Samenwerking met ouders

Ouders en scholen hebben een gezamenlijk belang. Het creeëren van van optimale omstandigheden voor het ontwikkelen en leren van een kind. Het is voor scholen geen doel op zich. Maar goed partnerschap met ouders helpt alle partijen. Het kind, de leerkrachten en de ouders. Toch gaat ouderbetrokkenheid vaak niet als vanzelf. In sommige gevallen levert het de scholen veel extra werkdruk op. En dat is volgens de minister niet de bedoeling. Arie Slob gaat zich nu persoonlijk inzetten voor de versterking van de samenwerking tussen school en ouders.

Lees hier zijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer.