou zelf te doen! We zijn tenslotte niet voor niets onderwijzers pur sang. Alles begint met een vraag. Dan staan we op scherp. Vanuit onze rijke ervaring werken we samen aan het constant vernieuwen van jullie grote .. Lees verder
Leer een Meedenkdiner voor ouders organiseren
Leren cocreëren met Een Friese wind door Onderwijs
Nieuw West Thuis Best; leer je wijk verbinden
In de maak POP UP Raad van Leerlingen

Ontwerpend denken en doen voor leerkrachten en schoolleiders.

Nog even en dan is  het zover.  Er komt een prachtig handboek aan dat jouw helpt een toekomstbestendige Raad van Leerlingen in de wereld te zetten. Wij zijn daarbij graag jullie inspiratiegidsen. We schreven dit handboek voor de leerlingen van nu en de leerlingen in de toekomst. Zij moeten straks hun weg in de wereld vinden. We geven handvatten aan leerkrachten en schoolleiders om leerlingen daarbij te helpen. 

Deze inspiratiegids is het resultaat van onze samenwerking met duizenden leerlingen, honderden leerkrachten en schoolleiders. De ideeën delen we graag als concrete tips. Waarom een Raad van Leerlingen op jouw school? Jouw school krijgt oplossingen waar de leerlingen zelf aan meewerkten. Met hun frisse ideeën krijg je een extra perspectief naast dat van ouders en leerkrachten. Kinderen ontdekken hoe ze kunnen bijdragen aan de samenleving. Zo draagt een Raad van Leerlingen bij aan de invulling van wereldburgerschap op school en aan de democratische vorming van jouw leerlingen.

Kijk hier naar de onthulling van het keurmerk op basisschool De Weidevogel van Innoord in Amsterdam

Iedere school verdient met het opzetten van een duurzame  Raad van Leerlingen een jaarlijks keurmerk. We zorgen uiteraard ook voor een persbericht zodat anderen kunnen zien dat jouw school de stem van de leerling écht serieus neemt. Bij het handboek bieden we ook werkplaatsen aan om je te helpen en samen te ontwikkelen. Hou onze aankondigingen in de gaten!

Kwartiermakers pakken gedrag aan!
School&Wijk: Opgroeien in Geuzenveld
Wat vind je leuk en waar ben je goed in ?
Verdiepingsslag Leerlingenraad De Odyssee
E-wall leer een nieuwe visuele manier van presenteren
Pleidooi voor de Rechten van onze Kinderen

Deze foto’ van mijn jonge neef kijkt  je recht en doordringend aan.
Dat stemt hoopvol en vol vertrouwen. Je ziet een blik naar de toekomst. 

Hij heeft met verbazingwekkende snelheid, net belangrijke zaken geleerd zoals lopen en praten. Geheel uit zichzelf, vanuit een innerlijke drang om mee te doen, een onaflatend doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, met vallen en opstaan, met fouten maken. 

Hij gaat  straks als hij vier jaar is naar school.. en juist daar start onze zorg. Kinderen moeten naar school vanaf 5 jaar. Vanuit een goed bedoelde leerplichtwet opgesteld in 1902 om het leerrecht van kinderen veilig te stellen is datzelfde systeem verworden door allerhande aanpassingen in de wetgeving tot een systeem van gedwongen onderwijs. 
Hoe komt het dat we een onderwijssysteem hebben gecreëerd waar kinderen niets te zeggen hebben? Dat we een systeem hebben gecreëerd op basis van dwang en macht. Een systeem op basis van mythes.
Hoogleraar Rob Martens stelde; ‘Het grootste onderwijsexperiment van de laatste honderd jaar is het experiment dat wij nu regulier onderwijs noemen. Ik heb er, na jaren research, geen wetenschappelijke onderbouwing voor kunnen vinden’.  Peter Hartkamp stelt in zijn boek ‘ Het gedwongen onderwijs voorbij’, dat we zelf na meer dan honderd jaar gedwongen onderwijs zo geconditioneerd zijn dat we dit systeem nu als normaal beschouwen’.


leer hoe Je met een Raad van Leerlingen werkt
Start bij kinderen
Leren in de echte wereld is veel leuker!
De Jonge Reporters; mediatraining
De stem van kinderen
Hackathon lerarentekort
Denktank Lerarentekort A'dam presenteert ideeën

Op 16 december werden de uitkomsten van de Amsterdamse Denktank lerarentekort gepresenteerd. We worden blij van de systeem veranderende voorstellen. rondom het verlagen van de urennorm en voorstellen van marktconforme salariëring. We zien ook veel overeenkomst met oplossingsrichtingen Hackathon Lerarentekort Amsterdam. De aansluiting bij het daar bedachte organisatiemodel Meesterburgers is snel gelegd. Dus krachten bundelen en samenwerken.

Grote vragen:
Hoe maken we versnelling?  De nood is op veel plekken flink hoog.  Hoe een bestaand maar verouderd systeem veranderen op zoveel punten zonder jaren aan plannemakerij?  Dat vraagt om een hack!
En het vraagt om lef, kennis, geloof, visie, vertrouwen én een enorme financiële impuls. Niet slechts van één partij maar van ons allemaal; Gemeente Amsterdam, Regering in Den Haag, schoolbesturen, schoolleiders én leerkrachten.

Marjolein Moorman, de Amsterdamse wethouder van Onderwijs vindt dat Amsterdam het voortouw zou moeten nemen in deze grootse onderwijshervorming. Binnenkort zit ze in Den Haag. 

Een mooi begin en hoopvol verder vanaf hier.

klik hier voor de uitkomsten

Leren in cocreatie met hulp van een Imagineer
Raad van Leerlingen OBS De Weidevogel Ransdorp
Durf te vertrouwen in plaats van controleren!
Het dreigende faillissement van het basisonderwijs
Zet pabo-student Kiki nu al voor de klas
Diversiteit is goed voor ieder kind.

De helden in kinderboeken zijn nog vooral witte jongens. Het is tijd voor uitgevers om op zoek te gaan naar een diverser aanbod, aldus Reza Kartosen-Wong.

Wie op zoek is naar naar Nederlandstalige kinderboeken die diversiteit en inclusie uitstralen, heeft het niet makkelijk. Kinderboeken met meisjes in een hoofdrol of verhalen die draaien om  niet-witte-hoofdpersonages zijn schaars. Nog steeds zijn de helden vooral witte jongens. Dat is niet bevordelijk voor de sociaal culturele ontwikkeling van alle kinderen. 
Het is voor jong en oud van belang om zichzelf terug te zien in boeken en andere vormen van media- en cultuur. Wanneer bepaalde sociale groepen daarin niet of nauwelijks worden vertegenwoordigd, kan dat bij leden van die groepen- zeker bij kinderen- leiden tot gevoelens van uitsluiting en versterking van het idee dat ze ‘anders’, ‘niet normaal’ en ‘minderwaardig’ zijn.

Dat geldt bijvoorbeeld voor witte meisjes en niet-witte kinderen. Wanneer zij in boeken bepaalde personages tegenkomen waarmee zij zich wel kunnen identificeren, kan dat bijdragen aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en eigenwaarde, zoals uitgever/dichter Sayonara Stutgardook stelde (Het Parool, 16 december 2018).
Een meerdere diverse en inclusieve representatie van de samenleving is niet alleen goed voor de ontwikkeling van de kinderen die nagenoeg onzichtbaar zijn in kinderboeken. Bredere representatie is goed voor alle kinderen. Onderzoek laat zien dat kinderen al op jonge leeftijd heersende opvattingen en vooroordelen over bijvoorbeeld vrouwen en zwarte mensen hebben overgenomen. Die krijgen zij onbewust mee via onder andere opvoeding, onderwijs en kinderboeken. Dit betekent gelukkig dus ook dat kinderboeken die divers en inclusief zijn een bijdrage kunnen leveren aan het afbreken en voorkomen van die opvattingen en vooroordelen.

Transgenderprentenboek
Helaas is het met diversiteit en inclusie in Nederlandse kinderboeken slecht gesteld. Ook nu nog zijn de hoofdpersonages meestal witte jongens. De laatste jaren is het aanbod aan diverse en inclusieve kinderboeken mondjesmaat toegenomen. Dat komt vooral door een uitgever als Rose Stories, die zich volledig richt op kinderboeken die divers en inclusief zijn.
Ook traditionele uitgevers als Das Mag, Querido en Lemniscaat dragen daaraan bij.  Recente titels zijn bijvoorbeeld de twee delen van de internationale bestseller Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes, Tori en het vervolg Trobi, van de Amsterdamse kunstenaar Brian Elstak, Brown girl magic van de vlaamse schrijfster Dalilla Hermans, Rocca en het geheime toverrecept van Sharid Alles,Cyrus & Farnaz over 7 grenzen van Mark van Waes, over kinderen die zijn gevlucht naar Europa, en het eerste transgenderprentenboek Het lammetje dat een varken is  van Amsterdammer Pim Lammers. Vaak wordt gedacht dat deze boeken alleen geschikt zijn voor een specifieke doelgroep,doelgroep, zoals meisjes of niet-witte kinderen. Dat is raar. Zij lezen ook boeken waarin witte jongend de hoofdrol spelen en dat vinden wij niet raar. Andersom zou het dus ook moeten kunnen.

Vastgeroest idee
De verhalen over de beroemde vrouwelijke kunstenaars, wetenschappers en meer in Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes zijn inspirerend voor meisjes, maar kunnen net zo goed gelezen worden door jongens. Zwarte kinderen kunnen zich identificeren met zwarte kinderhelden Cel, Bones en Zi in Tori en Trobi, maar ook niet-zwarte kinderen kunnen natuurlijk genieten van hun spannende avonturen.  Veel uitgevers durven het nog niet aan om meer diverse en inclusieve kinderboeken uit te te geven. Ze hebben het vastgeroeste idee dat diversiteit ‘niet verkoopt’ of ‘ten koste gaat van de kwaliteit’. Maar de film- en muziekwereld bewijzen dat diversiteit en inclusie juist lonen.  Bovenstaande titels zijn artistiek succesvol. Zo heeft Tori een Zilveren Penseel gewonnen en kreeg Het lammetje dat een varken is een Zilveren Griffel. Rocca en het geheime toverrecept en Cyrus & Farnaz over 7 grenzen zijn genomineerd voor de Hotze de Roosprijs voor het beste kinderboekendebuut. 

Uitgevers van kinderboeken doen er dus goed aan meer werk te maken van diversiteit  en inclusie-
daar hebben de kinderen en zijzelf baat bij.

Reza Kartossen-Wong
is mediawetenschappers en publicist
Bron: Het Parool 6 januari  2019

 

leer zelf een Sprint/ Designathon of Hackathon te doen
Verbindend Samenwerken met ouders; leer het ons!
Raad van Leerlingen
obs de Horizon, Amsterdam
Leer in School&Wijk leerwerkcommunities opzetten
Exnoveren is het nieuwe innoveren; wij leren het je!
Laten zien waar jij en jouw collega's goed in zijn!
The Future is loading

Opdrachtgever:

Basisschool de Krijtmolen, schoolbestuur Innoord

Vraagstuk:

Profilering basisschool De Krijtmolen en het zelf leren toepassen van tools en leerwerkplaatsen

Oplossing:

Onze procesbegeleiding kenmerkt zich door een mix van procesbegeleiding en proceskundige ondersteuning. en vooral  het inrichten van leer-werkplaatsen.We faciliteren de directeur in het vormgeven van het verandertraject op beide vlakken. We werken vanuit dat wat er al is en wat in de organisatie goed gaat. Kinderen, ouders en andere netwerken om de school heen worden betrokken. We faciliteren schoolbezoeken om inspiratie op te doen. Deze ervaringen en opgehaalde perspectieven zijn input voor co-creatie-sessies. We zetten passende bouwstenen in bij het proces en de ontwikkeling. Gaandeweg ontstaat een nieuw, door alle stakeholders gedragen profiel van de school en leren zij het zelf te doen. Dat laatste staat bovenaan.

Het proces behelsde sessies met de directeur, sessies met kinderen, sessies met het team, waaronder een twee-daagse en een mee-denk-diner voor ouders.
Alle sessie werden in beeld gebracht.  Het doel was ophalen van denkbeelden en visie voor de toekomst. Wat is belangrijk voor iedereen en welke gemene delers zien we.
Vraagstuk voor de directeur: hoe breng ik deze inzichten bij elkaar en leer ik deze tools zelf toe te passen.
Anderhalf jaar hebben we ervoor uitgetrokken.

Een nieuw door iedereen gedragen profiel is ontstaan.
En stappen worden gezet. Stappen waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich herkennen. 

Klik op de link voor het beeldverslag.

Leer met ons ondernemend samen te werken!
Raad van Leerlingen OBS De Krijtmolen Amsterdam
Expertise centrum Innoord leert zichzelf op de kaart zetten!
Raad van Leerlingen OBS Aldoende Amsterdam
Leerwerkplaats voor actief burgerschap; Kwartiermakers van Morgen
Leer Jonge Denkers het schoolbestuur van Wereldkidz te adviseren bij het strategisch beleidsplan.!

Opdrachtgever:

schoolbestuur Wereldkidz

Vraagstuk:

Kinderen betrekken bij het nieuwe strategisch beleidsplan voor 2019-2023.
Hen is gevraagd aanbevelingen te doen op de thema's  21st century skills  en talentontwikkeling voor Wereldkidz.


Oplossing:

Kinderen zijn onderzoekend aan de slag gegaan.
Ze ontdekten dat het niet om skills gaat en talent op zich maar dat de vraag in een breder perspectief gezien moet worden.
De vraag is eerder:  Wat is er nodig in de toekoms? In de toekomst hebben we gelukkige mensen nodig die kunnen samenwerken en hun bijdrage leveren aan een betere wereld.

Van het onderzoeksproces hebben de kinderen een reportage gemaakt.  Ze hebben diverse bronnen geraadpleegd waaronder de school, wetenschappers en een futoroloog.  Daartegenover hebben ze hun eigen ervaring gezet. Ze doen vijf aanbevelingen voor het strategisch beleidsplan van de stichting.

1. We willen meer doen wat we leuk vinden en waar we goed in zijn.
2. We willen samen werken met experts.
3. We willen aan de slag met echte problemen.
4. We willen meer samenwerken.
5. We willen ruimte voor experiment

Speciale dank aan Ruud Veltenaar die uitgebreid met het onderzoek mee heeft gedaan.

De reportage is om privacyreden hier nog niet geplaatst.  
Mocht je interesse hebben dan kunnen we een preview laten zien.

 

Ontdek je talent en leer de regie te pakken!
Ons onderwijs 2032
De staat van de Leerling 2016
Leer van ons reportage maken! Duik in de wereld van filmen
Leer kijken met een nieuwe blik
Leer van ons hoe je wijk op de Kaart te zetten!
Nu samenwerken aan de maatschappij van morgen

t

Leren Kijken door de bril van de leerling
Koersplan wordt playground door ervaringsleren.
Arie Slob over samenwerking met ouders
Actie voor het te laat is
Leerwerkplaats: Meet-up met ouders, school en de wijk
SAMENWERKENDE PARTIJEN

We werken graag met mensen, die beweging willen brengen. Samen kun je meer, weet je meer.