Raad van Leerlingen obs de Horizon, Amsterdam

Opdrachtgever:

Openbare Daltonschool
De Horizon
Amsterdam

Vraagstuk: 

Kinderen actief betrekken bij de school en het schoolbeleid.

Oplossing:

We formeren een raad van leerlingen met 11kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.
Daarnaast ontwikkelen met de leerkrachten een Raad van Leerlingen pop-up die je met het team invult en de stem van de leerling borgt in de organisastie. We spreken met elkaar af hoe we de invloed van leerlingen binnen de overlegstructuren formaliseren.  

Overdraagbaar & Duurzaam
We ontwerpen en begeleiden 6 werkplaatsen.  Van het proces maken we een reportage. Deze wordt getoond aan alle leerlingen, team, ouders en genodigden. Kinderen mogen meedenken over echte schoolvraagstukken. Ook mogen de jonge denker meedenken met de directeur en zijn ze serieuze gesprekspartner voor alle geledingen binnen de school en daarbuiten.  Denk hierbij aan inspectie, bestuur, stadsdeel ambtenaren.  De school betrekt de kinderen actief bij  serieuze vraagstukken die spelen. 

Work in progress