Nieuw West Thuis Best; leer je wijk verbinden

 

 

Volgens de zienswijze van appreciative inquiry zijn we met een grote groep mensen aan de hand van een concrete vraag onderzoekend en lerend  bezig met elkaar. De onderzoeksvraag is: “Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat jonge kinderen uit Geuzenveld goed toegerust naar de scholen komen, gelukkig kunnen worden, het fijn hebben in de wijk, waar het veilig is, waar je met plezier opgroeit! En wat kunnen wij daar met elkaar in betekenen?”  Op 7 november 2019 kwamen deze keer met 8 professionals bij elkaar. Deze vorige bijeenkomst waren er ook veel ouders en andere betrokkenen bij.  Die willen we een volgende keer ook graag aan tafel. Hun kennis mag niet ontbreken immers. Het was een mooie bijeenkomst en we zijn zelfs tot een concreet plan gekomen waarbij we ook gekeken hebben naar de ideeën van de deelnemers van de vorige sessie. We beginnen eens met alle initiatieven die r zijn en die kunnen bijdragen aan een positiever opvoedklimaat voor 0-4 jarigen in kaart te brengen. dat is de eerste stap. Vandaaruit maken we de volgende stap. Die zal denken we nu ,gaan over de groep ouders die moeilijk bereikbaar zijn tot nu toe.  Onze werkwijze is geënt op  de zienswijze van waarderend onderzoek en ontwikkelsgericht. Deze benadering is positief, met aandacht voor wat werkt en wat door mensen wordt gewaardeerd. Het leert mensen zelf de regie te pakken. Ter inspiratie delen we graag het filmpje van de eerste bijeenkomst. Regelmatig delen we hier onze praktijkervaringen bij het bouwen aan de Opgroeiwijk in Geuzenveld. Wordt vervolgd.