Coaching

Vergroot je zelfinzicht en zelfbewustzijn. Doorzie je eigen patronen en valkuilen. Versterk je persoonlijke effectiviteit, zelfvertrouwen en ga voor jouw ambities. Maak grote stappen in werk en privé.
Systemisch kijken naar opgroeien
Reflectie is onmisbaar
NL Leert door! Loopbaancoaching
Systemisch coachen

Vraag jij je wel eens af waarom je vaak in bepaald gedrag vervalt? Of misschien ervaar je emoties die je niet goed kunt plaatsen? Door je plek in een systeem te onderzoeken waar jij deel van uit maakt kun je zien waar je belemmeringen zitten. Die belemmeringen zijn vaak de boosdoeners die groei en persoonlijke ontwikkeling tegenhouden. Je kunt hierin gecoacht worden met systemisch werken. 

We werken altijd met drie basisprincipes: ordening en plek - recht en plicht om erbij te horen - evenwicht in geven en nemen                                                                                                                                                                                                                            

Wat kun je verwachten? Jouw coachvraagstukken kunnen we systemisch onderzoeken. Sommige mensen hebben het idee dat systemisch werken 'zweverig' is. Als we coachen met systemisch werk, bekijken we jouw situatie met de drie basisprincipes in gedachten. Systemisch werk is bij uitstek een methodiek die werkt op het niveau van bewustwording. Het zichtbaar maken van dynamieken in een systeem, het ervaren van een gewaarwording bij een kleine opstelling geeft inzicht en rust. Met name het genogram van het systemisch werk helpt je bij het terugkijken. Dit is een schematisch overzicht van het familiesysteem waarin feiten worden weergegeven uit jouw historie; zoals vroeg gestorven familieleden, oorlog, belangrijke liefdes van ouders. Samen gaan we op onderzoek uit om verborgen patronen en dynamieken uit de familie van herkomst , partnerrelatioe(s), of werkomgeving aan het licht te brengen en hanteerbaar te maken. Systemisch coachen is een diepwerkende vorm van coaching. Het effect is vergelijkbaar met dat van een opstelling.In je werk en leven ben jij je eigen instrument. Als je zicht hebt op belemmeringen; dynamieken die in jouw leven een rol spelen dan kun je verder groeien en ontwikkelen. 

 

 

Samenwerking met ouders
Leer een Meedenkdiner voor ouders organiseren
Leren cocreëren met Een Friese wind door Onderwijs
Nieuw West Thuis Best; leer je wijk verbinden
In de maak POP UP Raad van Leerlingen
Kwartiermakers pakken gedrag aan!

"Foeteren kan iedereen. Daarom laten wij ons van onze beste kant zien en maken iedereen in de Aker enthousiast. Wij zijn de Kwartiermakers van Morgen!"

Twaalf kinderen van drie Amsterdamse basisscholen maken zich hard voor een schonere Aker.  De Aker is hun wijk. Daar wonen en spelen ze, gaan er naar school. Kortom ze groeien erop.  Ze zijn behoorlijk onder de indruk hoeveel troep er in hun buurt ligt.  

Om hun acties nog meer kracht bij te zetten sluiten ze aan bij actieve buurtbewoners die zich inzetten voor het zelfde doel. Dezelfde betrokken inwoners die ook een convenant met afspraken hebben opgesteld en vooral de handen uit de mouwen willen steken om hun geliefde wijk schoon te houden.  
Jong en oud nemen de zelfde actieve houding aan ten aanzien van dit lokale milieuprobleem. 

Eerlijk gezegd viel het kwartje pas bij de kinderen toen ze gewapend met groene vuilniszakken de omgeving gingen scannen. Overal troep en vooral heel veel plastic. Pas toen iedereen het zó bewust met eigen ogen zag en we gingen praten over oorzaak en gevolg drong het tot de kinderen door dat het over gedrag van buurtbewoners gaat, van jong tot oud.  En ook dat als je een fijne leefomgeving wilt, je daar toch echt met elkaar iets aan kunt doen.

De Kwartiermakers van Morgen hebben daar allerlei ideeën over. Zo bedachten ze een opruimapp; ze willen een instagram account #TROEPisPOEP om mensen wakker te schudden door er foto's en filmpjes op te posten.  Ook dit: 'Met je klas een stuk buurt adopteren en met elkaar schoon houden' werd als  goed plan gezien.

En wat dacht je van dit idee: ' Posters ontwerpen om je achterban wakker te schudden  ;-)' '...Meer prullenbakken op het schoolplein. Maak het mensen makkelijk, ze lopen uitzich zelf niet als het te ver weg is'.  Ze hebben goeie ideeën en willen de boel niet laten verslonzen.

Deze generatie kinderen maakt zich meer dan ooit druk over het milieu. Ze horen het overal om zich heen en leeftijdsgenoten of oudere broers en zussen gaan de barricades op. Opruimen moet in het DNA van de wijkbewoners komen, van groot tot klein, aan de bak in je eigen opgroeiwijk.

Eigenlijk zijn mensen een beetje als schapen. Zodra er één over de dam is volgen er vanzelf meer. Zorg voor volgers. Doe iets waardoor anderen geinspireerd raken, dan komt het vast goed

School&Wijk: Opgroeien in Geuzenveld
Wat vind je leuk en waar ben je goed in ?
Verdiepingsslag Leerlingenraad De Odyssee
E-wall leer een nieuwe visuele manier van presenteren
leer hoe Je met een Raad van Leerlingen werkt
Start bij kinderen
Leren in de echte wereld is veel leuker!

De Jonge Reporters werken niet zomaar aan een opdracht maar werken aan hun toekomst; een toekomst waarin het steeds belangrijker wordt om te weten welke leer-ervarings- mogelijkheden je hebt en waaruit je al jong kunt kiezen.

De Jonge Reporters in opleiding van basisschool de Meerkoet in Dirkshorn, gaan op bezoek bij verschillende bedrijven. De opdracht voor onze reporters is: ‘Ga op onderzoek uit bij bedrijven in de omgeving van de school… en kijk hoe je ze kunt verleiden om met de school samen te werken! In Dirkshorn willen bijna alle bedrijven dolgraag bij de school betrokken zijn en een bijdrage leveren om het leren levens-echt te maken. Eén van die bedrijven is Freeweld BV, een las- en montagebedrijf.

Samenwerken is een belangrijke skill, waar je je hele leven profijt van hebt; nú als kind en later als volwassene. Op die manier kom je er achter hoe je leert van het samenwerken met bedrijven en tegelijkertijd krijg je er een idee over waar je echt warm voor loopt. En ontdek je waar je goed in bent. Of kunt worden...

Waarom zou je dat doen als school?
Omdat de wereld om ons heen nu eenmaal in rap tempo verandert. Om met die veranderingen om te leren gaan is samen leren, ontdekken en oplossen belangrijk. Steeds belangrijker zelfs. Nu en in de toekomst hebben we elkaar meer dan ooit nodig. 

In de waan van de dag merk je het vaak niet eens... toch  zijn er op dit moment zoveel veranderingen aan de gang. Denk alleen maar eens aan de klimaatverandering waar we mee van doen hebben in de komende twintig jaar. Sta eens stil bij  de gevolgen die dat heeft voor ons eigen leven in alle facetten. Ook bijvoorbeeld voor de manier waarop we gaan wonen en hoe we willen werken.
We moeten met elkaar problemen leren oplossen of oplossingen vinden die bijdragen aan een prettige  wereld. Als je weet wat je wilt en wie je bent, kun je later passender keuzes maken, op het gebied van studie, leven en vrije tijd. En dan vanuit intrinsieke motivatie en persoonlijke drijfveren.

Structureel met bedrijven samenwerken gaat over leren in de context. Een onvergetelijke leerervaring buiten de muren van de school met rolmodellen, zorgt ervoor dat kinderen en leerkrachten nieuwe kansen en mogelijkheden zien. Hoe verrijkend is dat!
Freeweld BV biedt ambachtelijke 'snuffel-stages' aan voor kinderen die het leuk vinden om de beginselen van lassen en montage aan te leren. De Jonge Reporters vinden dat een super idee. Alle onderzoeksresultaten en ervaringen van de verschillende bedrijven gaan zij verwerken in een film-reportage. 

Onderzoekend leren met behulp van journalistiek en research, dat werkt als een speer en zet kinderen in positie.
Onze Reporters gebruiken hun ervaringen en bevindingen en geven dat terug aan de school in de vorm van een film. Zo maken we met elkaar zichtbaar wat kinderen motiveert, nieuwsgierig maakt en vooral… verder brengt in hun ontwikkeling. 

Hieruit kan niet anders dan een co-creatie sessie met onze imagineer volgen, waarbij we alle mogelijke perspectieven vertalen naar het hedendaags onderwijs en vooral dat van de toekomst!

Pleidooi voor de Rechten van onze Kinderen
De Jonge Reporters; mediatraining
De stem van kinderen
Hackathon lerarentekort
Denktank Lerarentekort A'dam presenteert ideeën
Leren in cocreatie met hulp van een Imagineer

Imagineering is een samentrekking van de Engelse woorden 'imagination' (verbeelding) en 'engineering (techniek). Het is een vorm van belevingscommunicatie waarbij onze imagineer helpt de band tussen organisatie en doelgroep te versterken. De boodschap wordt krachtig verbeeld en andere zintuigen dan allen het rationele worden aangesproken. 

Het vakgebied van onze imagineers beslaan verschillende onderdelen die vaak in combinatie met elkaar worden toegepast:
 
business
: het creëren van economische waarde door het effectief overdragen van een communicatieve boodschap.

innovatie
: zoeken naar een nieuw concept dat realiseerbaar is binnen de randvoorwaarden van techniek, budget, boodschap en doelgroep.

creativiteit
: onbegaande paden bewandelen om de doelgroep te benaderen met nieuwe zienswijzen.

trendwatching
: op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen bij de opdrachtgever, bij de doelgroep en in de technische faciliteiten.

zingeving
: het kweken van loyaliteit bij de doelgroep door hen iets te laten beleven dat niet alleen in het belang is van de organisatie maar ook betrokkene een goed gevoel geeft omdat de activiteit zinvol is voor henzelf en anderen.

Beelden zeggen zoveel meer dan woorden en spreken tot de verbeelding. We leveren producten op die het samenwerken en leren ondersteunen. Ga gerust met ons in gesprek. samen gaan we op zoek naar wat jouw proces het beste ondersteunt.

Raad van Leerlingen OBS De Weidevogel Ransdorp
Durf te vertrouwen in plaats van controleren!
Het dreigende faillissement van het basisonderwijs
Zet pabo-student Kiki nu al voor de klas
Diversiteit is goed voor ieder kind.
leer zelf een Sprint/ Designathon of Hackathon te doen
Verbindend Samenwerken met ouders; leer het ons!

Opdrachtgever:

Basisschool de Krijtmolen

Vraagstuk:

Hoe kun je ouders op nieuwe manieren betrekken bij schoolontwikkeling? Leer het ons!

Oplossing:

Wij bedachten het Mee-Denk-Diner. Samen eten zorgt altijd voor verbinding. Wij verzorgen  een home-made diner met drie gangen waar ouders en leerkrachten met elkaar eten. Zo leren ze elkaar niet alleen beter kennen; de opdrachten tussen de gangen door zorgen ervoor dat ouders en leerkrachten met elkaar samenwerken t.a.v thema’s die belangrijk zijn in de school.
De simpele werkvormen vormen een opbouw en werken toe naar presentaties aan het eind van de avond. Onze inmagineer brengen we ook mee, hij  legt het proces en de uitkomsten vast in een praatplaat. De maaltijd wordt verzorgd door de crew van de Samenwerking, inclusief de aankleding. Denk aan een mooi gedekte tafel met specviaal vormgegeven placemats.
De school wordt hierin geheel ontzorgd. De stem van ouders mag binnen de school niet ontbreken en heeft op verschillende, verrassende manieren structurele inbedding nodig naast de geijkte vormen als Medezeggenschapsraad en Ouderraad. Het mee-denk-diner ( of lunch) kan ieder jaar of twee keer per jaar een mooie werkvorm zijn om elkaar te informeren en samen te werken aan de ontwikkeling van de school. Uiteraard zijn er diverse variaties mogelijk die we graag delen.  Onze insteek is echter altijd de school te leren: hoe doen we het zelf ! Onze methode is voordoen, na doen en zelf doen. En waar nodig ondersteunen we dat leerproces in elke fase.

quote van ouder: ‘ wat een positieve avond, elkaar op een hele andere manier leren kennen, dat smaakt naar meer!’

Raad van Leerlingen
obs de Horizon, Amsterdam
Leer in School&Wijk leerwerkcommunities opzetten
Exnoveren is het nieuwe innoveren; wij leren het je!
Laten zien waar jij en jouw collega's goed in zijn!
The Future is loading
Leer met ons ondernemend samen te werken!

Met onze bus komen we naar je toe. We zetten verse koffie of thee en serveren exclusieve aandacht en een luisterend oor. Door met iedereen individuele gesprekken te voeren komen we al snel achter de potentie van het team en de thema's die er spelen. We verzamelen alle alle ingredienten die nodig zijn voor een leer-werkplaats.

Onze imagineer maakt van de ingredienten daar een prachtige visual van die de basis vormt om samen het vervolg proces te ontwerpen in een leerwerkplaats. Van schoolleiders vraagt dit durven loslaten om leerkrachten de ruimte te geven hun eigen ontwikkelproces vorm te geven. Samenwerken dus. Wij helpen de leerwerkplaatsen in te richten om met elkaar de regie te pakken op eigen ontwikkelpunten. Autonomie, verbondenheid en samen leren staat voorop.

Raad van Leerlingen OBS De Krijtmolen Amsterdam
Expertise centrum Innoord leert zichzelf op de kaart zetten!
Raad van Leerlingen OBS Aldoende Amsterdam
Leerwerkplaats voor actief burgerschap; Kwartiermakers van Morgen
Leer Jonge Denkers het schoolbestuur van Wereldkidz te adviseren bij het strategisch beleidsplan.!
Ontdek je talent en leer de regie te pakken!
De staat van de Leerling 2016

Opdrachtgever:

De Inspectie van het Onderwijs
naar aanleiding van de jaarlijkse presentatie:
de Staat van het Onderwijs.


Vraagstuk:

Als we de staat van het onderwijs jaarlijks beschrijven hoe betrekken we daar dan het perspectief van kinderen bij.

download hier het magazine.

Oplossing:

Met kinderen van verschillende basisscholen in het land zijn we aan de slag gegaan in Droomschool Werkplaatsen. Hun perspectieven hebben we opgehaald rond thema’s als;  de eigenschappen van een goede leerkracht, fijne manieren van leren, de schoolomgeving en omgaan met elkaar.
Kinderen vinden het fijn betrokken te worden bij de school. Ze hebben frisse en eigentijdse ideeën die voor ons een spiegel kunnen zijn.

De tips voor de minister zijn helder.
En natuurlijk was het hoogtepunt het aanbieden van het magazine aan de minister op de feestelijke presentatie van de Staat van de Leerling.
 

Ons onderwijs 2032
Leer van ons reportage maken! Duik in de wereld van filmen
Leer kijken met een nieuwe blik
Leer van ons hoe je wijk op de Kaart te zetten!
Leren Kijken door de bril van de leerling
Koersplan wordt playground door ervaringsleren.

Opdracht:

Directeuren stichting Innoord het nieuwe koersplan laten beleven.

Vraagstuk:

Ervaringsleren (leerwerkplaats op straat)  in het werkgebied naar aanleiding van het nieuwe koersplan met de titel: Hoe bereiden we de toekomst voor op onze kinderen.

Oplossing:

Belevingstocht door Amsterdam Noord met behulp van SEPPO, een interactieveleeromgeving.

 

Actie voor het te laat is
Leerwerkplaats: Meet-up met ouders, school en de wijk
Nu samenwerken aan de maatschappij van morgen
SAMENWERKENDE PARTIJEN

We werken graag met mensen die beweging willen brengen. Samen kun je meer en weet je meer.

Systemisch kijken naar opgroeien
Reflectie is onmisbaar
NL Leert door! Loopbaancoaching
Systemisch coachen

Vraag jij je wel eens af waarom je vaak in bepaald gedrag vervalt? Of misschien ervaar je emoties die je niet goed kunt plaatsen? Door je plek in een systeem te onderzoeken waar jij deel van uit maakt kun je zien waar je belemmeringen zitten. Die belemmeringen zijn vaak de boosdoeners die groei en persoonlijke ontwikkeling tegenhouden. Je kunt hierin gecoacht worden met systemisch werken. 

We werken altijd met drie basisprincipes: ordening en plek - recht en plicht om erbij te horen - evenwicht in geven en nemen                                                                                                                                                                                                                            

Wat kun je verwachten? Jouw coachvraagstukken kunnen we systemisch onderzoeken. Sommige mensen hebben het idee dat systemisch werken 'zweverig' is. Als we coachen met systemisch werk, bekijken we jouw situatie met de drie basisprincipes in gedachten. Systemisch werk is bij uitstek een methodiek die werkt op het niveau van bewustwording. Het zichtbaar maken van dynamieken in een systeem, het ervaren van een gewaarwording bij een kleine opstelling geeft inzicht en rust. Met name het genogram van het systemisch werk helpt je bij het terugkijken. Dit is een schematisch overzicht van het familiesysteem waarin feiten worden weergegeven uit jouw historie; zoals vroeg gestorven familieleden, oorlog, belangrijke liefdes van ouders. Samen gaan we op onderzoek uit om verborgen patronen en dynamieken uit de familie van herkomst , partnerrelatioe(s), of werkomgeving aan het licht te brengen en hanteerbaar te maken. Systemisch coachen is een diepwerkende vorm van coaching. Het effect is vergelijkbaar met dat van een opstelling.In je werk en leven ben jij je eigen instrument. Als je zicht hebt op belemmeringen; dynamieken die in jouw leven een rol spelen dan kun je verder groeien en ontwikkelen. 

 

 

Samenwerking met ouders
Leer een Meedenkdiner voor ouders organiseren
Leren cocreëren met Een Friese wind door Onderwijs
Nieuw West Thuis Best; leer je wijk verbinden
In de maak POP UP Raad van Leerlingen
Kwartiermakers pakken gedrag aan!

"Foeteren kan iedereen. Daarom laten wij ons van onze beste kant zien en maken iedereen in de Aker enthousiast. Wij zijn de Kwartiermakers van Morgen!"

Twaalf kinderen van drie Amsterdamse basisscholen maken zich hard voor een schonere Aker.  De Aker is hun wijk. Daar wonen en spelen ze, gaan er naar school. Kortom ze groeien erop.  Ze zijn behoorlijk onder de indruk hoeveel troep er in hun buurt ligt.  

Om hun acties nog meer kracht bij te zetten sluiten ze aan bij actieve buurtbewoners die zich inzetten voor het zelfde doel. Dezelfde betrokken inwoners die ook een convenant met afspraken hebben opgesteld en vooral de handen uit de mouwen willen steken om hun geliefde wijk schoon te houden.  
Jong en oud nemen de zelfde actieve houding aan ten aanzien van dit lokale milieuprobleem. 

Eerlijk gezegd viel het kwartje pas bij de kinderen toen ze gewapend met groene vuilniszakken de omgeving gingen scannen. Overal troep en vooral heel veel plastic. Pas toen iedereen het zó bewust met eigen ogen zag en we gingen praten over oorzaak en gevolg drong het tot de kinderen door dat het over gedrag van buurtbewoners gaat, van jong tot oud.  En ook dat als je een fijne leefomgeving wilt, je daar toch echt met elkaar iets aan kunt doen.

De Kwartiermakers van Morgen hebben daar allerlei ideeën over. Zo bedachten ze een opruimapp; ze willen een instagram account #TROEPisPOEP om mensen wakker te schudden door er foto's en filmpjes op te posten.  Ook dit: 'Met je klas een stuk buurt adopteren en met elkaar schoon houden' werd als  goed plan gezien.

En wat dacht je van dit idee: ' Posters ontwerpen om je achterban wakker te schudden  ;-)' '...Meer prullenbakken op het schoolplein. Maak het mensen makkelijk, ze lopen uitzich zelf niet als het te ver weg is'.  Ze hebben goeie ideeën en willen de boel niet laten verslonzen.

Deze generatie kinderen maakt zich meer dan ooit druk over het milieu. Ze horen het overal om zich heen en leeftijdsgenoten of oudere broers en zussen gaan de barricades op. Opruimen moet in het DNA van de wijkbewoners komen, van groot tot klein, aan de bak in je eigen opgroeiwijk.

Eigenlijk zijn mensen een beetje als schapen. Zodra er één over de dam is volgen er vanzelf meer. Zorg voor volgers. Doe iets waardoor anderen geinspireerd raken, dan komt het vast goed

School&Wijk: Opgroeien in Geuzenveld
Wat vind je leuk en waar ben je goed in ?
Verdiepingsslag Leerlingenraad De Odyssee
E-wall leer een nieuwe visuele manier van presenteren
leer hoe Je met een Raad van Leerlingen werkt
Start bij kinderen
Leren in de echte wereld is veel leuker!

De Jonge Reporters werken niet zomaar aan een opdracht maar werken aan hun toekomst; een toekomst waarin het steeds belangrijker wordt om te weten welke leer-ervarings- mogelijkheden je hebt en waaruit je al jong kunt kiezen.

De Jonge Reporters in opleiding van basisschool de Meerkoet in Dirkshorn, gaan op bezoek bij verschillende bedrijven. De opdracht voor onze reporters is: ‘Ga op onderzoek uit bij bedrijven in de omgeving van de school… en kijk hoe je ze kunt verleiden om met de school samen te werken! In Dirkshorn willen bijna alle bedrijven dolgraag bij de school betrokken zijn en een bijdrage leveren om het leren levens-echt te maken. Eén van die bedrijven is Freeweld BV, een las- en montagebedrijf.

Samenwerken is een belangrijke skill, waar je je hele leven profijt van hebt; nú als kind en later als volwassene. Op die manier kom je er achter hoe je leert van het samenwerken met bedrijven en tegelijkertijd krijg je er een idee over waar je echt warm voor loopt. En ontdek je waar je goed in bent. Of kunt worden...

Waarom zou je dat doen als school?
Omdat de wereld om ons heen nu eenmaal in rap tempo verandert. Om met die veranderingen om te leren gaan is samen leren, ontdekken en oplossen belangrijk. Steeds belangrijker zelfs. Nu en in de toekomst hebben we elkaar meer dan ooit nodig. 

In de waan van de dag merk je het vaak niet eens... toch  zijn er op dit moment zoveel veranderingen aan de gang. Denk alleen maar eens aan de klimaatverandering waar we mee van doen hebben in de komende twintig jaar. Sta eens stil bij  de gevolgen die dat heeft voor ons eigen leven in alle facetten. Ook bijvoorbeeld voor de manier waarop we gaan wonen en hoe we willen werken.
We moeten met elkaar problemen leren oplossen of oplossingen vinden die bijdragen aan een prettige  wereld. Als je weet wat je wilt en wie je bent, kun je later passender keuzes maken, op het gebied van studie, leven en vrije tijd. En dan vanuit intrinsieke motivatie en persoonlijke drijfveren.

Structureel met bedrijven samenwerken gaat over leren in de context. Een onvergetelijke leerervaring buiten de muren van de school met rolmodellen, zorgt ervoor dat kinderen en leerkrachten nieuwe kansen en mogelijkheden zien. Hoe verrijkend is dat!
Freeweld BV biedt ambachtelijke 'snuffel-stages' aan voor kinderen die het leuk vinden om de beginselen van lassen en montage aan te leren. De Jonge Reporters vinden dat een super idee. Alle onderzoeksresultaten en ervaringen van de verschillende bedrijven gaan zij verwerken in een film-reportage. 

Onderzoekend leren met behulp van journalistiek en research, dat werkt als een speer en zet kinderen in positie.
Onze Reporters gebruiken hun ervaringen en bevindingen en geven dat terug aan de school in de vorm van een film. Zo maken we met elkaar zichtbaar wat kinderen motiveert, nieuwsgierig maakt en vooral… verder brengt in hun ontwikkeling. 

Hieruit kan niet anders dan een co-creatie sessie met onze imagineer volgen, waarbij we alle mogelijke perspectieven vertalen naar het hedendaags onderwijs en vooral dat van de toekomst!

Pleidooi voor de Rechten van onze Kinderen
De Jonge Reporters; mediatraining
De stem van kinderen
Hackathon lerarentekort
Denktank Lerarentekort A'dam presenteert ideeën
Leren in cocreatie met hulp van een Imagineer

Imagineering is een samentrekking van de Engelse woorden 'imagination' (verbeelding) en 'engineering (techniek). Het is een vorm van belevingscommunicatie waarbij onze imagineer helpt de band tussen organisatie en doelgroep te versterken. De boodschap wordt krachtig verbeeld en andere zintuigen dan allen het rationele worden aangesproken. 

Het vakgebied van onze imagineers beslaan verschillende onderdelen die vaak in combinatie met elkaar worden toegepast:
 
business
: het creëren van economische waarde door het effectief overdragen van een communicatieve boodschap.

innovatie
: zoeken naar een nieuw concept dat realiseerbaar is binnen de randvoorwaarden van techniek, budget, boodschap en doelgroep.

creativiteit
: onbegaande paden bewandelen om de doelgroep te benaderen met nieuwe zienswijzen.

trendwatching
: op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen bij de opdrachtgever, bij de doelgroep en in de technische faciliteiten.

zingeving
: het kweken van loyaliteit bij de doelgroep door hen iets te laten beleven dat niet alleen in het belang is van de organisatie maar ook betrokkene een goed gevoel geeft omdat de activiteit zinvol is voor henzelf en anderen.

Beelden zeggen zoveel meer dan woorden en spreken tot de verbeelding. We leveren producten op die het samenwerken en leren ondersteunen. Ga gerust met ons in gesprek. samen gaan we op zoek naar wat jouw proces het beste ondersteunt.

Raad van Leerlingen OBS De Weidevogel Ransdorp
Durf te vertrouwen in plaats van controleren!
Het dreigende faillissement van het basisonderwijs
Zet pabo-student Kiki nu al voor de klas
Diversiteit is goed voor ieder kind.
leer zelf een Sprint/ Designathon of Hackathon te doen
Verbindend Samenwerken met ouders; leer het ons!

Opdrachtgever:

Basisschool de Krijtmolen

Vraagstuk:

Hoe kun je ouders op nieuwe manieren betrekken bij schoolontwikkeling? Leer het ons!

Oplossing:

Wij bedachten het Mee-Denk-Diner. Samen eten zorgt altijd voor verbinding. Wij verzorgen  een home-made diner met drie gangen waar ouders en leerkrachten met elkaar eten. Zo leren ze elkaar niet alleen beter kennen; de opdrachten tussen de gangen door zorgen ervoor dat ouders en leerkrachten met elkaar samenwerken t.a.v thema’s die belangrijk zijn in de school.
De simpele werkvormen vormen een opbouw en werken toe naar presentaties aan het eind van de avond. Onze inmagineer brengen we ook mee, hij  legt het proces en de uitkomsten vast in een praatplaat. De maaltijd wordt verzorgd door de crew van de Samenwerking, inclusief de aankleding. Denk aan een mooi gedekte tafel met specviaal vormgegeven placemats.
De school wordt hierin geheel ontzorgd. De stem van ouders mag binnen de school niet ontbreken en heeft op verschillende, verrassende manieren structurele inbedding nodig naast de geijkte vormen als Medezeggenschapsraad en Ouderraad. Het mee-denk-diner ( of lunch) kan ieder jaar of twee keer per jaar een mooie werkvorm zijn om elkaar te informeren en samen te werken aan de ontwikkeling van de school. Uiteraard zijn er diverse variaties mogelijk die we graag delen.  Onze insteek is echter altijd de school te leren: hoe doen we het zelf ! Onze methode is voordoen, na doen en zelf doen. En waar nodig ondersteunen we dat leerproces in elke fase.

quote van ouder: ‘ wat een positieve avond, elkaar op een hele andere manier leren kennen, dat smaakt naar meer!’

Raad van Leerlingen
obs de Horizon, Amsterdam
Leer in School&Wijk leerwerkcommunities opzetten
Exnoveren is het nieuwe innoveren; wij leren het je!
Laten zien waar jij en jouw collega's goed in zijn!
The Future is loading
Leer met ons ondernemend samen te werken!

Met onze bus komen we naar je toe. We zetten verse koffie of thee en serveren exclusieve aandacht en een luisterend oor. Door met iedereen individuele gesprekken te voeren komen we al snel achter de potentie van het team en de thema's die er spelen. We verzamelen alle alle ingredienten die nodig zijn voor een leer-werkplaats.

Onze imagineer maakt van de ingredienten daar een prachtige visual van die de basis vormt om samen het vervolg proces te ontwerpen in een leerwerkplaats. Van schoolleiders vraagt dit durven loslaten om leerkrachten de ruimte te geven hun eigen ontwikkelproces vorm te geven. Samenwerken dus. Wij helpen de leerwerkplaatsen in te richten om met elkaar de regie te pakken op eigen ontwikkelpunten. Autonomie, verbondenheid en samen leren staat voorop.

Raad van Leerlingen OBS De Krijtmolen Amsterdam
Expertise centrum Innoord leert zichzelf op de kaart zetten!
Raad van Leerlingen OBS Aldoende Amsterdam
Leerwerkplaats voor actief burgerschap; Kwartiermakers van Morgen
Leer Jonge Denkers het schoolbestuur van Wereldkidz te adviseren bij het strategisch beleidsplan.!
Ontdek je talent en leer de regie te pakken!
De staat van de Leerling 2016

Opdrachtgever:

De Inspectie van het Onderwijs
naar aanleiding van de jaarlijkse presentatie:
de Staat van het Onderwijs.


Vraagstuk:

Als we de staat van het onderwijs jaarlijks beschrijven hoe betrekken we daar dan het perspectief van kinderen bij.

download hier het magazine.

Oplossing:

Met kinderen van verschillende basisscholen in het land zijn we aan de slag gegaan in Droomschool Werkplaatsen. Hun perspectieven hebben we opgehaald rond thema’s als;  de eigenschappen van een goede leerkracht, fijne manieren van leren, de schoolomgeving en omgaan met elkaar.
Kinderen vinden het fijn betrokken te worden bij de school. Ze hebben frisse en eigentijdse ideeën die voor ons een spiegel kunnen zijn.

De tips voor de minister zijn helder.
En natuurlijk was het hoogtepunt het aanbieden van het magazine aan de minister op de feestelijke presentatie van de Staat van de Leerling.
 

Ons onderwijs 2032
Leer van ons reportage maken! Duik in de wereld van filmen
Leer kijken met een nieuwe blik
Leer van ons hoe je wijk op de Kaart te zetten!
Leren Kijken door de bril van de leerling
Koersplan wordt playground door ervaringsleren.

Opdracht:

Directeuren stichting Innoord het nieuwe koersplan laten beleven.

Vraagstuk:

Ervaringsleren (leerwerkplaats op straat)  in het werkgebied naar aanleiding van het nieuwe koersplan met de titel: Hoe bereiden we de toekomst voor op onze kinderen.

Oplossing:

Belevingstocht door Amsterdam Noord met behulp van SEPPO, een interactieveleeromgeving.

 

Actie voor het te laat is
Leerwerkplaats: Meet-up met ouders, school en de wijk
Nu samenwerken aan de maatschappij van morgen