Exnoveren is het nieuwe innoveren; wij leren het je!

Van onze verslaggever Alice Somer.

Gooi over een ambtelijk stuk, een dikke beleidsnota of een schoolplan een sausje dat naar 'innovatie' ruikt en je bent van deze tijd. Er zijn nogal wat organisaties die denken dat je op die manier een visitekaartje afgeeft dat staat voor vernieuwing en vooruitgang. Is het eigenlijk wel zo dat je als beleidsmaker, ziekenhuis- of schooldirecteur gewoon heel vaak moet roepen dat 'innovatie' belangrijk is voor jou en jouw organisatie. Ben je dan automatisch 3.0 proof?

Wij  denken van niet. Daarom werken wij liever vanuit de visie van Exnovatie; een begrip dat is geïntroduceerd door de Universiteit van Maastricht, waarmee wijnauw samenwerken.

Letterlijk betekent Exnovatie dat je met een buitenstaandersblik naar binnen in je eigen organisatie kijkt om ervan te leren. Je behoudt dat wat goed is voor jouw afdeling of organisatie en zet dat in om er nóg sterker en beter van te worden.


Wij gaan samen met het team op zoek naar alledaagse zaken die goed lopen in de school en leggen dat vast met videobeelden.

We werken veel met teams en vooral op scholen waar van alles speelt. Vaak zijn er verschillende thema's die veelal samenhangen met de hoge werkdruk. Het is ook vanuit de landelijke media algemeen bekend dat er veel wordt gevraagd van de mensen die werken in het onderwijs, er ontstaat niet zelden een 'klaagcultuur'. Dat fenomeen kun je de kop indrukken door weer boven water te halen wat er allemaal wél deugt. Wanneer je met elkaar aan de slag gaat volgens de Maastrichtse exnovatie- aanpak ontstaat er weer energie en wordt het alledaagse en gewone weer zichtbaar gemaakt. ...
Als dingen gewoon zijn, vergeet je vaak hoe ingenieus ze zijn!

Heb je ook interesse in de Exnovatie aanpak?
De Samenwerking is licentiehouder van de Exnovatie- methode ontwikkeld door de Universiteit van Maastricht.