Verdiepingsslag Leerlingenraad De Odyssee

Opdrachtgever:

Basisschool De Odyssee
van de Stichting AMOS

Vraagstuk:

De bestaande leerlingenraad is toe aan een upgrade. Hoe veranker je de leerlingenraad
beter in de schoolorganisatie en welke eigentijdse manieren van organiseren horen daarbij?

Oplossing:

Wij zien de school als oefenomgeving voor een democratische samenleving. Het vak burgerschap is daarom een belangrijk onderdeel op school. Eigentijdse vormen van organiseren en meebeslissen horen daarbij.
Wij ontwikkelen samen met de raad en betrokken leerkrachten een raad die verankerd is binnen de schoolorganisatie. Zo vinden wij dat de stem van de leerling overal zichtbaar moet zijn en ze overal bij betrokken moeten worden als het om schoolzaken gaat. Maar hoe doe je dat dan? Hoe organiseer je dat en welke visie vraagt dat? Als hulpmiddel hebben we een toolkit ontwikkeld die de school stap voor stap in dit proces meeneemt. En het voornaamste is kinderen zelf te laten meebeslissen over de invulling  van de raad.

Onze  insteek is kinderen altijd actief laten meedenken over hun onderwijs en over hoe hun school gerund wordt.   Niet een vrijblijvend iets dus. Je gaat als school een serieus commitment aan als je een raad hebt of er één start! Daar zien wij op toe. En daarmee zetten we de school ook op de kaart. Later meer hier over.
Kinderen hebben veel relevante input, maar je moet wel écht in alle openheid naar ze luisteren. Hun stem moet gehoord worden en die moet net zo zwaar wegen als die van volwassenen.

Het gaat in de leerlingenraad over eigenaarschap. Het maakt kinderen verantwoordelijk en het motiveert zo enorm als je echt invloed hebt. Dat zou overigens door de hele school het leidend principe moeten zijn.
Het wakkert creativiteit aan, en oplossingsgericht denken. En heel belangrijk, het geeft kinderen zoveel zelfvertrouwen. Kinderen nemen geen blad voor de mond en zeggen puur en eerlijk wat ze vinden. Ze kijken door een andere bril. Dat levert een frisse blik op. Daar heb je als school veel aan!

Steeds vaker worden zetten wij  leerlingenraden op  of helpen we de school mee een verdiepingsslag te maken. Gelukkig want kinderen hebben het recht om mee te praten en mee te beslissen over dingen die hen aangaan. Dat staat zelfs genoteerd in het Kinderrechtenverdrag.  Ze doen niets liever.

Kinderen willen gezien en gehoord worden en bijdragen aan hun onderwijs.  Natuurlijk is er een verschil tussen kinderen een stem geven en ze echt alle beslissingen laten nemen. Bijvoorbeeld: Een jaarplanning waarin het programma van onderwijs staat beschreven, daar hebben kinderen zeker iets over te zeggen.  Maar dat de volwassenen de knoop doorhakken, dat is prima.

Wat ons betreft denken leerlingen dus over elk onderwerp mee en ervaren ze hoe krachtig het is om invloed uit te hebben en ieders sterke kanten te benutten. Wij vinden dat ieder kind moet kunnen meedenken over de kwaliteit van het onderwijs. En we gaan nog een stapje verder met ze. We geven de school tools om de raad te betrekken bij onderwijsinnovatie. De kinderen van bs De Odyssee kunnen niet wachten...