Leerwerkplaats: Meet-up met ouders, school en de wijk

Opdrachtgever: 

Stadsdeel Amsterdam Nieuw West

Vraagstuk: 

Perspectief van ouders gebruiken naast dat van hun kinderen. Hoe is het om te wonen en te leven in de Aker.
Wat kunnen wij,volwassenen leren van onze kinderen? Leren scholen het zelf te doen!

Oplossing:

De inzichten van drie reporterteams van drie samenwerkende basisscholen  vormden  het uitgangspunt voor het pedagogisch gesprek. Bij deze meet-up waren  ouders,leerkrachten, directeuren van de basisscholen, beleidsmedewerkers van het stadsdeel, en een medewerker van het ouder-kind-team en andere buurtbewoners aanwezig. 

Deze avond heeft iedereen meegekeken door de bril van hun kinderen. We hebben samen de  filmpjes bekeken waarin  De Jonge Reporters vertellen hoe zij hun buurt zien en ervaren. Kinderen zijn heel hoopvol maar ook veel directer in wat ze vinden dat goed gaat en dat wat beter kan. Op hun ideeën werkten de volwassen de avond door.  

Een van de denkrichtingen die het heeft opgeleverd is  het voortgezet onderwijs meer te betrekken. Ook samen activiteiten opzetten rondom de kaart was een suggestie.
Inmiddels is er een koppeling gemaakt met het gebiedsplan en zijn de Kwartiermakers van Morgen vanuit drie basisscholen vertegenwoordigd om alle ideeën handen en voeten te geven.  Contacten met het voortgezetonderwijs zijn al gelegd. Wordt vervolgd.