De Jonge Reporters; mediatraining

De 'Jonge Reporters' richt zich op bovenbouwleerlingen. Kinderen worden opgeleid tot onderzoekers en mediamakers. Leerlingen wordt gevraagd welk  vraagstuk zij willen onderzoeken of willen  oplossen.

De 'Jonge Reporters' halen  informatie, meningen, emoties en dilemma’s op in de wereld om hen heen.  Wat ze ophalen, geven ze terug: aan hun medeleerlingen, aan hun leerkrachten, aan ouders, aan de directeur maar ook aan beleidsmakers.
Daar onderscheiden we ons van andere media-projecten. Onze insteek is dat de opdrachtgever – of dat nu een school is of het schoolbestuur – bevindingen van kinderen ophaalt en het gedrag of beleid van de organisatie daarop aanpast. 

Wij leren je aldoende hoe dat zelf te doen.