Raad van Leerlingen OBS Aldoende Amsterdam

Opdrachtgever:

obs Aldoende 

Vraagstuk:

Leerlingenraad impuls geven

Oplossing:

Toolkit en certificering volgt aan het einde van het schooljaar