Leer een Meedenkdiner voor ouders organiseren

Van Informeren naar Samenwerken met ouders
Ouderbetrokkenheid XL
Meedenk diner

Ouders en school willen vaak hetzelfde; nl het beste voor het kind. Ieder kijkt en werkt vanuit verschillende verantwoordelijkheden. De ouder is de opvoeder en deze kent het kind het best. De leraar is de professional op gebied van schoolse zaken. De school is erop uit een optimale leeromgeving te bieden middels goede leerkrachten, eigentijdse leermiddelen en het faciliteren vanontwikkelmogelijkheden op sociaal, cognitief en emotioneel gebied.

Ouder en school zijn partners in opgroeien en deels in opvoeden. Een goede samenwerking tussen beiden, komt de ontwikkeling van het kind ten goede. Het kind zal het beter doen op school. Lang niet altijd gaat deze samenwerking vanzelf. Neem bijvoorbeeld de luizenmoeder en de hilarische taferelen tussen Juf Ank en ouders. Wij denken dat deze tijd vraagt om nieuwe manieren van samenwerken.

Samenwerken XL.
Op een volwassen manier zoeken hoe je samen het beste kan zorgen voor goed onderwijs.
Eén van die manieren is het Meedenkdiner. Waarbij je ouders tijdens een diner aan tafel laat mee praten over issues die spelen. Op een laagdrempelige en waarderende manier gaan ouders en schoolteam met elkaar in gesprek. Ze leren elkaar zo beter kennen en werken samen aan verbeteringen, oplossingen en dus kwaliteit.

Zo’n jaarlijks Mee denkdiner komt de kwaliteit ten goede en versterkt de samenwerking. Wij leren het jou zelf te doen!