leer hoe Je met een Raad van Leerlingen werkt

Kind centraal is wat we vaak horen en lezen. Maar nog veel teveel blijkt in de praktijk van scholen dat er meer óver kinderen gepraat wordt en dat nog teveel vóór kinderen gedacht wordt, dan dat we ze echt centraal zetten en betrekken.

Wat nu als we kinderen échte inspraak geven in het onderwijs.
Wij geloven in samenwerken met jonge denkers.
Leerlingen betrekken en vragen naar hun mening, ervaring en inzichten, bevordert participatie en ontwikkeling op school. De school wordt zo een prachtige oefenomgeving.
En werkt concreet aan democratisch burgerschap.
Welbevinden van kind én leerkracht verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van de school.

Je krijgt dan eigentijdse, ondernemende en samenwerkende  communities binnen de school. Daar heeft ieder kind een aandeel in en recht op.

Artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag is onze inspiratiebron en legitimatie. 

De raad van leerlingen vormt in de school een klankbord. Voor andere leerlingen, het team en directie.
Leg bij een raad van leerlingen een echt vraagstuk neer en laat ze meedenken en adviseren. En laat je verrassen over de betrokkenheid en de creativiteit.
Samen de school. 

De start kan zijn  een Pop-up leerlingenraad. We helpen je een raad van leerlingen op te zetten en in te richten. Wij begeleiden de leerlingen en jij loopt gelijk mee.
Daarbij krijg je pop-up boek ; een toolkit die behulpzaam kan zijn. Werk je echt samen met jonge denkers en zien we dat terug in jouw school, dan krijg je van ons een keurmerk voor een jaar en maken we dat zichtbaar in de schoolomgeving door een advertentie in de plaatselijke krant.