E-wall leer een nieuwe visuele manier van presenteren

Opdrachtgever:

Stichting Wereldkidz

Vraagstuk:

Wereldkidz is druk  bezig met het nieuwe strategisch beleidsplan. Alle stakeholders krijgen daarin een stem. Alle  Wereldkidz scholen, verdeeld over zeven clusters verzamelen voor beelden van goodpractice op de speerpunten 21ste eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling in twee bijeenkomsten. De tool die we  de deelnemers leren gebruiken is E-wall.

Oplossing:

In twee praktische werksessies gaan we een start maken met het vullen van de E-wall per scholencluster. In de E-wall gaan we van verschillende scholen foto's, teksten en korte filmpjes zetten, die de twee speergebieden presenteren. De E-wall geeft dan een overzicht van de huidige stand van zaken. Niet alleen is de E-wall, als hij straks gevuld is een mooie verzameling en een nul-meting, ze kan ook dienen als inspiratiebron voor andere scholen. Daarnaast kan ze gebruikt worden als ontwikkeldocument.