Wij geloven in de kracht van samenwerking. Daarin doen we niet hoogdravend, we werken laagdrempelig en houden van spelen met onze voeten in de klei. Wij werken dus niet vóór een opdrachtgever maar mét jou als opdrachtgever.
Vanuit onze rijke ervaring werken we samen aan het constant vernieuwen van jullie grote .. Lees verder
Wat vind je leuk en waar ben je goed in ?
Verdiepingsslag Leerlingenraad De Odyssee
E-wall een nieuwe visuele manier van presenteren
Start bij kinderen

Opdrachtgever:

Stichting Surplus

Vraagstuk:

Hoe betrekken we kinderen bij onderwijsontwikkeling?

Oplossing:

We zetten kinderen in de rol van onderzoeksjournalisten. Ze gaan op onderzoek uit en leggen hun onderzoek vast met film. Hun bevindingen gven ze terug aan de school en aan het schoolbestuur.
Op basisschool de Meerkoet en de Zilvermeeuw hebben kinderen met brieven en filmpjes gesolliciteerd naar de functie van jonge reporter. Op iedere school zijn 9 reporters geinstalleerd die in 6 door ons begeleide Werkplaatsen aan het werk gaan. Nadat ze tijdens de eerste twee werkplaatsen, zijn ingewijd in de wereld van interviewen en filmmaken, gaan de mini journalisten  aan de slag met vraagstukken die op de verschillende scholen spelen. De directeur komt de tweede werkplaats langs om de kinderen in te schakelen bij het vraagstuk. 
Op de Meerkoet is de vraag: Hoe kunnen we duurzaam samenwerken met de bedrijven om onze school heen. En bij de Zilvermeeuw speelt de kwestie van de schooltuin. De leerkrachten vragen zich af hoe ze daar nu een echte leertuin van kunnen maken.

Er volgen werkplaatsen waar kinderen research doen. We bepalen de onderzoeksvragen en ze gaan op onderzoek uit. Ze bevragen kinderen, ouders, leerkrachten en experts. Ze maken zelf korte filmpjes en wij maken daarvan weer opnames. De beelden van de kinderen en onze eigen beelden vlechten we in elkaar tot een mooie onderzoeksreportage.
Uiteindelijk komen de reporters met hun aanbevelingen voor de school en het schoolbestuur. 

Het geheel sluiten we af met een rode loper. Een feestelijke première van de film voor de jonge reporters en hun genodigden.

Zie hieronder de 2 trailers van de reportages die nu worden gemaakt.

 

Leren in de echte wereld is veel leuker!
Pleidooi voor de Rechten van onze Kinderen
Raad van Leerlingen
De Jonge Reporters
De stem van kinderen
Hackathon lerarentekort

Opdrachtgever:

Ons eigen initiatief uit grote betrokkenheid geboren

Vraagstuk:

Het Lerarentekort!
Hacklerarentekort.nl

Oplossing:

Hack het lerarentekort. 100 mensen bij elkaar brengen die 720 minuten non-stop werken aan 1 thema. Mensen die normaal niet automatisch samenwerken. Maar allemaal op één of andere manier probleemeigenaar zijn. Schooldirecteuren, kunstenaars, visual artists, opleiders, leerkrachten, ouders, zzp-ers, data analisten, bestuurders en ook kinderen. Via het design thinkings proces werken we in groepen 12 uur lang aan oplossingen. Nieuwe manieren van samenwerken helpen om anders te kijken naar vraagstukken en helpen bij het vinden van oplossingen.

Wat een dynamische dag was het 22 september 2018.
Waar we op gewone zaterdag bij elkaar kwamen in basisschool Aldoende in Amsterdam Oost. Mensen kwamen vanuit het hele land en gaven daarmee gehoor aan onze oproep die simpel weg startte met een post op Linked In.

Wij wilden iets doen, anders dan alleen roepen van de zij-lijn. 
En met ons waren er nog veel meer mensen ..ze haakten allemaal aan om samen te hacken.

En ineens was er toen een groep van 120 mensen die allemaal wilden meedenken. In now time organseerden we alles daaromheen. En we kregen daarbij veel hulp.
Allemaal mensen die kosteloos meewerkten om deze dag
te laten slagen.

We organiseerden een groep van 10 denkbegeleiders die gedurende die dag de groepen begeleidden. Ze kregen een korte opleiding van een dagdeel
en werden daarbij ondersteund door de Hackathon Factory.

Een team van journalisten werd op poten gezet; filmers en fotografen die die dag een digitale krant maakten met interviews in tekst, beeld en film.
We legden contact met bestuurders via het Breed Bestuurlijk Overleg. 

Ook data analisten konden die dag niet ontbreken. We vonden ze via de Gemeente Amsterdam. Ze konden de groepen  bijstaan met cijfers en belangrijke data. We trommelden kinderen op die we ook lieten meedenken .
Muzikale omlijsting ontbrak ook niet en tussendoor was er mogelijkheid voor het delen van verhalen en netwerken en ontspanning. En natuurlijk verzorgden we hapjes en drankjes voor tussendoor en het diner.

Zeer vereerd waren we met een bezoekje van de kersverse wethouder onderwijs; Marjolein Moorman.
Maar het hoogtepunt van de dag was rond half tien diezelfde avond toen de groepen hun bruizende ideeën presenteerden aan een groep van Amsterdamse schoolbestuurders.

Zes verschillende denkrichtingen zijn gepresenteerd.
Allemaal ontsproten vanuit samenwerking en desingthinking. 
En dit is nog maar het begin. Meerdere initiatieven lopen inmiddels in het hele land. Laten we krachten bundelen.
Van hieruit verder..het startsein is gegeven!

Denktank Lerarentekort A'dam presenteert ideeën
Imagineering
Raad van Leerlingen OBS De Weidevogel Ransdorp
Durf te vertrouwen in plaats van controleren!
Het dreigende faillissement van het basisonderwijs
Zet pabo-student Kiki nu al voor de klas
Sprint / Designathon / Hackathon

Designthinking om te komen tot nieuwe oplossingen Dagdeel / 12 uur / 24 uur Vooral veel gebruikt in het bedrijfsleven maar steeds meer gewoon ook in het onderwijs. Een hackathon is een bijeenkomst van een heterogene groep mensen om samen te werken aan een thema. Het doel is, dat meestal in 24 uur tijd, een innovatieve en creatieve oplossing wordt bedacht omtrent het thema of om een probleem van een bedrijf(tak) op te lossen. 


Samenwerken met ouders
Diversiteit is goed voor ieder kind.
Raad van Leerlingen
obs de Horizon, Amsterdam
School&Wijk
Exnoveren is het nieuwe innoveren
Laten zien waar jij en jouw collega's goed in zijn!

Van verslaggever Alice Somer.

In een oud gebouw, verscholen achter het gloednieuwe treinstation van Arnhem-centraal klopt het hart van Pro-Rail. Daar zetelt de verkeersleidingspost; de afdeling waar een vaste ploeg mensen 24/7 alle aankomende en vertrekkende treinen volgt die vanuit het oosten uitwaaieren naar de rest van het land. Intensief, precies, onvoorspelbaar en zeer verantwoordelijk werk. Anouk van der Arend, de vlotte manager van deze dynamische post besloot vorig jaar om het begrip *Exnovatie te introduceren bij haar team. Samen gingen zij aan de bak om aan de wereld, binnen en buiten Pro Rail, letterlijk te laten zien met hoeveel passie en trots hier iedere dag gewerkt wordt. Aan de Samenwerking vertelt zij graag over het hoe en waarom van deze niet-alledaagse manier van samenwerken: "Pro-Rail komt vooral in het nieuws wanneer er zaken zijn die niet goed gaan, terwijl er in werkelijkheid zovéél goed gaat en dat wordt niet of niet voldoende gezien. Diezelfde teneur zie je ook terug in de gezondheidszorg en in het onderwijs, ik denk dat het vergelijkbaar is. Er werken op die plekken zoveel gedreven professionals die het beste uit zichzelf halen en dat mag gezien worden. Jammergenoeg komen zij vooral in de belangstelling wanneer iets niet deugt binnen het beroepsveld".

Hoe pak je dat aan?

Anouk Van der Arend wilde het anders en ging op zoek naar manieren om dat tij te keren en stuitte op exnovatie. "Ik legde deze werkvorm aan mijn team voor en vroeg wat zij ervan vonden om met behulp van video opnames elkaars werkwijze te filmen en daarover in gesprek te gaan volgens de *video-reflectie methode. Ik vertelde ze: Je krijgt op deze manier de kans om te laten zien hoe jij je werk vorm geeft en om tegelijkertijd te leren van de manier waarop je collega dat doet door erover in gesprek te gaan met elkaar, vrijwillig en in een veilige omgeving".

Van der Arend was verrast, want haar verwachting was geweest dat ze in eerste instantie misschien tien mensen 'warm' zou krijgen voor haar plan en dat daarna de rest zou volgen. Maar van de 42 collega's zijn er direct al 32 enthousiast! Vervolgens wordt een werkgroepje samengesteld dat gaat onderzoeken welke onderwerpen het meest interessant zijn om te filmen. Van der Arend is van mening dat die keuze ook vooral moet komen van de professionals op de werkvloer, zij weten wat belangrijk is om te laten zien en zij weten waar tegenaan gelopen wordt.

Zij vervolgt: "We hadden bedacht om te beginnen met een item dat niet al te ingewikkeld was om te organiseren. Er wordt een dagelijks terugkerende situatie gefilmd. In beeld wordt gebracht: een eenvoudige computerhandeling die iedere dag goed verloopt. Door deze levensechte situatie op verschillende momenten uitgevoerd door verschillende collega's te filmen, de beelden terug te monteren tot een korte clip en door het resultaat samen te bekijken sta je verstelt van de opbrengst: Je kijkt eigenlijk met de blik van een buitenstaander naar de situatie waar je iedere dag deel van uit maakt en ineens word je je bewust van omstandigheden die je normaal niet meer ziet.

Van der Arend: " Het is opvallend hoe het ineens gaat bruisen in je team en hoeveel bruikbare ideeën er plotseling tevoorschijn komen bij het zien van de beelden. Dat gaat van uitvragen over inhoudelijke protocollen die ineens bespreekbaar worden en kennelijk simpeler uitgevoerd kunnen worden tót het simpele inzicht :' jemig wat een enorme kluwen aan snoeren liggen daar overal op die bureau's, laten we dat eens even aanpakken'. Het mooie is dat je oefent en start met eenvoudige situaties in je organisatie maar dat je dit ook kunt toepassen in het grotere geheel, bijvoorbeeld wanneer een organisatie zijn medewerkers wil betrekken bij veranderingen die bottom-up van de grond moeten komen".

Wat levert het op: "Je laat mensen vertellen over hun vak en wie wil dat nou niet? Dat brengt de beroepstrots terug", is het antwoord van van der Arend als haar gevraagd wordt waarin het succes van Exnovatie volgens haar schuilt. Daarbij hebben we alle stappen laagdrempelig en eenvoudig georganiseerd, dat helpt ook. Het is verrassend en verfrissend om met elkaar op zo'n positieve manier te werken aan inzicht en verbetering. De regie ligt bij de vakmensen en niet bij mij. "Filmen deden de medewerkers van Anouk zelf, met een bodycam en het monteren ook. De vakmensen doen dit allemaal zelf omdat zij degenen zijn die heel goed weten en dus mogen bepalen wat er in beeld moet komen. ‘ Door Ruimte en regie te geven, belast je je team niet, maar zorg je dat het een luchtig, leuk en gezamenlijk gedragen geheel is. Waar iedereen beter van wordt". Aldus van der Arend.

Heeft deze manager nog tips voor andere teams?

De initiator moet er in geloven. Ga bottom-up tewerk Houd het eenvoudig (geen professionele filmploeg en camera's nodig) Kijk en bespreek vooraf of je dit met elkaar wilt. Zorg als teamleider dat je de veiligheid en privacy borgt. Beloof bijvoorbeeld dat wanneer er beelden zijn die iemand -achteraf- niet wil gebruiken, dat je dat respecteert Geef ruimte en vertrouwen aan je team Maak, wanneer er even ruimte is de medewerker even vrij om te filmen of monteren Vertel je team dat je het belangrijk vindt om aandacht te geven aan wat er goed gaat

Exnovatie*... In mijn organsatie: Hoedan? Watdan? Waardan?
Het even doeltreffende als simpele recept is:

Formeer een groepje enthousiaste professionals en verzin met elkaar een onderwerp uit de eigen werkomgeving. Film één en dezelfde situatie op verschillende momenten of dagen. Maak een aantal opnames, met zes verschillende collega's die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Leg op die manier een alledaagse werksituatie als het ware onder de loep. Monteer de beelden tot een mini clip van niet langer dan vijf of zes minuten, zodat het nabespreken vlot kan verlopen. Laat de onderwerpkeuze vrij.

Zo doet Pro-Rail dat!

moderne organisatie
Pro rail is een dynamische en moderne organisatie die veel oog heeft voor nieuwe manieren van werken en vooruitgang, er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers.

video-reflectiviteit

Exnovatie betekent letterlijk dat we kijken naar de bestaande zaken die al goed gaan. En die we inmiddels maar gewoon vinden. Door dat 'gewone' zichtbaar te maken krijgt een grotere groep mensen hier ook toegang toe. De belangrijkste pijler onder Exnovatie is het gebruik van videomateriaal en het analyseren van de beelden. Deze vorm van onderzoek heet: *Video reflectivitieit en hoort bij de totaal aanpak van Exnovatie.

TIP!

Wanneer je exnovatie gaat inzetten in jouw organisatie worden situaties en handelingen door verschillende collega's op verschillende tijdstippen gefilmd. De beelden worden gezamenlijk onderzocht en geïnterpreteerd voor intern gebruik, met als doel te leren van elkaar en als team verder te ontwikkelen.

Oorsprong en uitleg van het begrip Exnovatie

De Exnovatie- aanpak is in veel omgevingen toepasbaar. Vooral ook in organisaties waar het primair draait om mensen. In de gezondheidszorg werd exnovatie voor het eerst met succes ingezet. Verpleegkundigen op de afdeling neo-natologie van het Universitair Medisch Centrum Maastricht (UMCM) liepen voorop. Aan hun Maastrichtse universiteit stond Dr Jessica Mesman ( ... Datum) aan de wieg van exnovatie. Samen met andere wetenschappers schreef zij een boek over de ontelbare mogelijkheden en inzichten die exnovatie kan opleveren.

In onderwijs is exnovatie nóg niet doorgedrongen maar heel mooi toepasbaar. De school is een dynamische omgeving met ontelbaar verschillende situaties op een dag. Er zijn er heel veel die goed verlopen. Hoe gaaf om dat zichtbaar te maken. Aan elkaar. En aan de buitenwereld. Want zien de mensen die er werken nog wel wat er iedere dag aan vooruitgang wordt geboekt? Weten de vijf kleuterjuffen van elkaar waar het geheim van de smid zit om alle kinderen vlot en vrolijk na hun speelkwartiertje naar binnen te krijgen? En als je met elkaar en voor elkaar op zoek gaat naar het plezier en de succesfactoren dan groei je verder!

En dan: Wordt het tijd om dat aan de wereld te laten zien. Om te laten zien hoeveel passie en inzet er is om al die kinderen gereed te maken voor de 21-ste eeuw!


The Future is loading
Op de Koffie bij Suus en Jet
Raad van Leerlingen OBS De Krijtmolen Amsterdam
Expertise centrum Innoord op de kaart!
Raad van Leerlingen OBS Aldoende Amsterdam
Kwartiermakers van Morgen
Jonge Denkers adviseren schoolbestuur Wereldkidz

Opdrachtgever:

schoolbestuur Wereldkidz

Vraagstuk:

Kinderen betrekken bij het nieuwe strategisch beleidsplan voor 2019-2023.
Hen is gevraagd aanbevelingen te doen op de thema's  21st century skills  en talentontwikkeling voor Wereldkidz.


Oplossing:

Kinderen zijn onderzoekend aan de slag gegaan.
Ze ontdekten dat het niet om skills gaat en talent op zich maar dat de vraag in een breder perspectief gezien moet worden.
De vraag is eerder:  Wat is er nodig in de toekoms? In de toekomst hebben we gelukkige mensen nodig die kunnen samenwerken en hun bijdrage leveren aan een betere wereld.

Van het onderzoeksproces hebben de kinderen een reportage gemaakt.  Ze hebben diverse bronnen geraadpleegd waaronder de school, wetenschappers en een futoroloog.  Daartegenover hebben ze hun eigen ervaring gezet. Ze doen vijf aanbevelingen voor het strategisch beleidsplan van de stichting.

1. We willen meer doen wat we leuk vinden en waar we goed in zijn.
2. We willen samen werken met experts.
3. We willen aan de slag met echte problemen.
4. We willen meer samenwerken.
5. We willen ruimte voor experiment

Speciale dank aan Ruud Veltenaar die uitgebreid met het onderzoek mee heeft gedaan.

De reportage is om privacyreden hier nog niet geplaatst.  
Mocht je interesse hebben dan kunnen we een preview laten zien.

 

Op de koffie bij de Odyssee
De staat van de Leerling 2016
Ons onderwijs 2032
de verbeelders
Met nieuwe ogen
Aker op de kaart

Opdrachtgever:

Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West

Vraagstuk:

Hoe kan partnerschap tussen scholen in een wijk zorgen voor een verbonden buurt? 

Oplossing:

Basisschool Het Bovenland, De Odyssee en De Horizon werken samen. We brengen 12 bovenbouw kinderen van de 3 verschillende scholen bij elkaar.
Ook hier hebben we een  reportersteam opgezet.
Opdracht voor dit team; hoe is het om op te groeien, te wonen, te spelen en naar school te gaan in de Aker? Daarvan maken we een film en een fysieke kaart. De film vertonen we in de buurt, de kaart gaat mee met alle kinderen van de scholen en kan als startpunt dienen voor gezamenlijke activiteiten in de buurt.

De eerste werkplaats was er om kennis te maken met elkaar. Twaalf kinderen bij elkaar vanuit drie verschillende scholen.
In zes werkplaasten hebben we naast onderzoek en filmtechnische vaardigheden toegewerkt naar de eindproducten.
Het Reportersteam heeft de wijk op de kaart gezet. Daarvoor is designer Joska een keer aangeschoven.
Middels buurtonderzoek in de wijk en interviews met bewoners, is de wijk stukje bij beetje door de kinderen in kaart gebracht.
De kaart geeft zicht op hoe kinderen aankijken tegen leven, wonen, naar school gaan in deze wijk waarin zij opgroeien.

Er zijn mooie opbrengsten; de Jonge reporters hebben elkaar en elkaars scholen leren kennen. Ze hebben een echte kaart gemaakt om mee op pad te gaan en te verspreiden. Ze hebben beelden geschoten van hun onderzoek.
Wij  hebben van het hele proces weer een een documentaire gemaakt. Tussentijds zijn bevindingen in een meet-up verbreed naar leerkrachten, directeuren, ouders, beleidsmakers en andere partners.
Aan het eind gaat de  rode Loper uit voor de feestelijke eind-presentatie. Daarvoor waren we te gast bij de molenaar in de Molen van Sloten. Het was een feestelijke gebeurtenis en heel goed bezocht. Hier waren letterlijk school en buurt verbonden.

Het grote succes maakt dat de directeuren door willen ontwikkelen. Dit project krijgt in het voorjaar van 2019 een doorstart in ‘Kwartiermakers van Morgen’. Een team van jonge denkers krijgt een structurele plek binnen de wijk en het beleid tav buurt ontwikkeling.
De Akerse scholen openen zo letterlijk hun deuren naar elkaar en de buurt en hun pedagogische aanpak krijgt op deze manier een vaste plaats in de wijk.
Bekijk de trailer hieronder.

Kijken door de bril van de leerling
Koersplan wordt playground!
Arie Slob over samenwerking met ouders
Actie voor het te laat is
Meet-up met ouders, school en de wijk
Nu samenwerken aan de maatschappij van morgen
SAMENWERKENDE PARTIJEN

We werken graag met mensen, die beweging willen brengen. Samen kun je meer, weet je meer.