De stem van kinderen

Nog veel te veel wordt er voor kinderen gedacht en over ze gesproken. En dát in onze democratie.
Wij denken dat de school bij uitstek de oefenomgeving is.
Als we democratisch burgerschap echt handen en voeten willen geven dan ontkom je er niet aan kinderen echt te betrekken.

De artikelen 12, 13 en 29 van het Kinderrechtenverdrag spreken expliciet over de mogelijkheid tot meningsuiting en de noodzaak om kindvriendelijk, kindgericht en emanciperend onderwijs te verzorgen.
Het verdrag noodzaakt scholen hierover na te denken en er inhoud aan te geven. Want ieder kind in Nederland verdient een kans om op te groeien en gevormd te worden door een school die de rechten van het kind respecteert en voorleeft.
Op dit moment ontwikkelen een toolkit waardoor scholen beter in staat zijn om de stem van de leerling een plek te geven en die te borgen in de organisatie.
Gehoor geven aan de stem van de leerling is niet zomaar iets. 
Echt samenwerken met jonge denkers vergt een paradigmashift van de scholen. Wij helpen je graag deze omslag te maken.