School&Wijk

Samenwerkende scholen in een buurt. De scholen binnen de zogenaamde pedagogische alliantie gaan een duurzame samenwerking  aan en zetten in op profilering en versterking van de pedagogische aanpak vanuit de school richting de buurt en de gemeenschap. Onderwijsteams, leerlingen, ouders en andere natuurlijke partners van de scholen worden betrokken bij deze ontwikkeling. De pedagogische aanpak binnen de scholen wordt verbreed naar de ‘wijk’. We bouwen samen aan realisatie van activiteiten in en rondom de scholen. Ouders, kinderopvang, naschoolse- en welzijnsorganisaties, maar ook buurtbewoners, vrijwilligers en andere bij kinderen betrokken partijen in de buurt zijn hierin de samenwerkings partners bij uitstek.