Leren in de echte wereld is veel leuker!

De Jonge Reporters werken niet zomaar aan een opdracht maar werken aan hun toekomst; een toekomst waarin het steeds belangrijker wordt om te weten welke leer-ervarings- mogelijkheden je hebt en waaruit je al jong kunt kiezen.

De Jonge Reporters in opleiding van basisschool de Meerkoet in Dirkshorn, gaan op bezoek bij verschillende bedrijven. De opdracht voor onze reporters is: ‘Ga op onderzoek uit bij bedrijven in de omgeving van de school… en kijk hoe je ze kunt verleiden om met de school samen te werken! In Dirkshorn willen bijna alle bedrijven dolgraag bij de school betrokken zijn en een bijdrage leveren om het leren levens-echt te maken. Eén van die bedrijven is Freeweld BVeen las- en montagebedrijf.

Samenwerken is een belangrijke skill, waar je je hele leven profijt van hebt; nú als kind en later als volwassene. Op die manier kom je er achter hoe je leert van het samenwerken met bedrijven en tegelijkertijd krijg je er een idee over waar je echt warm voor loopt. En ontdek je waar je goed in bent. Of kunt worden...

Waarom zou je dat doen als school?
Omdat de wereld om ons heen nu eenmaal in rap tempo verandert. Om met die veranderingen om te leren gaan is samen leren, ontdekken en oplossen belangrijk. Steeds belangrijker zelfs. Nu en in de toekomst hebben we elkaar meer dan ooit nodig. 

In de waan van de dag merk je het vaak niet eens... toch  zijn er op dit moment zoveel veranderingen aan de gang. Denk alleen maar eens aan de klimaatverandering waar we mee van doen hebben in de komende twintig jaar. Sta eens stil bij  de gevolgen die dat heeft voor ons eigen leven in alle facetten. Ook bijvoorbeeld voor de manier waarop we gaan wonen en hoe we willen werken.
We moeten met elkaar problemen leren oplossen of oplossingen vinden die bijdragen aan een prettige  wereld. Als je weet wat je wilt en wie je bent, kun je later passender keuzes maken, op het gebied van studie, leven en vrije tijd. En dan vanuit intrinsieke motivatie en persoonlijke drijfveren.

Structureel met bedrijven samenwerken gaat over leren in de context. Een onvergetelijke leerervaring buiten de muren van de school met rolmodellen, zorgt ervoor dat kinderen en leerkrachten nieuwe kansen en mogelijkheden zien. Hoe verrijkend is dat!
Freeweld BV biedt ambachtelijke 'snuffel-stages' aan voor kinderen die het leuk vinden om de beginselen van lassen en montage aan te leren. De Jonge Reporters vinden dat een super idee. Alle onderzoeksresultaten en ervaringen van de verschillende bedrijven gaan zij verwerken in een film-reportage. 

Onderzoekend leren met behulp van journalistiek en research, dat werkt als een speer en zet kinderen in positie.
Onze Reporters gebruiken hun ervaringen en bevindingen en geven dat terug aan de school in de vorm van een film. Zo maken we met elkaar zichtbaar wat kinderen motiveert, nieuwsgierig maakt en vooral… verder brengt in hun ontwikkeling. 

Hieruit kan niet anders dan een co-creatie sessie met onze imagineer volgen, waarbij we alle mogelijke perspectieven vertalen naar het hedendaags onderwijs en vooral dat van de toekomst!