Leerwerkplaats voor actief burgerschap; Kwartiermakers van Morgen

Opdrachtgever:

Stadsdeel Nieuw West

Vraagstuk: 

Hoe kunnen we leren werken aan een sterkere verbonden buurt.


Oplossing: 

Het installeren van een Kinderraad .
De samenwerkende scholen zien het als hun pedagogische opdracht bij te dragen aan de pedagogische infrastructuur van de buurt. Kwartiermakers van morgen zoekt nadrukkelijk aansluiting bij de aandachtspunten uit het gebiedsplan: de Aker, Sloten en Nieuw-Sloten.

Elf kinderen uit de leerlingraden van drie Akerse basisscholen nemen zitting in 'de Kwartiermakers van Morgen'.  De raad gaat meedenken en meedoen in het uitrollen van de gebiedsplannen van Amsterdam Nieuw-West. De scholen vaardigen hun jonge denkers en makers af in het kader van hun pedagogische opdracht. Pedagogiek vanuit de school naar de wijk. Als eerste punt op hun agenda het convenant 'de schone Aker'.  Hoe zorgen we er met elkaar voor dat de buurt leefbaar en schoon blijft?  Een prachtig onderwerp waar deze raad haar stempel op gaat drukken. Op zoek naar echte ECO-helden in de wijk. Wordt vervolgt...