Coaching

Vergroot je zelfinzicht en zelfbewustzijn. Doorzie je eigen patronen en valkuilen. Versterk je persoonlijke effectiviteit, zelfvertrouwen en ga voor jouw ambities. Maak grote stappen in werk en privé.
Systemisch kijken naar kinderen
Reflectie is onmisbaar
NL Leert door! Loopbaancoaching
Systemisch coachen

Vraag jij je wel eens af waarom je vaak in bepaald gedrag vervalt? Of misschien ervaar je emoties die je niet goed kunt plaatsen? Door je plek in een systeem te onderzoeken waar jij deel van uit maakt kun je zien waar je belemmeringen zitten. Die belemmeringen zijn vaak de boosdoeners die groei en persoonlijke ontwikkeling tegenhouden. Je kunt hierin gecoacht worden met systemisch werken. 

We werken altijd met drie basisprincipes: ordening en plek - recht en plicht om erbij te horen - evenwicht in geven en nemen                                                                                                                                                                                                                            

Wat kun je verwachten? Jouw coachvraagstukken kunnen we systemisch onderzoeken. Sommige mensen hebben het idee dat systemisch werken 'zweverig' is. Als we coachen met systemisch werk, bekijken we jouw situatie met de drie basisprincipes in gedachten. Systemisch werk is bij uitstek een methodiek die werkt op het niveau van bewustwording. Het zichtbaar maken van dynamieken in een systeem, het ervaren van een gewaarwording bij een kleine opstelling geeft inzicht en rust. Met name het genogram van het systemisch werk helpt je bij het terugkijken. Dit is een schematisch overzicht van het familiesysteem waarin feiten worden weergegeven uit jouw historie; zoals vroeg gestorven familieleden, oorlog, belangrijke liefdes van ouders. Samen gaan we op onderzoek uit om verborgen patronen en dynamieken uit de familie van herkomst , partnerrelatioe(s), of werkomgeving aan het licht te brengen en hanteerbaar te maken. Systemisch coachen is een diepwerkende vorm van coaching. Het effect is vergelijkbaar met dat van een opstelling.In je werk en leven ben jij je eigen instrument. Als je zicht hebt op belemmeringen; dynamieken die in jouw leven een rol spelen dan kun je verder groeien en ontwikkelen. 

 

 

Arie Slob over samenwerking met ouders
Leer een Meedenkdiner voor ouders organiseren
Leren cocreëren met Een Friese wind door Onderwijs
Nieuw West Thuis Best; leer je wijk verbinden
In de maak POP UP Raad van Leerlingen
Kwartiermakers pakken gedrag aan!

"Foeteren kan iedereen. Daarom laten wij ons van onze beste kant zien en maken iedereen in de Aker enthousiast. Wij zijn de Kwartiermakers van Morgen!"

Twaalf kinderen van drie Amsterdamse basisscholen maken zich hard voor een schonere Aker.  De Aker is hun wijk. Daar wonen en spelen ze, gaan er naar school. Kortom ze groeien erop.  Ze zijn behoorlijk onder de indruk hoeveel troep er in hun buurt ligt.  

Om hun acties nog meer kracht bij te zetten sluiten ze aan bij actieve buurtbewoners die zich inzetten voor het zelfde doel. Dezelfde betrokken inwoners die ook een convenant met afspraken hebben opgesteld en vooral de handen uit de mouwen willen steken om hun geliefde wijk schoon te houden.  
Jong en oud nemen de zelfde actieve houding aan ten aanzien van dit lokale milieuprobleem. 

Eerlijk gezegd viel het kwartje pas bij de kinderen toen ze gewapend met groene vuilniszakken de omgeving gingen scannen. Overal troep en vooral heel veel plastic. Pas toen iedereen het zó bewust met eigen ogen zag en we gingen praten over oorzaak en gevolg drong het tot de kinderen door dat het over gedrag van buurtbewoners gaat, van jong tot oud.  En ook dat als je een fijne leefomgeving wilt, je daar toch echt met elkaar iets aan kunt doen.

De Kwartiermakers van Morgen hebben daar allerlei ideeën over. Zo bedachten ze een opruimapp; ze willen een instagram account #TROEPisPOEP om mensen wakker te schudden door er foto's en filmpjes op te posten.  Ook dit: 'Met je klas een stuk buurt adopteren en met elkaar schoon houden' werd als  goed plan gezien.

En wat dacht je van dit idee: ' Posters ontwerpen om je achterban wakker te schudden  ;-)' '...Meer prullenbakken op het schoolplein. Maak het mensen makkelijk, ze lopen uitzich zelf niet als het te ver weg is'.  Ze hebben goeie ideeën en willen de boel niet laten verslonzen.

Deze generatie kinderen maakt zich meer dan ooit druk over het milieu. Ze horen het overal om zich heen en leeftijdsgenoten of oudere broers en zussen gaan de barricades op. Opruimen moet in het DNA van de wijkbewoners komen, van groot tot klein, aan de bak in je eigen opgroeiwijk.

Eigenlijk zijn mensen een beetje als schapen. Zodra er één over de dam is volgen er vanzelf meer. Zorg voor volgers. Doe iets waardoor anderen geinspireerd raken, dan komt het vast goed

School&Wijk: Opgroeien in Geuzenveld
Wat vind je leuk en waar ben je goed in ?
Verdiepingsslag Leerlingenraad De Odyssee
E-wall leer een nieuwe visuele manier van presenteren
Start bij kinderen
Leren in de echte wereld is veel leuker!
Pleidooi voor de Rechten van onze Kinderen

Deze foto’ van mijn jonge neef kijkt  je recht en doordringend aan.
Dat stemt hoopvol en vol vertrouwen. Je ziet een blik naar de toekomst. 

Hij heeft met verbazingwekkende snelheid, net belangrijke zaken geleerd zoals lopen en praten. Geheel uit zichzelf, vanuit een innerlijke drang om mee te doen, een onaflatend doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, met vallen en opstaan, met fouten maken. 

Hij gaat  straks als hij vier jaar is naar school.. en juist daar start onze zorg. Kinderen moeten naar school vanaf 5 jaar. Vanuit een goed bedoelde leerplichtwet opgesteld in 1902 om het leerrecht van kinderen veilig te stellen is datzelfde systeem verworden door allerhande aanpassingen in de wetgeving tot een systeem van gedwongen onderwijs. 
Hoe komt het dat we een onderwijssysteem hebben gecreëerd waar kinderen niets te zeggen hebben? Dat we een systeem hebben gecreëerd op basis van dwang en macht. Een systeem op basis van mythes.
Hoogleraar Rob Martens stelde; ‘Het grootste onderwijsexperiment van de laatste honderd jaar is het experiment dat wij nu regulier onderwijs noemen. Ik heb er, na jaren research, geen wetenschappelijke onderbouwing voor kunnen vinden’.  Peter Hartkamp stelt in zijn boek ‘ Het gedwongen onderwijs voorbij’, dat we zelf na meer dan honderd jaar gedwongen onderwijs zo geconditioneerd zijn dat we dit systeem nu als normaal beschouwen’.


leer hoe Je met een Raad van Leerlingen werkt
De stem van kinderen
Hackathon lerarentekort
Denktank Lerarentekort A'dam presenteert ideeën
De Jonge Reporters; mediatraining
Raad van Leerlingen OBS De Weidevogel Ransdorp

Opdrachtgever:

obs De Weidevogel

Vraagstuk:

Leerlingenraad impuls geven 

Oplossing:

Leerlingen mogen een van hun aangedragen ideeen uitwerken. Er is gekozen voor het organiseren van een talentenweek voor de hele school. 
Ook volgt een certificering als de school de leerlingenraad daadwerkelijk betrekt in de schoolorganisatie en hun stem serieus neemt. 

De leerlingenraad is flink aan de slag gegaan en hier het eerste promofilmpje van hun hand.
Ze bruisen van de ideeën en wij zijn er om ze te ondersteunen. De school heeft ook een budget voor hen ter beschikking gesteld. Zo leer je hoe je een echt event organiseert.

Durf te vertrouwen in plaats van controleren!
Het dreigende faillissement van het basisonderwijs
Zet pabo-student Kiki nu al voor de klas
Leren in cocreatie met hulp van een Imagineer
Verbindend Samenwerken met ouders; leer het ons!
Diversiteit is goed voor ieder kind.
leer zelf een Sprint/ Designathon of Hackathon te doen

Designthinking om te komen tot nieuwe oplossingen Dagdeel / 12 uur / 24 uur Vooral veel gebruikt in het bedrijfsleven maar steeds meer gewoon ook in het onderwijs. Een hackathon is een bijeenkomst van een heterogene groep mensen om samen te werken aan een thema. Het doel is, dat meestal in 24 uur tijd, een innovatieve en creatieve oplossing wordt bedacht omtrent het thema of om een probleem van een bedrijf(tak) op te lossen. 
Wij leren je dit zelf te organiseren. Pak de regie.

Exnoveren is het nieuwe innoveren; wij leren het je!
Laten zien waar jij en jouw collega's goed in zijn!
Raad van Leerlingen
obs de Horizon, Amsterdam
Leer in School&Wijk leerwerkcommunities opzetten
The Future is loading
Leer met ons ondernemend samen te werken!

Met onze bus komen we naar je toe. We zetten verse koffie of thee en serveren exclusieve aandacht en een luisterend oor. Door met iedereen individuele gesprekken te voeren komen we al snel achter de potentie van het team en de thema's die er spelen. We verzamelen alle alle ingredienten die nodig zijn voor een leer-werkplaats.

Onze imagineer maakt van de ingredienten daar een prachtige visual van die de basis vormt om samen het vervolg proces te ontwerpen in een leerwerkplaats. Van schoolleiders vraagt dit durven loslaten om leerkrachten de ruimte te geven hun eigen ontwikkelproces vorm te geven. Samenwerken dus. Wij helpen de leerwerkplaatsen in te richten om met elkaar de regie te pakken op eigen ontwikkelpunten. Autonomie, verbondenheid en samen leren staat voorop.

Raad van Leerlingen OBS De Krijtmolen Amsterdam
Expertise centrum Innoord leert zichzelf op de kaart zetten!
Leerwerkplaats voor actief burgerschap; Kwartiermakers van Morgen
Raad van Leerlingen OBS Aldoende Amsterdam
Ontdek je talent en leer de regie te pakken!
Leer Jonge Denkers het schoolbestuur van Wereldkidz te adviseren bij het strategisch beleidsplan.!
De staat van de Leerling 2016

Opdrachtgever:

De Inspectie van het Onderwijs
naar aanleiding van de jaarlijkse presentatie:
de Staat van het Onderwijs.


Vraagstuk:

Als we de staat van het onderwijs jaarlijks beschrijven hoe betrekken we daar dan het perspectief van kinderen bij.

download hier het magazine.

Oplossing:

Met kinderen van verschillende basisscholen in het land zijn we aan de slag gegaan in Droomschool Werkplaatsen. Hun perspectieven hebben we opgehaald rond thema’s als;  de eigenschappen van een goede leerkracht, fijne manieren van leren, de schoolomgeving en omgaan met elkaar.
Kinderen vinden het fijn betrokken te worden bij de school. Ze hebben frisse en eigentijdse ideeën die voor ons een spiegel kunnen zijn.

De tips voor de minister zijn helder.
En natuurlijk was het hoogtepunt het aanbieden van het magazine aan de minister op de feestelijke presentatie van de Staat van de Leerling.
 

Ons onderwijs 2032
Leer van ons reportage maken! Duik in de wereld van filmen
Leer kijken met een nieuwe blik
Leer van ons hoe je wijk op de Kaart te zetten!
Leren Kijken door de bril van de leerling
Koersplan wordt playground door ervaringsleren.

Opdracht:

Directeuren stichting Innoord het nieuwe koersplan laten beleven.

Vraagstuk:

Ervaringsleren (leerwerkplaats op straat)  in het werkgebied naar aanleiding van het nieuwe koersplan met de titel: Hoe bereiden we de toekomst voor op onze kinderen.

Oplossing:

Belevingstocht door Amsterdam Noord met behulp van SEPPO, een interactieveleeromgeving.

 

Actie voor het te laat is
Leerwerkplaats: Meet-up met ouders, school en de wijk
Nu samenwerken aan de maatschappij van morgen
SAMENWERKENDE PARTIJEN

We werken graag met mensen die beweging willen brengen. Samen kun je meer en weet je meer.

Systemisch kijken naar kinderen
Reflectie is onmisbaar
NL Leert door! Loopbaancoaching
Systemisch coachen

Vraag jij je wel eens af waarom je vaak in bepaald gedrag vervalt? Of misschien ervaar je emoties die je niet goed kunt plaatsen? Door je plek in een systeem te onderzoeken waar jij deel van uit maakt kun je zien waar je belemmeringen zitten. Die belemmeringen zijn vaak de boosdoeners die groei en persoonlijke ontwikkeling tegenhouden. Je kunt hierin gecoacht worden met systemisch werken. 

We werken altijd met drie basisprincipes: ordening en plek - recht en plicht om erbij te horen - evenwicht in geven en nemen                                                                                                                                                                                                                            

Wat kun je verwachten? Jouw coachvraagstukken kunnen we systemisch onderzoeken. Sommige mensen hebben het idee dat systemisch werken 'zweverig' is. Als we coachen met systemisch werk, bekijken we jouw situatie met de drie basisprincipes in gedachten. Systemisch werk is bij uitstek een methodiek die werkt op het niveau van bewustwording. Het zichtbaar maken van dynamieken in een systeem, het ervaren van een gewaarwording bij een kleine opstelling geeft inzicht en rust. Met name het genogram van het systemisch werk helpt je bij het terugkijken. Dit is een schematisch overzicht van het familiesysteem waarin feiten worden weergegeven uit jouw historie; zoals vroeg gestorven familieleden, oorlog, belangrijke liefdes van ouders. Samen gaan we op onderzoek uit om verborgen patronen en dynamieken uit de familie van herkomst , partnerrelatioe(s), of werkomgeving aan het licht te brengen en hanteerbaar te maken. Systemisch coachen is een diepwerkende vorm van coaching. Het effect is vergelijkbaar met dat van een opstelling.In je werk en leven ben jij je eigen instrument. Als je zicht hebt op belemmeringen; dynamieken die in jouw leven een rol spelen dan kun je verder groeien en ontwikkelen. 

 

 

Arie Slob over samenwerking met ouders
Leer een Meedenkdiner voor ouders organiseren
Leren cocreëren met Een Friese wind door Onderwijs
Nieuw West Thuis Best; leer je wijk verbinden
In de maak POP UP Raad van Leerlingen
Kwartiermakers pakken gedrag aan!

"Foeteren kan iedereen. Daarom laten wij ons van onze beste kant zien en maken iedereen in de Aker enthousiast. Wij zijn de Kwartiermakers van Morgen!"

Twaalf kinderen van drie Amsterdamse basisscholen maken zich hard voor een schonere Aker.  De Aker is hun wijk. Daar wonen en spelen ze, gaan er naar school. Kortom ze groeien erop.  Ze zijn behoorlijk onder de indruk hoeveel troep er in hun buurt ligt.  

Om hun acties nog meer kracht bij te zetten sluiten ze aan bij actieve buurtbewoners die zich inzetten voor het zelfde doel. Dezelfde betrokken inwoners die ook een convenant met afspraken hebben opgesteld en vooral de handen uit de mouwen willen steken om hun geliefde wijk schoon te houden.  
Jong en oud nemen de zelfde actieve houding aan ten aanzien van dit lokale milieuprobleem. 

Eerlijk gezegd viel het kwartje pas bij de kinderen toen ze gewapend met groene vuilniszakken de omgeving gingen scannen. Overal troep en vooral heel veel plastic. Pas toen iedereen het zó bewust met eigen ogen zag en we gingen praten over oorzaak en gevolg drong het tot de kinderen door dat het over gedrag van buurtbewoners gaat, van jong tot oud.  En ook dat als je een fijne leefomgeving wilt, je daar toch echt met elkaar iets aan kunt doen.

De Kwartiermakers van Morgen hebben daar allerlei ideeën over. Zo bedachten ze een opruimapp; ze willen een instagram account #TROEPisPOEP om mensen wakker te schudden door er foto's en filmpjes op te posten.  Ook dit: 'Met je klas een stuk buurt adopteren en met elkaar schoon houden' werd als  goed plan gezien.

En wat dacht je van dit idee: ' Posters ontwerpen om je achterban wakker te schudden  ;-)' '...Meer prullenbakken op het schoolplein. Maak het mensen makkelijk, ze lopen uitzich zelf niet als het te ver weg is'.  Ze hebben goeie ideeën en willen de boel niet laten verslonzen.

Deze generatie kinderen maakt zich meer dan ooit druk over het milieu. Ze horen het overal om zich heen en leeftijdsgenoten of oudere broers en zussen gaan de barricades op. Opruimen moet in het DNA van de wijkbewoners komen, van groot tot klein, aan de bak in je eigen opgroeiwijk.

Eigenlijk zijn mensen een beetje als schapen. Zodra er één over de dam is volgen er vanzelf meer. Zorg voor volgers. Doe iets waardoor anderen geinspireerd raken, dan komt het vast goed

School&Wijk: Opgroeien in Geuzenveld
Wat vind je leuk en waar ben je goed in ?
Verdiepingsslag Leerlingenraad De Odyssee
E-wall leer een nieuwe visuele manier van presenteren
Start bij kinderen
Leren in de echte wereld is veel leuker!
Pleidooi voor de Rechten van onze Kinderen

Deze foto’ van mijn jonge neef kijkt  je recht en doordringend aan.
Dat stemt hoopvol en vol vertrouwen. Je ziet een blik naar de toekomst. 

Hij heeft met verbazingwekkende snelheid, net belangrijke zaken geleerd zoals lopen en praten. Geheel uit zichzelf, vanuit een innerlijke drang om mee te doen, een onaflatend doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, met vallen en opstaan, met fouten maken. 

Hij gaat  straks als hij vier jaar is naar school.. en juist daar start onze zorg. Kinderen moeten naar school vanaf 5 jaar. Vanuit een goed bedoelde leerplichtwet opgesteld in 1902 om het leerrecht van kinderen veilig te stellen is datzelfde systeem verworden door allerhande aanpassingen in de wetgeving tot een systeem van gedwongen onderwijs. 
Hoe komt het dat we een onderwijssysteem hebben gecreëerd waar kinderen niets te zeggen hebben? Dat we een systeem hebben gecreëerd op basis van dwang en macht. Een systeem op basis van mythes.
Hoogleraar Rob Martens stelde; ‘Het grootste onderwijsexperiment van de laatste honderd jaar is het experiment dat wij nu regulier onderwijs noemen. Ik heb er, na jaren research, geen wetenschappelijke onderbouwing voor kunnen vinden’.  Peter Hartkamp stelt in zijn boek ‘ Het gedwongen onderwijs voorbij’, dat we zelf na meer dan honderd jaar gedwongen onderwijs zo geconditioneerd zijn dat we dit systeem nu als normaal beschouwen’.


leer hoe Je met een Raad van Leerlingen werkt
De stem van kinderen
Hackathon lerarentekort
Denktank Lerarentekort A'dam presenteert ideeën
De Jonge Reporters; mediatraining
Raad van Leerlingen OBS De Weidevogel Ransdorp

Opdrachtgever:

obs De Weidevogel

Vraagstuk:

Leerlingenraad impuls geven 

Oplossing:

Leerlingen mogen een van hun aangedragen ideeen uitwerken. Er is gekozen voor het organiseren van een talentenweek voor de hele school. 
Ook volgt een certificering als de school de leerlingenraad daadwerkelijk betrekt in de schoolorganisatie en hun stem serieus neemt. 

De leerlingenraad is flink aan de slag gegaan en hier het eerste promofilmpje van hun hand.
Ze bruisen van de ideeën en wij zijn er om ze te ondersteunen. De school heeft ook een budget voor hen ter beschikking gesteld. Zo leer je hoe je een echt event organiseert.

Durf te vertrouwen in plaats van controleren!
Het dreigende faillissement van het basisonderwijs
Zet pabo-student Kiki nu al voor de klas
Leren in cocreatie met hulp van een Imagineer
Verbindend Samenwerken met ouders; leer het ons!
Diversiteit is goed voor ieder kind.
leer zelf een Sprint/ Designathon of Hackathon te doen

Designthinking om te komen tot nieuwe oplossingen Dagdeel / 12 uur / 24 uur Vooral veel gebruikt in het bedrijfsleven maar steeds meer gewoon ook in het onderwijs. Een hackathon is een bijeenkomst van een heterogene groep mensen om samen te werken aan een thema. Het doel is, dat meestal in 24 uur tijd, een innovatieve en creatieve oplossing wordt bedacht omtrent het thema of om een probleem van een bedrijf(tak) op te lossen. 
Wij leren je dit zelf te organiseren. Pak de regie.

Exnoveren is het nieuwe innoveren; wij leren het je!
Laten zien waar jij en jouw collega's goed in zijn!
Raad van Leerlingen
obs de Horizon, Amsterdam
Leer in School&Wijk leerwerkcommunities opzetten
The Future is loading
Leer met ons ondernemend samen te werken!

Met onze bus komen we naar je toe. We zetten verse koffie of thee en serveren exclusieve aandacht en een luisterend oor. Door met iedereen individuele gesprekken te voeren komen we al snel achter de potentie van het team en de thema's die er spelen. We verzamelen alle alle ingredienten die nodig zijn voor een leer-werkplaats.

Onze imagineer maakt van de ingredienten daar een prachtige visual van die de basis vormt om samen het vervolg proces te ontwerpen in een leerwerkplaats. Van schoolleiders vraagt dit durven loslaten om leerkrachten de ruimte te geven hun eigen ontwikkelproces vorm te geven. Samenwerken dus. Wij helpen de leerwerkplaatsen in te richten om met elkaar de regie te pakken op eigen ontwikkelpunten. Autonomie, verbondenheid en samen leren staat voorop.

Raad van Leerlingen OBS De Krijtmolen Amsterdam
Expertise centrum Innoord leert zichzelf op de kaart zetten!
Leerwerkplaats voor actief burgerschap; Kwartiermakers van Morgen
Raad van Leerlingen OBS Aldoende Amsterdam
Ontdek je talent en leer de regie te pakken!
Leer Jonge Denkers het schoolbestuur van Wereldkidz te adviseren bij het strategisch beleidsplan.!
De staat van de Leerling 2016

Opdrachtgever:

De Inspectie van het Onderwijs
naar aanleiding van de jaarlijkse presentatie:
de Staat van het Onderwijs.


Vraagstuk:

Als we de staat van het onderwijs jaarlijks beschrijven hoe betrekken we daar dan het perspectief van kinderen bij.

download hier het magazine.

Oplossing:

Met kinderen van verschillende basisscholen in het land zijn we aan de slag gegaan in Droomschool Werkplaatsen. Hun perspectieven hebben we opgehaald rond thema’s als;  de eigenschappen van een goede leerkracht, fijne manieren van leren, de schoolomgeving en omgaan met elkaar.
Kinderen vinden het fijn betrokken te worden bij de school. Ze hebben frisse en eigentijdse ideeën die voor ons een spiegel kunnen zijn.

De tips voor de minister zijn helder.
En natuurlijk was het hoogtepunt het aanbieden van het magazine aan de minister op de feestelijke presentatie van de Staat van de Leerling.
 

Ons onderwijs 2032
Leer van ons reportage maken! Duik in de wereld van filmen
Leer kijken met een nieuwe blik
Leer van ons hoe je wijk op de Kaart te zetten!
Leren Kijken door de bril van de leerling
Koersplan wordt playground door ervaringsleren.

Opdracht:

Directeuren stichting Innoord het nieuwe koersplan laten beleven.

Vraagstuk:

Ervaringsleren (leerwerkplaats op straat)  in het werkgebied naar aanleiding van het nieuwe koersplan met de titel: Hoe bereiden we de toekomst voor op onze kinderen.

Oplossing:

Belevingstocht door Amsterdam Noord met behulp van SEPPO, een interactieveleeromgeving.

 

Actie voor het te laat is
Leerwerkplaats: Meet-up met ouders, school en de wijk
Nu samenwerken aan de maatschappij van morgen